::: ขอเชิญชวนเลือกตั้ง ส.ส. วันที่ 23 ธันวาคม 2550 - เลือกตั้งเป็นหน้าที่เลือกคนดีเป็นผู้แทนของท่านไปพัฒนาบ้านเมือง :::      อย่าลืม ผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า และเลือกตั้งนอกเขตพื้นที่ ตรวจสอบรายชื่อและไปใช้สิทธิ์ได้ที่หน่วยเลือกตั้งแต่ละจังหวัด วันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2550 นี้ เวลา 08:00 ถึง 17:00 น.

:: Links ::

  หน้าหลัก  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ   
  นโยบายรัฐบาล   
  ผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี
  
  ศูนย์ประชาสัมพันธ์
การเลือกตั้ง ปี 2550
  

 
ศูนย์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ปี 2550 พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

ข่าวการเมือง ในพื้นที่

การแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 และการแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า

          สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน รายงานว่า จากสภาพหมอกที่ปกคลุมหลายพื้นที่ในประเทศไทยในขณะนี้ เป็นผลมาจากค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่เกินมาตรฐานสากล ค่า PM 2.5 คือฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน เทียบอย่างง่ายว่ามีขนาดประมาณ 1 ใน 25 ของเส้นผ่านศูนย์กลาง .....

จังหวัดเชียงใหม่ นำร่องประชุมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออม กับ กอช. ในระดับพื้นที่

          จังหวัดเชียงใหม่ นำร่องประชุมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออม กับ กอช. ในระดับพื้นที่ สร้างความมั่นคงให้ประชาชนมีเงินบำนาญใช้หลังอายุ 60 ปี
          วันนี้ (18 ม.ค. 62) เวลา 14.00 น. นายบุญธรรม เลิศสุข .....

จังหวัดพะเยา ประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2 ค.) ระดับจังหวัด ประจำปี 2562

          จังหวัดพะเยา ประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2 ค.) ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 ด้านรองผู้ว่าฯ ย้ำข้อมูลที่ได้ต้องครบถ้วนและมีคุณภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาลและตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ
  .....

กอช. ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมในพื้นที่ จ.ลำปาง

          กอช. ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมในพื้นที่จังหวัดลำปาง ส่งเสริมความรู้ให้ประชาชนมีเงินบำนาญใช้หลังอายุ 60 ปี
          (18 ม.ค. 62) ที่ห้องเวียงพนา โรงแรมลำปางเวียงทอง .....

ข้อแนะประชาชนดูแลสุขภาพ หากได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละอองและปัญหาหมอกควันไฟป่า

          จากสภาพหมอกที่ปกคลุมหลายพื้นที่ในประเทศไทยในขณะนี้ เป็นผลมาจากค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่เกินมาตรฐานสากล ดังนั้นข้อแนะประชาชนดูแลสุขภาพ หากได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละอองและปัญหาหมอกควันไฟป่า จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ทุกคนต้องตระหนักรู้
   &nb .....

จังหวัดลำปางจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ ยุคไทยแลนด์ 4.0"

          จังหวัดลำปาง จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ ยุคไทยแลนด์ 4.0" ขึ้น ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
           "ครู" เป็นผู้ทรงคุณค่าที่มีบทบาทสำคั .....

จังหวัดลำปางจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ ยุคไทยแลนด์ 4.0"

จังหวัดลำปาง จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ ยุคไทยแลนด์ 4.0" ขึ้น ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
"ครู" เป็นผู้ทรงคุณค่าที่มีบทบาทสำคัญต่อกระบวนการการสร้างทรัพยากรบุคคลของชาติ ในฐานะผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ พร้อมอบรมสั่งสอนบ่มเพาะเด็กและเยาวชนให้มีความร .....

 


T h e   P u b l i c   R e l a t i o n s   D e p a r t m e n t   R e g i o n 3   C h i a n g M a i
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738