::: ขอเชิญชวนเลือกตั้ง ส.ส. วันที่ 23 ธันวาคม 2550 - เลือกตั้งเป็นหน้าที่เลือกคนดีเป็นผู้แทนของท่านไปพัฒนาบ้านเมือง :::      อย่าลืม ผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า และเลือกตั้งนอกเขตพื้นที่ ตรวจสอบรายชื่อและไปใช้สิทธิ์ได้ที่หน่วยเลือกตั้งแต่ละจังหวัด วันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2550 นี้ เวลา 08:00 ถึง 17:00 น.

:: Links ::

  หน้าหลัก  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ   
  นโยบายรัฐบาล   
  ผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี
  
  ศูนย์ประชาสัมพันธ์
การเลือกตั้ง ปี 2550
  

 
ศูนย์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ปี 2550 พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

ข่าวการเมือง ในพื้นที่

อบจ.ลำพูน กำหนดจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก และกิจกรรม To Be Number One 2561 จังหวัดลำพูน ภายใต้แนวคิด "ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด"

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กำหนดจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดและกิจกรรม To Be Number One ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ภายใต้กรอบแนวคิด "ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด" 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพ .....

โค้งสุดท้าย แรงงานต่างด้าว เร่งพิสูจน์สัญชาติและขออนุญาตทำงาน ให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 มิ.ย. 61 นี้..//

          จัดหางานเชียงใหม่ ย้ำแรงงานต่างด้าวเร่งพิสูจน์สัญชาติและขออนุญาตทำงาน ภายใน 30 มิถุนายน 2561 นี้เท่านั้น หากพ้นกำหนด รัฐบาลพร้อมระดมกวาดล้างผู้กระทำผิดทั้งตัวแรงงานต่างด้าวและนายจ้าง ดีเดย์ 1 กรกฎาคม นี้..//          .....

สกว.เดินหน้าสู่อนาคตแม่ฮ่องสอน

          สกว.จัดประชุมหารือเครือข่ายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในพื้นที่แม่ฮ่องสอน สรุปแนวทางการดำเนินงานที่ผ่านมาของ สกว.
          เช้าวันนี้ ๒๕ มิถุนายน ๖๑ ที่โรงแรม The lmperial Mae Hong Resortสำนักงานกองทุนสนับสนุนก .....

เปิดแล้วโซน Northern Thailand Food Valley 2018 ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่ออนาคต ภายในงาน Lanna Expo 2018

          เปิดแล้วโซน Northern Thailand Food Valley 2018 โดยนำผลิตภัณฑ์อาหารเพื่ออนาคต และสินค้าใหม่ๆ มาให้ชม ช๊อป ชิม พร้อมโปรโมชั่นราคาสุดพิเศษ ภายในงาน Lanna Expo 2018          
นายอนุชา มีเกียรติชัยกุล ประธานสภาอุ .....

กกต. แม่ฮ่องสอน แนะการใช้งานเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ ในเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ครั้งที่ 4 ที่ชุมชนกาดเก่า

          กกต. แม่ฮ่องสอน เผยแพร่รัฐธรรมนูญการเลือกตั้งและประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ที่อนาคตจะนำมาใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้ง ในเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ครั้งที่ 4 ที่ชุมชนกาดเก่า
        & .....

เชียงใหม่ เดินหน้าเสริมสร้างความเข้าใจผู้ปฏิบัติงานตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จังหวัดเชียงใหม่

          จังหวัดเชียงใหม่ จัดสัมมนาผู้ปฏิบัติงานตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จังหวัดเชียงใหม่ เน้นเสริมสร้างความเข้าใจไปสู่แนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน         & .....

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดเวทีสมัชชาสานพลังเครือข่ายสวัสดิการชุมชน สร้างความเข้มแข็งกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล

          จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดเวทีสมัชชาสานพลังเครือข่ายสวัสดิการชุมชน สร้างความเข้มแข็งกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2561 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
          วันนี้ (24 มิ.ย. 61) นายประจ .....

 


T h e   P u b l i c   R e l a t i o n s   D e p a r t m e n t   R e g i o n 3   C h i a n g M a i
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738