คนไทยมีศักดิ์ศรี ไม่ขายชีวี ไม่ขายเสียง **** เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ ด้วยวิจารณญาณ ความคิด สติปัญญาของตัวเอง บนพื้นฐานของเหตุและผล อย่าให้ใครชักจูงความคิดของท่าน เสียงของประชาชน ต้องมีความชอบธรรมมากที่สุด      :     

:: Links ::

  หน้าหลัก ศูนย์ฯ เลือกตั้ง  
  ศูนย์ฯ ยุทธศาสตร์ชาติฯ  
  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3  
  ข่าวการเลือกตั้งภาคเหนือ  
  เตรียมตัวเลือกตั้ง ส.ส. 50  
  เตรียมตัวเลือกตั้ง
  และสรรหา ส.ว.
  
  สื่อประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง
   ส.ว. 51
  
  ประกาศคณะกรรมการ
  การเลือกตั้ง
  
  กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ   ข้อบังคับ  
  กกต. 8 จังหวัดภาคเหนือ   
  หมายเลขพรรคการเมือง
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 1
  
  รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.
แบบเขตจังหวัด...
  

รายงานผลการเลือกตั้ง

  รายงานผลการเลือกตั้ง
แบบสัดส่วน กลุ่ม 1
  
  รายงานผลการเลือกตั้ง
เขตจังหวัด
  
  ป้อนข้อมูลการรายงาน
(เฉพาะเจ้าหน้าที่)  


 

รวมข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ปี 2550 พื้นที่ภาคเหนือตอนบน
หน้า 1 / 145 (จาก 4361 ข่าว)

4 พฤษภาคม 59
15:49:10 สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดทำโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 เพื่อเก็บรว... <view>
15:47:20 สรรพากรแพร่ แจ้งเตือนการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ปีภาษี 2558... <view>
13:20:07 จังหวัดลำพูนจัดฝึกซ้อมการป้องกันภัยแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม 18 - 19 พ.ค.นี้ที่นิคม... <view>
07:54:39 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ออกประกาศเรื่อง การกำหนดให้ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสั... <view>
3 พฤษภาคม 59
15:03:08 จังหวัดแม่ฮ่องสอนถอดบทเรียนปัญหาไฟป่า... <view>
14:59:40 กกต.ลำปาง แจ้งผู้มีความประสงค์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญนอกเขตจังหวัด ลงทะเบ... <view>
14:55:00 สภาผู้สูงอายุจังหวัดน่าน ประชุมสัญจรคณะกรรมการผู้สูงอายุ ในบทบาทและหน้าที่ผู้ส... <view>
14:05:55 ศูนย์ ปภ.เขต 10 จ.ลำปาง จัดโครงการ Workshop เครือข่าย ปภ.สัญจร รุ่นที่ 2 เพื่อแ... <view>
2 พฤษภาคม 59
15:38:54 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชิญชวนประชาชน มีส่วนร่วมตร... <view>
14:40:59 ประกันสังคมเชียงใหม่ สาขาฝาง แนะนำช่องทาง"สะดวกจ่าย ง่ายทุกเวลา" รับ-จ... <view>
13:51:28 จังหวัดเชียงรายมีผู้สมัครเป็นกรรมการออกเสียงประจำเขตออกเสียงรวม 17 คน... <view>
13:43:19 กกต.ลำปาง เชิญชวนประชาชนร่วมตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้สมัครเป็นกรรมการการออกเสียงประจำ... <view>
12:15:17 น่านจัดกิจกรรม รวมพลคนทำฝาย จิตอาสารวมตัวกันทำฝายกั้นน้ำครั้งที่ 2 บ้านดงป่าสัก... <view>
12:06:51 มณฑลทหารบกที่38 น่าน ต้อนรับทหารกองประจำการผลัดที่ 1/59 มีญาติพี่น้องพ่อแม่แห่... <view>
07:41:38 สาธารณสุขพะเยา เตือนและแนะนำครูศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลและผู้ดูแลเด็กที่บ้... <view>
30 เมษายน 59
18:12:16 ผวจ.ลำปาง เยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง ที่ได้ร... <view>
16:50:47 สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกาศให้ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะยื... <view>
16:48:46 จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้ที่สนใจสมัคร เข้ารับการคัดเลือก เป็น คณะกรรมการการออกเสีย... <view>
11:29:26 จังหวัดน่าน เปิดโครงการบูรณาการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่กลุ่ม... <view>
29 เมษายน 59
16:44:04 บรรยากาศ การรับสมัครบุคคล เข้ารับการคัดเลือก เป็น คณะกรรมการการออกเสียงประจำเขตอ... <view>
13:23:35 ประชาชนจังหวัดน่าน สมัครเป็นคณะกรรมการการออกเสียงประจำเขตออกเสียง หลังจากวันแรกไ... <view>
12:12:52 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 1 เชียงใหม่ จัดโครงการ "วิ่งโบกี้ 99 รถ... <view>
11:47:40 ฉก.ม.4 กองกำลังผาเมือง แถลงผลการปราบปราบยาเสพติด ตรวจยึดยาบ้าจำนวน 50,000 เม็ด..... <view>
11:16:54 จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจ... <view>
10:00:47 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก การออกเสียงประชามต... <view>
28 เมษายน 59
22:00:41 รอง ผวจ.ลำพูน เน้นย้ำให้ทุกอำเภอเฝ้าระวังการหลอกลวงประชาชนอย่างใกล้ชิด และให้แจ้... <view>
11:19:08 กกต.ลำปาง เชิญชวนชาวลำปางใช้สิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 7 สิงหาคมนี้ 8 โ... <view>
11:17:19 ผู้ว่าฯพะเยาประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำชับเร่งขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ... <view>
09:24:45 จังหวัดแพร่ แจ้งเตือนประชาชน ระมัดระวังพายุฤดูร้อนในช่วงนี้... <view>
09:16:35 เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ก... <view>

 


T h e   P u b l i c   R e l a t i o n s   D e p a r t m e n t   R e g i o n 3   C h i a n g M a i
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738