คนไทยมีศักดิ์ศรี ไม่ขายชีวี ไม่ขายเสียง **** เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ ด้วยวิจารณญาณ ความคิด สติปัญญาของตัวเอง บนพื้นฐานของเหตุและผล อย่าให้ใครชักจูงความคิดของท่าน เสียงของประชาชน ต้องมีความชอบธรรมมากที่สุด      :     

:: Links ::

  หน้าหลัก ศูนย์ฯ เลือกตั้ง  
  ศูนย์ฯ ยุทธศาสตร์ชาติฯ  
  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3  
  ข่าวการเลือกตั้งภาคเหนือ  
  เตรียมตัวเลือกตั้ง ส.ส. 50  
  เตรียมตัวเลือกตั้ง
  และสรรหา ส.ว.
  
  สื่อประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง
   ส.ว. 51
  
  ประกาศคณะกรรมการ
  การเลือกตั้ง
  
  กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ   ข้อบังคับ  
  กกต. 8 จังหวัดภาคเหนือ   
  หมายเลขพรรคการเมือง
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 1
  
  รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.
แบบเขตจังหวัด...
  

รายงานผลการเลือกตั้ง

  รายงานผลการเลือกตั้ง
แบบสัดส่วน กลุ่ม 1
  
  รายงานผลการเลือกตั้ง
เขตจังหวัด
  
  ป้อนข้อมูลการรายงาน
(เฉพาะเจ้าหน้าที่)  


 

รวมข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ปี 2550 พื้นที่ภาคเหนือตอนบน
หน้า 1 / 54 (จาก 1622 ข่าว)

30 มกราคม 58
18:40:41 คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วม และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประจำจังหวัด... <view>
16:55:10 ศึกษาพิเศษเชียงรายประชุมอนุกรรมการหารือจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ... <view>
16:13:43 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน รับ เรื่องราว ขอความช่วยเหลือ กรณีฟาร์มสุกร ใน เขตตำบล... <view>
15:09:37 สำนักงานประกันสังคมจ.ลำปาง แนะผู้ประกันตน ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนแบบทูอินวัน กรณี... <view>
13:59:14 พระครูอนุสรณ์ปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรืองและเจ้าคณะตำบลแม่สะเรียงเขต 1 มรณภา... <view>
13:56:05 จังหวัดลำปางเชิญชวนร่วมสนับสนุนการจัดงาน "ฉลองครบ 100 ปี ชาตกาล หม่อมงามจิต... <view>
12:39:51 สาธารณสุขอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ประจำปี 2558... <view>
11:13:41 ป.ป.ช. ลำปาง แจ้งภาคเอกชนที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ เร่งแสดงบัญชีรับจ่ายยื่นต... <view>
11:04:49 ความคืบหน้างานพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณ... <view>
29 มกราคม 58
18:30:53 จนท.ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด อำเภอไชยปราการ รวบคนขับรถขนส่งสินค้า ซุกซ่อนยา... <view>
17:53:46 กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับจังหวัดเชียงรายบริหารจัดการสาธารณภัยร่วมกับทุกภาคส่ว... <view>
17:27:41 สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ของจังหวัดเชียงใหม่ ... <view>
16:49:38 อุตุนิยมวิทยาแม่สะเรียง เตือน ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพ เนื่องจ... <view>
16:08:29 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน จัดโครงการศึกษาดูงาน ที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่... <view>
15:22:35 วัฒนธรรมลำพูน ใช้กิจกรรมสวดมนต์หมู่และบรรยายธรรม ส่งเสริมเยาวชนเข้าถึงหลักธรรมทา... <view>
13:47:03 สสจ.เชียงใหม่ เตือนไข้หวัดใหญ่ระบาด หลายโรงเรียนปิดการเรียนการสอน เฝ้าระวังการแพ... <view>
13:44:44 ประกันสังคมจังหวัดลำปางเตือนนายจ้าง ชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2558 ภายใ... <view>
10:51:47 โครงการจิตอาสาเพื่อชุมชนกับวิทยาลัยชุมชนแพร่ ลงพื้นที่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่... <view>
28 มกราคม 58
18:29:07 จุดตรวจผาหงษ์ จ.เชียงใหม่รวบหนุ่มใหญ่คาด่าน หลังลักลอบขนยาบ้า 4,000 เม็ด... <view>
18:19:09 ตำรวจลำพูนจับกุมผู้ค้ายาเสพติดเครือข่ายเรือนจำจังหวัดลำพูน พร้อมตรวจยึดยาบ้ากว่า... <view>
16:57:47 จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบเกียรติบัตรแก่เครือข่ายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำห้วย... <view>
16:54:53 ประชาชนชาวอำเภอปาย โชคดีได้ รถเก๋ง จากรางวัลมอบโชค ลูกค้าเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ... <view>
16:21:38 การสัมมนา เรื่อง ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนใหม่ เพื่อเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั... <view>
14:39:52 พัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ จัดงานครบรอบ 46 ปีผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ... <view>
13:39:05 จ.ลำปาง เปิดศูนย์รับแจ้งเหตุรวบรวมและสั่งการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก... <view>
10:53:42 จังหวัดพะเยา จัดสัมมนาโครงการจังหวัดก้าวไกลสู่อาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเ... <view>
27 มกราคม 58
22:57:32 จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน... <view>
18:35:37 ทต.ประตูป่า เชิญชวนผู้มีใจรักการปั่นจักรยานร่วมโครงการ ปั่นล้อให้หมุน ปันบุญให้ส... <view>
18:28:35 จับกุมขบวนการค้ายาเสพติดพร้อมของกลางยาบ้ากว่าสองแสนเม็ด ไอซ์เกือบ 20 กิโลกรัม... <view>
18:21:54 กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดโครงการเที่ยวเมืองในฝัน สวรรค... <view>

 


T h e   P u b l i c   R e l a t i o n s   D e p a r t m e n t   R e g i o n 3   C h i a n g M a i
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738