คนไทยมีศักดิ์ศรี ไม่ขายชีวี ไม่ขายเสียง **** เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ ด้วยวิจารณญาณ ความคิด สติปัญญาของตัวเอง บนพื้นฐานของเหตุและผล อย่าให้ใครชักจูงความคิดของท่าน เสียงของประชาชน ต้องมีความชอบธรรมมากที่สุด      :     

:: Links ::

  หน้าหลัก ศูนย์ฯ เลือกตั้ง  
  ศูนย์ฯ ยุทธศาสตร์ชาติฯ  
  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3  
  ข่าวการเลือกตั้งภาคเหนือ  
  เตรียมตัวเลือกตั้ง ส.ส. 50  
  เตรียมตัวเลือกตั้ง
  และสรรหา ส.ว.
  
  สื่อประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง
   ส.ว. 51
  
  ประกาศคณะกรรมการ
  การเลือกตั้ง
  
  กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ   ข้อบังคับ  
  กกต. 8 จังหวัดภาคเหนือ   
  หมายเลขพรรคการเมือง
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 1
  
  รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.
แบบเขตจังหวัด...
  

รายงานผลการเลือกตั้ง

  รายงานผลการเลือกตั้ง
แบบสัดส่วน กลุ่ม 1
  
  รายงานผลการเลือกตั้ง
เขตจังหวัด
  
  ป้อนข้อมูลการรายงาน
(เฉพาะเจ้าหน้าที่)  


 

รวมข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ปี 2550 พื้นที่ภาคเหนือตอนบน
หน้า 1 / 191 (จาก 5725 ข่าว)

9 ธันวาคม 59
18:52:57 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับบริษัททีละก้าว จัดกิจกรรมวิ่งผ... <view>
13:39:29 ผู้ว่าฯพะเยา นำข้าราชการ อปท. ภาคประชาชน ปฏิญาณตนต่อต้านคอรัปชั่นปลุกจิตสำนึกด้า... <view>
13:30:49 จังหวัดเชียงราย จัดงาน "วันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมใจกำจัดผักตบชวา"... <view>
13:27:53 จังหวัดพะเยา จัดงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ... <view>
8 ธันวาคม 59
13:10:15 สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เมาะ จังหวัดลำปาง นำสมาชิกสภาเทศบาลศึกษาดูงาน ฐานเรียนรู้ ภ... <view>
12:09:52 ปภ.น่าน อบรมเสริมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตแก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือ... <view>
12:04:19 สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพะเยา เตรียมจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไท... <view>
11:36:59 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง เปิดเวทีแถลงข่าว การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาคุณ... <view>
06:55:43 จ.ลำปาง เปิดเวทีแถลงข่าวกำหนดการจัดงานเทศกาลรื่นเริงประจำปี งานฤดูหนาวและของดีนค... <view>
7 ธันวาคม 59
16:28:51 จังหวัดพะเยาขอเชิญเที่ยวงานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2559... <view>
16:21:51 จ.แม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมออกกำลังทุกวันพุธ สนองนโยบายนายกรัฐมนตรี... <view>
15:03:31 ปภ.น่าน ประชุมเตรียมพร้อมณรงค์ป้องกันและลดความสูญเสีย เนื่องในวันป้องกันอุบัติภั... <view>
14:14:02 จ.ลำพูนรณรงค์ เสริมสร้างความรู้ให้แก่ประชาชน ตระหนักถึง อันตรายจากผลิตภัณฑ์ที่ม... <view>
14:13:05 สสจ.พะเยา เตือนยาดองสองเพศ และยาโสมกลั่นกระดูกเสือ อันตรายอย่าซื้อมารับประทาน... <view>
13:38:18 จังหวัดเชียงราย จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ตรวจรักษาช่วยเหลือให้บริการประชาชน... <view>
13:10:53 สำนักงาน คปภ.แพร่ แนะนำประชาชนในการซื้อประกันผ่านธนาคาร... <view>
12:30:17 กรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ภาคเหนือ ฝึกอบรมคณะกรรมการหมู่บ้าน 17 จังหวัด เดินหน้า... <view>
10:01:29 จังหวัดลำพูน จัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาการขึ้นครองราชย์ของพระนางจามเทวี ประจำ... <view>
6 ธันวาคม 59
20:25:12 เชียงใหม่ เตรียมความพร้อมรับมือปัญหาหมอกควันและไฟป่า ... <view>
15:57:53 จังหวัดเชียงใหม่จัดงานเทศกาลดนตรีเชียงใหม่ Chiangmai Music Fest ... <view>
15:57:04 ป.ป.ช. เชียงใหม่ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไ... <view>
14:44:09 เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดอำเภอฝาง จับกุมผู้ลักลอบค้ายาเสพติด..//... <view>
11:56:58 ร้านเฮ็ดก้อเหลียว อบจ.แม่ฮ่องสอน นำสินค้าโอท็อป จัดกระเช้าสวัสดีปีใหม่ เพื่อสร้า... <view>
5 ธันวาคม 59
12:37:26 จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนเที่ยวชมทุ่งดอกปอเทือง ที่อ.ทุ่งหัวช้าง ... <view>
12:31:17 อำเภอแม่สะเรียง จัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันค... <view>
11:23:34 น่าน กองพันทหารม้าที่ 10 นำกำลังพลร่วมพัฒนาวัดภูมินทร์ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพ... <view>
4 ธันวาคม 59
23:47:30 อาสาสมัครคุมประพฤติ , เครือข่ายยุติธรรมชุมชน และ องค์กรเอกชน ร่วมกันทำนุบำรุงศาส... <view>
2 ธันวาคม 59
20:56:25 จ.ลำพูน เชิญเที่ยวงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2559 ระหว่... <view>
14:34:55 กรมการสรรพกำลังกลาโหม ลงพื้นที่ประสานงานด้านการประชาสัมพันธ์ กับสำนักงานประชาสัม... <view>
12:00:39 จังหวัดเชียงรายปลูกต้นซากุระจากจังหวัดกุมมะประเทศญี่ปุ่นเพื่อเชื่อมความสัมพันธไม... <view>

 


T h e   P u b l i c   R e l a t i o n s   D e p a r t m e n t   R e g i o n 3   C h i a n g M a i
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738