ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 กุมภาพันธ์ 2554 / 22:27:47  
ศอบต.นำผู้ประกอบการชายแดนใต้เปิดตลาดในจ.น่าน
ศอบต.นำผู้ประกอบการชายแดนใต้เปิดตลาดในจ.น่าน

ศูนย์อำนวยการบริหารงานจังหวัดชายแดนภาคใต้นำผู้ประกอบการเปิดตลาดของดีชายแดนภาคใต้ที่จังหวัดน่าน โดยมีนายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการเปิดงานเทศกาลของดีชายแดนใต้ที่ บริเวณ ลานรวมใจ เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ ริมฝั่งแม่น้ำน่าน จังหวัดน่าน
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การนำสินค้าและผู้ประกบอการจากจังหวัดชายแดนภาคใต้มาเปิดตลาดในพื้นที่จังหวัดน่านนั้น เพื่อต้องการให้ผู้ผลิตจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้พบกับผู้บริโภคในจังหวัดน่านโดยตรง ซึ่งเป็นแนวนโยบายของรัฐบาลส่วนหนึ่งที่ต้องการให้ผู้ผลิตพบผู้บริโภคโดยตรง เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในด้านการพัฒนา ในการเสริมสร้างรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการเพิ่มช่องการตลาดให้มีการกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง
สำหรับกิจกรรม เทศกาลของดีชายแดนใต้ ที่จัดขึ้นที่จังหวัดน่านได้เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ ๖ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ ลานรวมใจ เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ ริมฝั่งแม่น้ำน่าน หลังจากที่ได้มีการดำเนินจัดกิจกรรมมา ๑๐ ครั้ง ทำให้สามารถจำหน่ายสินค้าซึ่งมีรายได้มากกว่า ๑๕ ล้านบาท นอกจากการจำหน่ายสินค้าแล้ว ศูนย์อำนวยการบริหารงานจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังได้นำการแสดงศิลปวัฒนธรรมมาจัดแสดงให้ชาวจังหวัดน่านได้รับชม พร้อมทั้งจัดให้ผู้แสดงทางด้านศิลปะวัฒนธรรมจากจังหวัดชายแดนใต้ได้มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับศิลปินพื้นบ้านในจังหวัดน่านอีกด้วย

ข่าวโดย : นิสารัชต์ นิลสว่าง ส.ปชส.น่าน
หน่วยงาน : ส.ปชส.น่าน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738