::: ขอเชิญชวนเลือกตั้ง ส.ส. วันที่ 23 ธันวาคม 2550 - เลือกตั้งเป็นหน้าที่เลือกคนดีเป็นผู้แทนของท่านไปพัฒนาบ้านเมือง :::      อย่าลืม ผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า และเลือกตั้งนอกเขตพื้นที่ ตรวจสอบรายชื่อและไปใช้สิทธิ์ได้ที่หน่วยเลือกตั้งแต่ละจังหวัด วันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2550 นี้ เวลา 08:00 ถึง 17:00 น.

:: Links ::

  หน้าหลัก  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ   
  นโยบายรัฐบาล   
  ผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี
  
  ศูนย์ประชาสัมพันธ์
การเลือกตั้ง ปี 2550
  

 
ศูนย์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ปี 2550 พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

ข่าวการเมือง ในพื้นที่

สนง.สธ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับชมรมแอโรบิคอนุบาลแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมการแข่งขันเต้นแอโรบิคมาราธอน สร้างกระแส กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวออกกำลังกาย

          สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน และชมรมแอโรบิคอนุบาลแม่ฮ่องสอน ร่วมจัดกิจกรรมการแข่งขันเต้นแอโรบิคมาราธอน ครั้งที่ 1/2561 เพื่อส่งเสริมกระตุ้นให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพตามนโยบายของรัฐบาล
          ค .....

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ปฏิบัติการ ตัดตุงฟุ้งฟ้า วนเกษตรพา สู่ความยั่งยืน Kick Off ระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ปฏิบัติการ ตัดตุงฟุ้งฟ้า วนเกษตรพา สู่ความยั่งยืน Kick Off ระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
           วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ .....

น่าน งดเผา ลดหมอกควัน จัดรณรงค์ถ่ายทอดความรู้ ส่งเสริมหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร

          น่าน งดเผา 60 วัน ลดหมอกควัน ตามประกาศจังหวัดน่าน ระหว่าง 15 ก.พ. – 15 เม.ย จัดรณรงค์ถ่ายทอดความรู้ ส่งเสริมหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร
           ที่สนามโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวั .....

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำพลังมวลชนกว่า 700 คน Kick off จัดทำแนวกันไฟป่า

          ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำพลังมวลชนและจิตอาสากว่า 700 คน ร่วมกิจกรรม Kick off จัดทำแนวกันไฟป่า เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันไฟป่าและเสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ในพื้นที่อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
     &nb .....

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำคณะทำงาน และวิทยากรโครงการไทยนิยม ยั่งยืน สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง

          ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำคณะทำงานทีมวิทยากรโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ชี้แจง แนวทางการดำเนินงาน โดยมีประชาชน ชุมชนบ้านห้วยอ้อ ม.2 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง ร่วมรับฟังและร่วมเสนอแนะแนวทางดำเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา ให้ตรงตามความต้องการของประชาชน
   & .....

สปข.3 จัดกิจกรรมค่าย ดี.เจ.เยาวชนต่อต้านยาเสพติด หวังสร้างเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน

          สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดกิจกรรมค่าย ดี.เจ.เยาวชนต่อต้านยาเสพติด ส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนักถึงภัยของยาเสพติด หวังสร้างเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์การต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างทั่วถึง
 &n .....

เชียงใหม่ Kick off โครงการไทยนิยม ยั่งยืน วันแรก

          จังหวัดเชียงใหม่ Kick off โครงการไทยนิยม ยั่งยืน วันแรก โดยลงพื้นที่รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในระดับตำบล เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนในพื้นที่
          เมื่อวันที่ .....

 


T h e   P u b l i c   R e l a t i o n s   D e p a r t m e n t   R e g i o n 3   C h i a n g M a i
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738