ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มกราคม 2561 / 12:18:36  
มทร.น่าน จัดงานวันเด็กเพื่อน้องและเยาวชน ใฝ่หาความรู้ ตามคำขวัญปี 2561 รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี
มทร.น่าน จัดงานวันเด็กเพื่อน้องและเยาวชน  ใฝ่หาความรู้ ตามคำขวัญปี 2561 รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน (มทร.น่าน) จัดงานวันเด็กเพื่อน้องและเยาวชน ให้เด็กใฝ่หาความรู้ ด้วยการทำหน้าที่ของเด็ก เพื่ออนาคตที่ดีในวันข้างหน้า และนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญและมั่งคง

ด้วยวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี ทางรัฐบาลกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ สำหรับปีนี้ ตรงกับวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน (มทร.น่าน) จัดกิจกรรมภายในบริเวณมหาวิทยาลัยฯ มีการออกซุ้มนิทรรศการจำหน่ายสินค้าราคาถูกของแต่ละแผนกและคณะ เพื่อให้ประชาชนและเด็ก ๆ ได้ซื้อหาสินค้าคุณภาพ ไข่ไก่ราคาถูก ปลาสวยงาม กิจกรรมบนเวทีกลาง การจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย 7 คน การแข่งขันสตรีหาบาสเกตบอลที่อาคารเอนกประสงค์ บูธรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1/2561 และนิทรรศการของสมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนาน่าน การจัดงานวันเด็กแห่งชาติเพื่อน้องและเยาวชน ได้แสดงออกในทุกด้าน การจับของขวัญของรางวัล ได้ออกกำลังกายรับลมหนาว กิจกรรมตามซุ้มต่างๆ ของแต่ละคณะ แต่ละสาขา และอื่นๆ อีกมากมาย ภายใต้การดำเนินงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิไลพร จันทร์ไชย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน ส่วนคำขวัญวันเด็กประจำปี 2561 ของ ฯพณฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี เขียนด้วยลายมือว่า “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” เพื่อต้องการจะสื่อสารให้เด็ก ๆ เป็นคนดีของสังคม มีความขยัน รู้จักใฝ่หาความรู้ ให้รู้ทันโลกออนไลน์ ด้วยการทำหน้าที่ของเด็ก เพื่ออนาคตที่ดีในวันข้างหน้า และนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญและมั่งคง
อย่างไรก็ตาม งานวันเด็กแห่งชาติครั้งแรกของประเทศไทย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2498 จากนั้นเป็นต้นมา ทางราชการได้กำหนดวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ โดยจัดต่อเนื่องกันมาจนถึงปี 2506 ต่อมา เปลี่ยนวันจัดงานวันเด็กแห่งชาติใหม่ ด้วยเหตุผลว่า เดือนตุลาคมสำหรับประเทศไทย เป็นเดือนที่ยังอยู่ในฤดูฝน มีฝนตกมาก เด็ก ๆ ไม่สะดวกในการเดินทางมาร่วมงาน นอกจากนี้วันจันทร์เป็นวันปฏิบัติงานของผู้ปกครอง จึงไม่สามารถพาเด็กของตนไปร่วมงานได้ ด้วยเหตุนี้ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2507 ว่า ควรจะเปลี่ยนเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม ที่มีความเหมาะสมและสะดวกมากกว่า ตามที่คณะกรรมการจัดงานวัดเด็กแห่งชาติเสนอมา ส่งผลให้ในปี 2507 ไม่มีงานวันเด็กแห่งชาติด้วยการประกาศเปลี่ยนได้เลยวันมาแล้ว งานวันเด็กแห่งชาติจึงเริ่มจัดขึ้นใหม่อีกครั้งในปี 2508 เรื่อยมาถึงปัจจุบัน

ข่าวโดย : ฐิติรัตฌ์ วัฒนาพันธุ์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 110

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738