คนไทยมีศักดิ์ศรี ไม่ขายชีวี ไม่ขายเสียง **** เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ ด้วยวิจารณญาณ ความคิด สติปัญญาของตัวเอง บนพื้นฐานของเหตุและผล อย่าให้ใครชักจูงความคิดของท่าน เสียงของประชาชน ต้องมีความชอบธรรมมากที่สุด      :     

:: Links ::

  หน้าหลัก ศูนย์ฯ เลือกตั้ง  
  ศูนย์ฯ ยุทธศาสตร์ชาติฯ  
  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3  
  ข่าวการเลือกตั้งภาคเหนือ  
  เตรียมตัวเลือกตั้ง ส.ส. 50  
  เตรียมตัวเลือกตั้ง
  และสรรหา ส.ว.
  
  สื่อประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง
   ส.ว. 51
  
  ประกาศคณะกรรมการ
  การเลือกตั้ง
  
  กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ   ข้อบังคับ  
  กกต. 8 จังหวัดภาคเหนือ   
  หมายเลขพรรคการเมือง
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 1
  
  รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.
แบบเขตจังหวัด...
  

รายงานผลการเลือกตั้ง

  รายงานผลการเลือกตั้ง
แบบสัดส่วน กลุ่ม 1
  
  รายงานผลการเลือกตั้ง
เขตจังหวัด
  
  ป้อนข้อมูลการรายงาน
(เฉพาะเจ้าหน้าที่)  


 

เตรียมตัวเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ปี 2550


- รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบสัดส่วนกลุ่มที่ 1
แม่ฮ่องสอน, เชียงใหม่, เชียงราย, พะเยา, น่าน, แพร่, ลำปาง, ลำพูน, สุโขทัย, ตาก และกำแพงเพชร

- รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบสัดส่วนกลุ่มที่ 2
อุตรดิตถ์, พิษณุโลก, พิจิตร, นครสวรรค์, อุทัยธานี, ลพบุรี, เพชรบูรณ์, ชัยภูมิ และขอนแก่น

- รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบสัดส่วนกลุ่มที่ 3
อำนาจเจริญ, มุกดาหาร, นครพนม, สกลนคร, กาฬสินธุ์, มหาสารคาม, หนองคาย, อุดรธานี, หนองบัวลำภู, เลย

- รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบสัดส่วนกลุ่มที่ 4
บุรรีรัมย์, สุรินทร์, ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี, ยโสธร, ร้อยเอ็ด

- รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบสัดส่วนกลุ่มที่ 5
สระแก้ว, นครราชสีมา, ปทุมธานี, นครนายก, ปราจีนบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี และตราด

- รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบสัดส่วนกลุ่มที่ 6
กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, สมุทรปราการ

- รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบสัดส่วนกลุ่มที่ 7
ระนอง, ชุมพร, ประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี, ราชบุรี, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร
นครปฐม, กาญจนบุรี, สุพรรณบุรี, ชัยนาท, สิงห์บุรี, อ่างทอง, พระนครศรีอยุธยา, สระบุรี

- รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบสัดส่วนกลุ่มที่ 8
สุราษฎร์ธานี, พังงา, ภูเก็ต, กระบี่, นครศรีธรรมราช, ตรัง, พัทลุง, สตูล, สงขลา, ปัตตานี, ยะลา และนราธิวาส


- แบบฟอร์มแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ (ส.ส.28)
- จำนวนหน่วยเลือกตั้ง ส.ส. ทั่วประเทศ
- จำนวนประชากรและผู้มีสิทธิเลือกตั้งแบ่งตามเขตเลือกตั้ง
- สถานที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2550
- ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขอความร่วมมือนายจ้างให้ลูกจ้างไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
- รายชื่อ ผอ.กต.เขต และ กต.เขต ทั้ง 76 จังหวัด
- ตารางออกอากาศแถลงนโยบาย สปอตโฆษณา ของพรรคการเมืองทางสานีโทรทัศน์ และสถานีวิทยุ
- ประกาศ กกต. รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบสัดส่วน
- ประกาศ กกต. รายชื่อพรรคการเมืองที่ยื่นบัญชีรายชื่อสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบสัดส่วน
- กกต. ตอบข้อหารือผู้สมัคร ส.ส. และพรรคการเมือง
- สรุปการกระทำที่บัญญัติเป็นความผิดและกำหนดโทษตาม พรป. รวม 3 ฉบับ
- คู่มือคนไทยไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
- สรุปรายงานผลการรับสมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
- รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งวันที่ 12-14 พ.ย. 50
- สรุปรายงานผลการรับสมัคร ส.ส. แบบสัดส่วน วันที่ 7-11 พ.ย. 50
- ผลการจับสลากหมายเลขประจำพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบสัดส่วน !!!
- พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบสัดส่วน ประจำวันที่ 7-8 พ.ย. 2550
- ประกาศ กกต. เรื่อง จำนวน ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี
และจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด

- บัญชีรายชื่อสถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด
- กำหนดเขตเลือกตั้ง ส.ส. แบบสัดส่วน
- จำนวน ส.ส. และเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดสำหรับการเลือกตั้งแบบเบ่งเขตเลือกตั้ง
- รวมแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2550
- การกำหนดเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งสำหรับจังหวัดที่มี ส.ส. ได้ไม่เกินสามคน
- การกำหนดเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งสำหรับจังหวัดที่มี ส.ส. ได้เกินสามคน
- หลักเกณฑ์การดำเนินการของรัฐในการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
- ข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. และการดำเนินการใดๆ
- แนวทางใหม่ในการหาเสียง เลือกตั้ง ส.ส. 50
- กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส.
- หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส.
- ข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. และการดำเนินการใดๆของพรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ฉบับที่ 2)

- หลักเกณฑ์การดำเนินการของรัฐในการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 2)
- ตัวอย่างประกาศกำหนดสถานที่หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียง
- ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

- ตัวอย่างรูปแบบของป้ายหรือบอร์ดสำหรับใช้เป็นสถานที่ปิดประกาศ

 


T h e   P u b l i c   R e l a t i o n s   D e p a r t m e n t   R e g i o n 3   C h i a n g M a i
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738