::: ขอเชิญชวนเลือกตั้ง ส.ส. วันที่ 23 ธันวาคม 2550 - เลือกตั้งเป็นหน้าที่เลือกคนดีเป็นผู้แทนของท่านไปพัฒนาบ้านเมือง :::      อย่าลืม ผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า และเลือกตั้งนอกเขตพื้นที่ ตรวจสอบรายชื่อและไปใช้สิทธิ์ได้ที่หน่วยเลือกตั้งแต่ละจังหวัด วันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2550 นี้ เวลา 08:00 ถึง 17:00 น.

:: Links ::

  หน้าหลัก  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ   
  นโยบายรัฐบาล   
  ผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี
  
  ศูนย์ประชาสัมพันธ์
การเลือกตั้ง ปี 2550
  

 
ศูนย์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ปี 2550 พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

ข่าวการเมือง ในพื้นที่

ธกส.แม่ริม เดินหน้ามาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เฟส 2

          ธกส.แม่ริม เดินหน้ามาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 ต่อยอดพัฒนาอาชีพ หวังเพิ่มรายได้ให้ผู้มีรายได้น้อย ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
          นายสุเมธ ทั่งศิริ ผู้จัดการธนาคารเพื่อกา .....

กกต.ลำพูน ร่วมกับ กศน.ลำพูน ดำเนินการส่งความรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้งแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง

           ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล ( ศส.ปชต. ) ของตำบลมะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ซึ่ง กกต.ลำพูน ได้ร่วมกับ กศน.ลำพูน จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครองประชาธิปไตย กฎหมายรัฐธรรมนูญ และส่งเสริมการเลือกตั .....

พ่อเมืองลำปาง นำส่วนราชการ ลงพื้นที่ติดตามปัญหาชาวบ้าน ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ พร้อมเดินหน้าสร้างสรรค์ลำปาง พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

          จังหวัดลำปาง จัดโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ "ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข" ในพื้นที่ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
          วันนี้ (26 เม.ย. 61) ที่ วัดบ้านทาน หมู่ 4 ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมา .....

จังหวัดน่าน ประชุมติดตามการดำเนินงาน โครงการฟื้นฟูสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ อนุสรณีย์ วีรกรรมพลเรือน ตำรวจ ทหาร อำเภอทุ่งช้าง

          จังหวัดน่าน ประชุมติดตามการดำเนินงาน โครงการฟื้นฟูสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ อนุสรณีย์ วีรกรรมพลเรือน ตำรวจ ทหาร อำเภอทุ่งช้าง
           26 เมษายน 2561 ที่ห้องประชุมหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑล .....

จังหวัดแพร่เตรียมจัดแข่งขันแรลลี่จักรยาน "ปั่นแอ่วเมืองแป้ ช่อแฮเมืองงาม"

           สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ร่วมกับเทศบาลตำบลช่อแฮ เตรียมจัดการแข่งขันแรลลี่จักรยาน "ปั่นแอ่วเมืองแป้ ช่อแฮเมืองงาม" ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต ร่วมดูแลรักษามรดก .....

กอ.รมน.น่าน ประชุมติดตามโครงการฟื้นฟูอาคารสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ อำเภอทุ่งช้าง

           กอ.รมน.น่าน ประชุมติดตามโครงการฟื้นฟูอาคารสถานีที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ อำเภอทุ่งช้าง ขับเคลื่อนโครงการฯ และตรวจสอบการขอใช้พื้นที่ และการออกแบบการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่สำคัญ พลเรือน ทหาร ตำรวจ
           .....

ชาวตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จัดกิจกรรมวันรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ อนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่ดีงาม

          ชาวตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จัดกิจกรรมวันรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ณ วัดต่อแพ มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คนเพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่ดีงาม
          วันนี้ (26 เม.ย. 61) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงา .....

 


T h e   P u b l i c   R e l a t i o n s   D e p a r t m e n t   R e g i o n 3   C h i a n g M a i
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738