คนไทยมีศักดิ์ศรี ไม่ขายชีวี ไม่ขายเสียง **** เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ ด้วยวิจารณญาณ ความคิด สติปัญญาของตัวเอง บนพื้นฐานของเหตุและผล อย่าให้ใครชักจูงความคิดของท่าน เสียงของประชาชน ต้องมีความชอบธรรมมากที่สุด      :     

:: Links ::

  หน้าหลัก ศูนย์ฯ เลือกตั้ง  
  ศูนย์ฯ ยุทธศาสตร์ชาติฯ  
  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3  
  ข่าวการเลือกตั้งภาคเหนือ  
  เตรียมตัวเลือกตั้ง ส.ส. 50  
  เตรียมตัวเลือกตั้ง
  และสรรหา ส.ว.
  
  สื่อประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง
   ส.ว. 51
  
  ประกาศคณะกรรมการ
  การเลือกตั้ง
  
  กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ   ข้อบังคับ  
  กกต. 8 จังหวัดภาคเหนือ   
  หมายเลขพรรคการเมือง
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 1
  
  รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.
แบบเขตจังหวัด...
  

รายงานผลการเลือกตั้ง

  รายงานผลการเลือกตั้ง
แบบสัดส่วน กลุ่ม 1
  
  รายงานผลการเลือกตั้ง
เขตจังหวัด
  
  ป้อนข้อมูลการรายงาน
(เฉพาะเจ้าหน้าที่)  


 

รวมข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ปี 2550 พื้นที่ภาคเหนือตอนบน
หน้า 1 / 271 (จาก 8116 ข่าว)

20 มกราคม 61
13:42:10 จังหวัดน่าน เปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียน สพป.น่าน เขต 1 ประจำปี 2560... <view>
11:20:19 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา เชิญร่วมงาน "เปิดโลกอาชีพและการมีงานทำสู่ประชา... <view>
01:35:25 ตำรวจ , ทหาร , อาสาสมัครรักษาดินแดน และอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จังหวัดลำ... <view>
19 มกราคม 61
16:35:52 จังหวัดเชียงราย จัดดนตรีฟังสบาย เพื่อความผ่อนคลาย Winter love song ท้าลมหนาว... <view>
15:33:31 สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับชมรมสตรี วปอ. 2549 มอบเสื้อกันหนาวให... <view>
14:37:07 กสทช. เร่งให้ความรู้ข้อเท็จจริงแก่ประชาชน เรื่องคลื่นวิทยุจากสถานีฐานระบบโทรศัพท... <view>
14:34:45 สาธารณสุขจังหวัดลำปางระบุ โรคเรื้อนติดยาก รักษาง่าย อยู่ร่วมกันได้แม้ร่างกายพิกา... <view>
11:48:25 จังหวัดลำพูนอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน เพื่อสร้างความเชื่อ... <view>
09:58:18 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาล... <view>
09:50:10 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา จัดงานมหกรรมภูมิปัญญาและวิถ... <view>
18 มกราคม 61
15:49:20 ผู้ว่าฯน่านขานรับนโยบายมหาดไทยเดินหน้าตลาดประชารัฐเน้นการฝึกอบรม CMO และจัดสรรพื... <view>
14:24:32 จังหวัดลำพูนจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดลำพูน เพื่อส่งเสริมความเข้าใจของสังคมคนพิ... <view>
11:03:16 เชิญร่วมงานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 35 ประจำปี 2561 วันที่ ... <view>
10:55:24 คณะกรรมการกองทุนพัฒนาศาลหลักเมืองนครลำปาง ประชุม สานต่อโครงการก่อสร้างปรับปรุงศา... <view>
10:21:29 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พบชาวเขาที่จังหวัดน่าน "ห้าม"หญิงท้องกิน... <view>
10:14:31 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดสุขศาลาพระราชทานบ้านป่าก๋ำ ต.ดง... <view>
10:02:40 จังหวัดพะเยาประกอบพิธีเนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช... <view>
17 มกราคม 61
17:09:57 อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ สร้างเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน... <view>
16:50:00 ผู้ว่าฯน่าน เตรียมพร้อมที่พักรับทัพนักกีฬา คณะผู้ฝึกสอน และผู้ปกคอรงกีฬาเยาวชนแห... <view>
16:31:54 จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" ประจำปี 2561... <view>
14:51:41 จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2561... <view>
13:13:36 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปางเตือนเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลันเตา ระวังการระบาดของโรคราแป้... <view>
09:47:37 จังหวัดลำพูน ออกมาตรการ 60 วันห้ามเผาเด็ดขาด เพื่อป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่า ประ... <view>
16 มกราคม 61
15:11:20 เทศบาลเมืองพะเยา แจ้งประชาชนที่มีทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษีในเขตเทศบา... <view>
14:49:05 จ.น่าน-หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านาน้อย กรมป่าไม้ เร่งอบรมให้ความรู้เครือข่ายอา... <view>
14:48:02 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดศูนย์การเรียนรู้ หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา ชุมชน... <view>
15 มกราคม 61
16:50:03 ทีโอที สาขาแพร่ เตือนภัยมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่แจ้งระงับสัญญาณโทรศัพท์... <view>
15:59:15 " สวนสามแสน " ความภูมิใจของชาวอำเภอลี้ ซึ่งได้ดำเนินตามแนวทางเศรษฐกิจพ... <view>
15:42:50 วธ.ลำปาง จัดการประชุมสัมมนาเครือข่ายชุมชน เดินหน้าแผนพัฒนาจัดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒ... <view>
14 มกราคม 61
13:00:33 กรมคุมประพฤติ จัดมวยไทย ระดมทุนตั้งมูลนิธิ อ.ส.ค. ... <view>

 


T h e   P u b l i c   R e l a t i o n s   D e p a r t m e n t   R e g i o n 3   C h i a n g M a i
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738