คนไทยมีศักดิ์ศรี ไม่ขายชีวี ไม่ขายเสียง **** เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ ด้วยวิจารณญาณ ความคิด สติปัญญาของตัวเอง บนพื้นฐานของเหตุและผล อย่าให้ใครชักจูงความคิดของท่าน เสียงของประชาชน ต้องมีความชอบธรรมมากที่สุด      :     

:: Links ::

  หน้าหลัก ศูนย์ฯ เลือกตั้ง  
  ศูนย์ฯ ยุทธศาสตร์ชาติฯ  
  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3  
  ข่าวการเลือกตั้งภาคเหนือ  
  เตรียมตัวเลือกตั้ง ส.ส. 50  
  เตรียมตัวเลือกตั้ง
  และสรรหา ส.ว.
  
  สื่อประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง
   ส.ว. 51
  
  ประกาศคณะกรรมการ
  การเลือกตั้ง
  
  กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ   ข้อบังคับ  
  กกต. 8 จังหวัดภาคเหนือ   
  หมายเลขพรรคการเมือง
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 1
  
  รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.
แบบเขตจังหวัด...
  

รายงานผลการเลือกตั้ง

  รายงานผลการเลือกตั้ง
แบบสัดส่วน กลุ่ม 1
  
  รายงานผลการเลือกตั้ง
เขตจังหวัด
  
  ป้อนข้อมูลการรายงาน
(เฉพาะเจ้าหน้าที่)  


 

รวมข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ปี 2550 พื้นที่ภาคเหนือตอนบน
หน้า 1 / 163 (จาก 4901 ข่าว)

28 กรกฎาคม 59
15:48:04 กกต.น่าน ออกสำรวจเส้นทางปั่นจักรยาน พร้อมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชาม... <view>
14:06:20 กกต.ลำปาง แนะประชาชน ต้องการให้ประเทศชาติเดินหน้าไปในทิศทางใด ขอให้ไปออกเสียงประ... <view>
13:12:03 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตือนประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสม อา... <view>
12:29:52 ข้าราชการ และประชาชน 5 ศาสนา ใน จ.ลำปาง ร่วมทำพิธีถวายพระพรและถวายราชสดุดีเฉลิมพ... <view>
10:11:00 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง แจ้งเตรียมความพร้อมรับมือ พายุโซนร้อนมี... <view>
09:49:52 สคบ. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคให้กับผู้ประกอบธุรก... <view>
09:21:33 เกิดเหตุฝนตกหนักจนต้นไม้หักโค่นและน้ำท่วมที่อำเภอแม่ลาน้อย... <view>
27 กรกฎาคม 59
16:44:28 กกต.น่านแจ้ง เตือนประชาชนเตรียมหลักฐานแสดงตนในการไปใช้สิทธิออกเสียงลงประชามติวัน... <view>
16:16:21 น่าน คระครู นักเรียน เดินรณรงค์ แจกแผ่นพับ เชิญชวนมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ... <view>
16:10:31 ทีมไทยยังกวาดเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์วันสุดท้าย ท่ามกลางบรรยากา... <view>
16:09:53 หน่วยงานด้านบรรเทาสาธารณภัย อำเภอโซนเหนือ ของจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมซ้อมแผนเผชิญเห... <view>
16:08:36 กกต.เชียงราย แนะ 5 ขั้นตอนการลงคะแนนเสียงประชามติที่หน่วยเลือกตั้ง... <view>
15:25:38 จ.น่าน กกต.น่าน พร้อมจัดการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ... <view>
14:26:22 จังหวัดลำพูน รณรงค์เชิญชวนประชาชนไปออกเสียงลงประชามติ 7 สิงหาคม 2559 ... <view>
13:44:37 กกต.แพร่ เตือนประชาชนเตรียมหลักฐานแสดงตนในการไปใช้สิทธิออกเสียงลงประชามติ... <view>
11:59:07 จังหวัดแพร่จัดโครงการ ประชารัฐร่วมใจ ป้องกันอาชญากรรม 25 ปี อาสาสมัครคุมประพฤติ... <view>
11:04:58 อำเภอแม่สะเรียงจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียงประชามติ... <view>
10:39:14 กกต.น่าน แจ้งให้ประชาชน ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงลงประชามติ ... <view>
09:42:31 งานปลาสวยงามภาคเหนือ ครั้งที่ 2... <view>
09:22:50 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เผยแนวโน้มโรคไข้เลือดออกดีขึ้น กำชับเข้มมาตรการ... <view>
26 กรกฎาคม 59
15:49:48 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย แจ้งผู้มีสิทธิออกเสียงสามารถตัดรายชื่... <view>
15:47:54 ศาลจังหวัดพะเยา จัดโครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ" ... <view>
15:24:34 กกต.ลำปาง แนะประชาชนตัดกระดาษส่วนที่เป็นรายชื่อ และลำดับหมายเลขจากหนังสือแจ้งเจ้... <view>
14:17:12 สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ย้ำ รถโรงเรียนและรถรับส่งนักเรียนทุกคัน ต้องจดทะเบี... <view>
14:05:50 ไทยรอลุ้น 2 เหรียญทอง จากการแข่งขันว่ายน้ำ 16.00 น. วันนี้ (26 ก.ค. 59)... <view>
09:05:53 เกิดเหตุบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงประชามติอีก 1 แห่งที่แม่ฮ่องสอน... <view>
25 กรกฎาคม 59
18:40:50 กกต.ลำพูน สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ ประจำหน่วยเลือกตั้ง ... <view>
16:06:18 กกต.ลำปาง คาดหวังว่าเยาวชนจะเป็นผู้ชักชวนผู้ปกครอง ไปออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรม... <view>
15:00:30 อบจ.ลำปาง เชิญชวนชาวลำปางแสดงพลังความสามัคคี ออกไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติร่างรั... <view>
14:28:57 กกต.แม่ฮ่องสอน แจ้งเตือนประชาชน ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงลงประชามติ ... <view>

 


T h e   P u b l i c   R e l a t i o n s   D e p a r t m e n t   R e g i o n 3   C h i a n g M a i
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738