::: ขอเชิญชวนเลือกตั้ง ส.ส. วันที่ 23 ธันวาคม 2550 - เลือกตั้งเป็นหน้าที่เลือกคนดีเป็นผู้แทนของท่านไปพัฒนาบ้านเมือง :::      อย่าลืม ผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า และเลือกตั้งนอกเขตพื้นที่ ตรวจสอบรายชื่อและไปใช้สิทธิ์ได้ที่หน่วยเลือกตั้งแต่ละจังหวัด วันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2550 นี้ เวลา 08:00 ถึง 17:00 น.

:: Links ::

  หน้าหลัก  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ   
  นโยบายรัฐบาล   
  ผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี
  
  ศูนย์ประชาสัมพันธ์
การเลือกตั้ง ปี 2550
  

 
ศูนย์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ปี 2550 พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

ข่าวการเมือง ในพื้นที่

สภาพลังงานเพื่อประชาชนจังหวัดลำปางยื่นหนังสือขอให้รัฐบาลชะลอเปิดประมูลสัมปทาน แหล่งปิโตรเลียมบงกชและเอราวัณ

สภาพลังงานเพื่อประชาชนจังหวัดลำปางยื่นหนังสือขอให้รัฐบาลชะลอเปิดประมูลสัมปทาน แหล่งปิโตรเลียมบงกชและเอราวัณ
(24ก.ย.61) ที่ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายมานพ ก้าวสมบูรณ์ ตัวแทนสภาพลังงาน เพื่อประชาชนจังหวัดลำปางเป็นตัวแทนยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านจังหวัดลำปาง โดยมีนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าชการจังหวัดลำปาง เป็น .....

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนา

          อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระบุโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมุ่งพัฒนาการศึกษาควบคู่กับสาธารณสุข ขณะนี้ เดินหน้าก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ หวังจะพัฒนาศูนย์แห่งนี้เพื่อรับใช้สังคมได้อย่างยั่งยืน
     &nb .....

จังหวัดเชียงราย เตรียมพร้อมพัฒนาบุคลากรเพิ่มศักยภาพเป้าหมายการพัฒนาเชียงรายให้ไปสู่ไทยแลนด์ 4.0

          สำนักงานจังหวัดเชียงรายจัดสัมมนาเชียงรายกับไทยแลนด์ 4.0 เพื่อสร้างความพร้อมพัฒนาเชียงราย รองรับการเปลี่ยนแปลง ขับเคลื่อนก้าวไปสู่เมืองเชียงราย 4.0
          วันนี้ 24 กันยายน 2561 ที่โรงแรมเอ็ม บูทีค รีสอร์ท .....

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ จัดอบรมเครือข่าย DJ ผู้พิการ

          สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ จัดอบรมเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุเพื่อผู้พิการ เพื่อให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการและเครือข่าย สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียง หอกระจายข่าวหรือเสียงตามสายได้อย่า .....

เปิดกิจกรรม OTOP นวัตวิถี บ้านไชยสถานและบ้านาเทพาราม ตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

          สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดกิจกรรม OTOP นวัตวิถี บ้านไชยสถานและบ้านาเทพาราม ตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับชุมชน
          ที่ บริเวณลานด้านหน้าพิพิ .....

ผู้บังคับกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย มุ่งขับเคลื่อนภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย แบบบูรณาการของชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงราย เพื่อความผาสุกของประชาชน

          ผู้บังคับกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย ให้โอวาทแก่ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงราย เน้นการดำเนินงานภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยแบบบูรณการกับทุกภาคส่วน เพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชน
         .....

งานเฉลิมฉลองการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ครบรอบปีที่ 69 และครบรอบ 43 ปีความสัมพันธ์ไทย-จีน

          สมาคมนักธุรกิจไทย-จีน เชียงใหม่ ร่วมกับองค์กรชาวไทยเชื้อสายจีน จัดงานเฉลิมฉลองการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ครบรอบปีที่ 69 และครบรอบ 43 ปีความสัมพันธ์ไทย-จีน
          (วันที่ 23 กันยายน 2561) ที่หอปะชุมอาค .....

 


T h e   P u b l i c   R e l a t i o n s   D e p a r t m e n t   R e g i o n 3   C h i a n g M a i
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738