คนไทยมีศักดิ์ศรี ไม่ขายชีวี ไม่ขายเสียง **** เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ ด้วยวิจารณญาณ ความคิด สติปัญญาของตัวเอง บนพื้นฐานของเหตุและผล อย่าให้ใครชักจูงความคิดของท่าน เสียงของประชาชน ต้องมีความชอบธรรมมากที่สุด      :     

:: Links ::

  หน้าหลัก ศูนย์ฯ เลือกตั้ง  
  ศูนย์ฯ ยุทธศาสตร์ชาติฯ  
  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3  
  ข่าวการเลือกตั้งภาคเหนือ  
  เตรียมตัวเลือกตั้ง ส.ส. 50  
  เตรียมตัวเลือกตั้ง
  และสรรหา ส.ว.
  
  สื่อประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง
   ส.ว. 51
  
  ประกาศคณะกรรมการ
  การเลือกตั้ง
  
  กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ   ข้อบังคับ  
  กกต. 8 จังหวัดภาคเหนือ   
  หมายเลขพรรคการเมือง
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 1
  
  รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.
แบบเขตจังหวัด...
  

รายงานผลการเลือกตั้ง

  รายงานผลการเลือกตั้ง
แบบสัดส่วน กลุ่ม 1
  
  รายงานผลการเลือกตั้ง
เขตจังหวัด
  
  ป้อนข้อมูลการรายงาน
(เฉพาะเจ้าหน้าที่)  


 

รวมข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ปี 2550 พื้นที่ภาคเหนือตอนบน
หน้า 1 / 155 (จาก 4656 ข่าว)

26 มิถุนายน 59
16:12:27 พลิกฟื้นผืนป่าเสื่อมโทรม 173 ไร่ บนพื้นที่ดอยอ่างขาง... <view>
15:19:57 สำนักงาน กกต. จ.เชียงใหม่ แนะนำประชาชนดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น "ฉลาดรู้ ประชาม... <view>
25 มิถุนายน 59
19:10:50 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ( สนช. ) พบปะ ข้าราชการ , ประชาชน ที่ จังหวัดลำพูน... <view>
12:16:42 เทศบาลเมืองน่าน มอบบ้านแก่ประชาชนผู้ยากไร้ ที่ย้ายออกจาก ริมน้ำน่านบริเวณที่ก่อส... <view>
12:14:41 ชมรมผู้รู้คุณแผ่นดินจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สืบดวงพระชาตาหลวงเฉลิมพระเกียรติฯ ... <view>
24 มิถุนายน 59
17:05:55 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน นำ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่า... <view>
15:57:09 อำเภอเวียงป่าเป้าเชียงราย จัดมหกรรมรวมพลคนบวชใจและขจัดภัยไข้เลือดออกพร้อมยกย่องบ... <view>
15:24:07 จังหวัดเชียงราย รวบรวมเมล็ดพันธ์หรือกล้าไม้และดินเพื่อนำไปไว้ที่สวนปทุมวนานุรักษ... <view>
14:55:27 ชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารลุ่มน้ำฝาง เดินขบวนรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิ์ออ... <view>
11:51:10 กกต.น่าน ชี้แจงการออกเสียงลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธ... <view>
11:36:41 สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดโครงการอบรมวิทยากร คร... <view>
11:35:00 เยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน กว่าพันคน ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติด ในงานวันต่... <view>
10:19:38 อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา... <view>
23 มิถุนายน 59
17:48:16 ชาวแม่อายร่วมใจสร้างฝายชะลอน้ำ โครงการ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์แผ่นดิน เฉลิมพระเก... <view>
16:35:12 กรมพัฒนาชุมชนรับสมัครคัดเลือกบุคคลแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อพส.)... <view>
15:16:25 อสม. หมู่ 15 ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ รวมพลังกำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เ... <view>
15:15:50 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน และชุมชนผาบ่อง เตรียมจัดโครงการชุมชนท่องเที่ยว... <view>
13:18:50 กกต.น่าน เตรียมความพร้อมรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ... <view>
12:59:14 สนง.กกต. ฝึกอบรมบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดให้มีการออกเสียงประชามติร่าง... <view>
11:33:35 กสทช.ภาค 3 จัดอบรมหลักสูตรการใช้วิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ของหน่วยงานภาครัฐ... <view>
11:04:01 ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระปริตรมหากุศลเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทส... <view>
10:44:40 กกต.น่าน เตรียมความพร้อมรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ... <view>
22 มิถุนายน 59
21:27:24 กกต.ลำพูน จัดอบรมวิทยากร ครู ข ขยายผลสู่คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยต... <view>
21:08:31 จัดหางานลำปาง เปิดหน่วยบริการรับสมัครบุคคล เข้าทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลี เตรี... <view>
16:49:50 กกต.เชียงรายจัดอบรมวิทยากร ครู ข. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ... <view>
15:55:44 จังหวัดลำปาง เตรียมจัด BIG DAY รณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ... <view>
15:13:47 กกต.ลำปาง ยืนยัน ศส.ปชต. ในพื้นที่ พร้อมประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้... <view>
14:40:58 ขอเชิญส่งผลงานเพื่อคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติปี 2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาท... <view>
14:18:03 เทศบาลตำบลแม่สะเรียง จัดงานวันรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2559 ... <view>
14:02:44 กองสาธารณสุข เทศบาลเมืองน่าน ออกฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงและแมลงนำโรคในท่อระบายน้ำ ... <view>

 


T h e   P u b l i c   R e l a t i o n s   D e p a r t m e n t   R e g i o n 3   C h i a n g M a i
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738