::: ขอเชิญชวนเลือกตั้ง ส.ส. วันที่ 23 ธันวาคม 2550 - เลือกตั้งเป็นหน้าที่เลือกคนดีเป็นผู้แทนของท่านไปพัฒนาบ้านเมือง :::      อย่าลืม ผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า และเลือกตั้งนอกเขตพื้นที่ ตรวจสอบรายชื่อและไปใช้สิทธิ์ได้ที่หน่วยเลือกตั้งแต่ละจังหวัด วันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2550 นี้ เวลา 08:00 ถึง 17:00 น.

:: Links ::

  หน้าหลัก  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ   
  นโยบายรัฐบาล   
  ผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี
  
  ศูนย์ประชาสัมพันธ์
การเลือกตั้ง ปี 2550
  

 
ศูนย์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ปี 2550 พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

ข่าวการเมือง ในพื้นที่

จังหวัดลำปางเตรียมจัดเทศกาลดนตรี แจ้ซ้อนมิวสิคเฟสติวัล 2018 พบกับศิลปินชื่อดังร่วมสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวที่แตกต่าง พร้อมกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดลำปางอย่างต่อเนื่องในปีแห

จังหวัดลำปางเตรียมจัดเทศกาลดนตรี แจ้ซ้อนมิวสิคเฟสติวัล 2018 พบกับศิลปินชื่อดังร่วมสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวที่แตกต่าง พร้อมกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดลำปางอย่างต่อเนื่องในปีแห่งการท่องเที่ยว
(15 สค 61) ที่บ้านหลุยส์ ชุมชนท่ามะโอ นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นาย สวัสดิ์ .....

กกต.แพร่ เตรียมจัดอบรมเผยแพร่รัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งให้กับกรรมการ ศส.ปชต. และสื่อมวลชน

           สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ เตรียมจัดอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง ให้กับกรรมการ ศส.ปชต. และสื่อมวลชนในจังหวัดแพร่ เพื่อนำไปเผยแพร่ต่อในชุมชนและและช่องทางสื่อต่างๆ
.....

เทศบาลตำบลวังหงส์ จ.แพร่ อบรมการจัดการขยะชุมชน ลด ละ เลิก ใช้ถุงพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร

           เทศบาลตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จัดอบรมตามโครงการจัดการขยะชุมชน ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติกและภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และการเพาะเลี้ยงไส้เดือนจากขยะอินทรีย์ เพื่อคุ้มครองสุขภาพประชาชนและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม
   & .....

จังหวัดพะเยา ปิดศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

          
จังหวัดพะเยา ปิดศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สรุปยอดบริจาค จำนวนเงิน 470,166 บาท           
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ต .....

รมว.พาณิชย์ลงพื้นที่เชียงราย เดินหน้าโครงการ "ถุงเงินประชารัฐ" แนะคนค้าสมัครแอพเพิ่ม

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ จ.เชียงราย เดินหน้าโครงการ "ถุงเงินประชารัฐ" แนะนำพ่อค้าแม่ค้าในตลาด สมัครแอพฯเพิ่ม
           วันนี้ (15 ส.ค.61) ที่ตลาดสดบ้านดู่ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเช .....

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายติดตามพบปะร้านค้าตามโครงการธงฟ้าประชารัฐ

          นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตรวจติดตามพบปะร้านค้าตามโครงการธงฟ้าประชารัฐโดยใช้แอพพลิเคชั่นถุงเงินประชารัฐที่ตลาดสดบ้านดู่ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
          ตลาดสดบ้านด .....

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประชุมสภากาแฟ หารือข้อราชการการบริหารงานของส่วนราชการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประชุมสภากาแฟ หารือข้อราชการการบริหารงานของส่วนราชการและกล่าวแสดงความยินดีและปลื้มปิติแทนชาวเมอืงน่านที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระราชกระแสทรงชื่นชม และพระราชทานกำลังใจ แก่ประชาชนชาวจังหวัดน่าน
เช้าวันนี้ (15 ส.ค.61) นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่ .....

 


T h e   P u b l i c   R e l a t i o n s   D e p a r t m e n t   R e g i o n 3   C h i a n g M a i
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738