ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 มกราคม 2561 / 14:47:50  
สำนักงานประกันสังคม แจ้งผู้ประกันตน สามารถเปลี่ยนโรงพยาบาลประจำปีได้ ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2561
สำนักงานประกันสังคม แจ้งผู้ประกันตน สามารถเปลี่ยนโรงพยาบาลประจำปีได้ ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2561
สำนักงานประกันสังคม แจ้งผู้ประกันตน สามารถเปลี่ยนโรงพยาบาลประจำปีได้ ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2561

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่า ขณะนี้ สำนักงานประกันสังคมเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนสามารถขอเปลี่ยนสถานพยาบาลใหม่ได้ทุกๆ ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2561 สำหรับในปี 2561 มีสถานพยาบาลทั่วประเทศร่วมโครงการจำนวน 237 แห่ง แบ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐบาล 159 แห่ง สถานพยาบาลเอกชน 78 แห่ง สามารถยื่นแบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ สปส. 9-02 ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ หรือยื่นแบบฯดังกล่าวทางอิเล็กทรอนิกส์ และขอแนะนำให้เลือกสถานพยาบาลด้วยตนเอง โดยคำนึงถึงความสะดวก ความพึงพอใจ ประโยชน์ในการขอรับบริการทางการแพทย์
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวด้วยว่า วันที่ 1 ม.ค. 61 เป็นต้นไป สำนักงานประกันสังคมให้สิทธิแบบอิเล็กทรอนิกส์ แบบอเนกประสงค์ (Smart Card) โดยให้ผู้ประกันตนใช้บัตรประจำตัวประชาชนแทนบัตรรับรองสิทธิฯ เพื่อความสะดวก ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ควรพกบัตรประจำตัวประชาชนแสดงเมื่อไปรับบริการ และยังสามารถรับบริการได้ตลอดอายุความเป็นผู้ประกันตน สำหรับผู้ประกันตนที่ไม่ประสงค์จะเปลี่ยนสถานพยาบาล สามารถใช้สิทธิเดิมได้ แต่ในกรณีสิ้นสภาพจากความเป็นผู้ประกันตน สามารถใช้สิทธิต่อไปได้อีก 6 เดือน นับจากวันที่สิ้นสภาพ ทั้งนี้ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลได้ที่ Application (SSO Connect)/ หรือมีข้อสงสัย สายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง/ สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ และเครื่อง Smart kiosk ของกระทรวงมหาดไทย /

ข่าวโดย : พรพนิต นักศึกษาฝึกงาน ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ข่าว
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว ปชส.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 138

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738