คนไทยมีศักดิ์ศรี ไม่ขายชีวี ไม่ขายเสียง **** เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ ด้วยวิจารณญาณ ความคิด สติปัญญาของตัวเอง บนพื้นฐานของเหตุและผล อย่าให้ใครชักจูงความคิดของท่าน เสียงของประชาชน ต้องมีความชอบธรรมมากที่สุด      :     

:: Links ::

  หน้าหลัก ศูนย์ฯ เลือกตั้ง  
  ศูนย์ฯ ยุทธศาสตร์ชาติฯ  
  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3  
  ข่าวการเลือกตั้งภาคเหนือ  
  เตรียมตัวเลือกตั้ง ส.ส. 50  
  เตรียมตัวเลือกตั้ง
  และสรรหา ส.ว.
  
  สื่อประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง
   ส.ว. 51
  
  ประกาศคณะกรรมการ
  การเลือกตั้ง
  
  กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ   ข้อบังคับ  
  กกต. 8 จังหวัดภาคเหนือ   
  หมายเลขพรรคการเมือง
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 1
  
  รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.
แบบเขตจังหวัด...
  

รายงานผลการเลือกตั้ง

  รายงานผลการเลือกตั้ง
แบบสัดส่วน กลุ่ม 1
  
  รายงานผลการเลือกตั้ง
เขตจังหวัด
  
  ป้อนข้อมูลการรายงาน
(เฉพาะเจ้าหน้าที่)  


 

รวมข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ปี 2550 พื้นที่ภาคเหนือตอนบน
หน้า 1 / 13 (จาก 398 ข่าว)

1 สิงหาคม 57
15:38:27 แผนงานสังคมวัฒนธรรม โครงการแม่ฮ่องสอนเมืองสุขภาวะ จัดเวที สมัชชาชาติพันธุ์ และชน... <view>
14:51:09 ผู้แทนพระองค์ ฯ มูลนิธิเพื่อพึ่ง(ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย มอบโล่ผู้ชนะการประกวดปร... <view>
14:50:13 จังหวัดเชียงราย ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเปตอง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระ... <view>
14:38:40 น่าน –ชาวบ้านรวมตัวยื่นหนังสือร้อง ทหารขอพื้นที่ป่าชุมชนคืนให้ช่วยตรวจสอบเอกสารส... <view>
13:56:21 น่าน-ตรวจเข้มสถานบริการ สถานบันเทิงป้องกันอาชญากรรม กำจัดแหล่งมั่วสุมรับเทศกาลแข... <view>
13:39:24 กรมทรัพยากรธรณี จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ธรณีพิบัติภัย แก่ประชาชน นำร่องที่จังหวั... <view>
12:12:56 เริ่มเดินรถ 12 เส้นทางวันแรก ในเชียงใหม่ รถสองแถวเข้าร่วมโครงการกว่า 500 คัน ... <view>
11:58:11 เกษตรพะเยาแนะชาวสวนเก็บลำไยสุกแก่เท่านั้น... <view>
11:44:19 อบจ.ลำพูน จัดการแข่งขันทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ทีมองค์การบริหารส่วนตำบลน... <view>
11:02:25 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ อบรมพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครแกนนำชุมชน... <view>
10:37:08 ปภ.จับมือกองทุนฮอนด้า จัดโครงการค่ายเยาวชนฮอนด้าอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภ... <view>
10:07:56 เกษตรจังหวัดลำพูนจัดประชุมชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 ... <view>
07:28:28 สถานี พัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน ฝึกอบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ทบทวนความรู้ บทบาทหน้... <view>
31 กรกฎาคม 57
17:45:46 ญาติแรงงานผู้เสียชีวิตการสู้รบประเทศอิสราเอล ทำพิธีฝังศพในสุสานส่งวิญญาณตามความเ... <view>
16:53:47 แผนงานสื่อสารสาธารณะ โครงการสร้างเสริม "เมืองสุขภาวะ" โดยภาคประชาสังคม... <view>
16:05:19 ส.ปชส.ชร ร่วมกับ กกล.รส จังหวัดทหารบกเชียงราย จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติที่... <view>
16:02:50 ความคืบหน้าแมงมุมแม่หม้ายพื้นที่จังหวัดน่าน กรมวิทยาศาสตร์แจ้งผลแล้ว ยันเป็นจริ... <view>
15:00:46 ขอเชิญชวนข้าราชการพลเรือนเข้าร่วม โครงการ "สุขภาพดี.....ชีวีสดใสเพื่อประสิท... <view>
13:03:43 จังหวัดพะเยา ร่วมกับ จังหวัดทหารบกพะเยา ตรวจความพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ เจ้าหน้าท... <view>
10:54:32 การประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร ระดับจังหว... <view>
30 กรกฎาคม 57
17:22:10 อุตุนิยมวิทยาลำพูน ระบุ ช่วงวันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2557 ภาคเหนือจะมีฝนตกห... <view>
16:38:14 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ รุดเยี่ยม สาวอ้วนน้ำหนัก 300 กิโลกรัม... <view>
15:02:59 ลำปางแถลงจับกุมยาบ้า 4 แสนเม็ด ผู้ต้องหา 6 ราย... <view>
09:57:17 จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีเปิดศูนย์ดำรงธรรมอย่างเป็นทางการ เพื่อให้บริการรับเรื่องร... <view>
09:30:56 ผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ จ.ลำพูน ตรวจเยี่ยมล้งรับซื้อลำไย เพื่อประ... <view>
07:58:11 ข่าวแม่ฮ่องสอน เด็กวัย 11 ปี เสียชีวิตจากไข้เลือดออก 1 ราย อสม.เร่งรณรงค์เตือนชา... <view>
29 กรกฎาคม 57
19:33:04 จังหวัดเชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดและคณะกรรม... <view>
17:18:23 เกษตรลำพูน จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์รายละเอียดการดำเนินงานโครงการป้องกันแก้ไขปัญห... <view>
16:01:48 ประกันสังคมพะเยา แนะผู้ประกันตนที่เป็นโสดควรทำหนังสือระบุชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสง... <view>
14:49:13 จ.ลำพูน จัดงานวันรณรงค์การลดต้นทุนการผลิตข้าวเพื่อคืนความสุขให้ชาวนา ... <view>

 


T h e   P u b l i c   R e l a t i o n s   D e p a r t m e n t   R e g i o n 3   C h i a n g M a i
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738