คนไทยมีศักดิ์ศรี ไม่ขายชีวี ไม่ขายเสียง **** เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ ด้วยวิจารณญาณ ความคิด สติปัญญาของตัวเอง บนพื้นฐานของเหตุและผล อย่าให้ใครชักจูงความคิดของท่าน เสียงของประชาชน ต้องมีความชอบธรรมมากที่สุด      :     

:: Links ::

  หน้าหลัก ศูนย์ฯ เลือกตั้ง  
  ศูนย์ฯ ยุทธศาสตร์ชาติฯ  
  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3  
  ข่าวการเลือกตั้งภาคเหนือ  
  เตรียมตัวเลือกตั้ง ส.ส. 50  
  เตรียมตัวเลือกตั้ง
  และสรรหา ส.ว.
  
  สื่อประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง
   ส.ว. 51
  
  ประกาศคณะกรรมการ
  การเลือกตั้ง
  
  กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ   ข้อบังคับ  
  กกต. 8 จังหวัดภาคเหนือ   
  หมายเลขพรรคการเมือง
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 1
  
  รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.
แบบเขตจังหวัด...
  

รายงานผลการเลือกตั้ง

  รายงานผลการเลือกตั้ง
แบบสัดส่วน กลุ่ม 1
  
  รายงานผลการเลือกตั้ง
เขตจังหวัด
  
  ป้อนข้อมูลการรายงาน
(เฉพาะเจ้าหน้าที่)  


 

รวมข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ปี 2550 พื้นที่ภาคเหนือตอนบน
หน้า 1 / 11 (จาก 329 ข่าว)

23 กรกฎาคม 57
10:12:32 อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์กับสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนศึกษาส... <view>
22 กรกฎาคม 57
15:27:41 จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามประกาศ คสช.... <view>
14:17:50 คณะสื่อมวลชนและอป.มช.จังหวัดแม่ฮ่องสอนศึกษาดูงานอัตลักษณ์จังหวัดลำปาง... <view>
13:26:24 นักกีฬาคนพิการจังหวัดพะเยา คว้า 4 เหรียญทองประเภทกีฬาเปตอง ในการแข่งขัน "กี... <view>
13:25:50 แม่ทัพภาคที่ 3 มอบนโยบาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อสร้างความปรอง... <view>
12:47:35 จังหวัดลำพูน เดินหน้าดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้าง... <view>
10:56:45 ประชุมคณะกรรมการ ฯ ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน... <view>
10:51:03 โรงพยาบาลพะเยาจัดโครงการอบรม "การดูแลสุขภาพเท้าและจัดการแผลที่เท้าในผู้ป่วย... <view>
08:53:52 จ.น่าน รับมอบวัสดุควบคุมไข้เลือดออก หลังพบรายงานยอดผู้ป่วยสูง จากกองระบาดวิทยา ส... <view>
08:47:59 สถานีพัฒนาที่ดินน่าน สร้างเครือข่ายแก้ปัญหาดิน อบรมหมอดินอาสา ประจำปี 2557 ... <view>
21 กรกฎาคม 57
18:43:55 สถานีที่ดินน่าน เปิดการอบรมหมอดินอาสา ประจำปี 2557... <view>
18:05:05 รองอธิบดีกรมอาเซียนระบุ การพัฒนาบุคลากรรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นั้นต้องมองท... <view>
16:06:20 สสส.เดินหน้าผลักดันกลไก 8 ก. สร้างชุมชนน่าอยู่ ชูบ้านสันรุ่งเรือน-บ้านอ่ายนาผา จ... <view>
15:26:42 สาธารณสุขจังหวัดพะเยา รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก พร้อมขอให้ทุกภาคส่วนร่วมรณรง... <view>
15:10:48 วิธีการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก... <view>
15:00:42 น่าน-เตรียมอพยพ 2 หมู่บ้าน ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ หนีน้ำป่า ดินโคลนถล่ม ... <view>
11:40:17 จังหวัดลำปางขอความร่วมมือ ผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนโครงการแสดงพระธรรมเทศนา ถวายตู้ย... <view>
20 กรกฎาคม 57
21:21:25 ไปรษณีย์ลำพูนเชิญชวนประชาชนสั่งซื้อลำไยสดส่งตรงถึงผู้บริโภคระหว่างวันที่ 21 กรกฎ... <view>
19:34:58 พายุไต้ฝุ่น "แมตโม" บุกฟิลิปปินส์ ขณะที่ 11 จังหวัดภาคเหนือยังคงระวังอ... <view>
17:11:46 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดกิจกรรมสัมมนาและศึกษาดูงานภาพลั... <view>
11:13:46 จับยาบ้าด่านห้วยไร่ ซ่อนในรถกะบะตัดแปลง แต่ไม่รอด เตรียมขยายผล... <view>
19 กรกฎาคม 57
21:59:57 ทต.ริมปิง จัดโครงการ พาลูกจูงหลานเข้าวัด ครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง ... <view>
16:58:06 สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานหลักประ... <view>
11:07:52 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท... <view>
18 กรกฎาคม 57
20:08:11 จังหวัดแพร่ เปิดตัวโครงการโครงการ "เที่ยวแพร่กับฝน" ... <view>
16:01:16 ผวจ.แพร่ เตือนประชาชนระมัดระวังฝนฟ้าคะนองและดินโคลนถล่มในระยะนี้ ... <view>
15:18:04 คนไข้ถูกแมงมุมพิษกัดที่แพร่ เผยแมงมุมที่กัด มีปกติทั่วไปตามบ้าน... <view>
14:45:07 ประชาสัมพันธ์จังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความผ... <view>
17 กรกฎาคม 57
18:12:08 คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร นยปส.จากสำนักงาน ป.ป.ช. ศึกษาดูงานที่โรงเรียนฉือจี้เชียงใ... <view>
16:59:31 ทหาร- ตำรวจ น่าน ลุยจับกุมผู้ลักลอบค้ายาบ้า พบอาวุธปืน บ้านบ่อหอยและบ้านภักดีธรร... <view>

 


T h e   P u b l i c   R e l a t i o n s   D e p a r t m e n t   R e g i o n 3   C h i a n g M a i
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738