คนไทยมีศักดิ์ศรี ไม่ขายชีวี ไม่ขายเสียง **** เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ ด้วยวิจารณญาณ ความคิด สติปัญญาของตัวเอง บนพื้นฐานของเหตุและผล อย่าให้ใครชักจูงความคิดของท่าน เสียงของประชาชน ต้องมีความชอบธรรมมากที่สุด      :     

:: Links ::

  หน้าหลัก ศูนย์ฯ เลือกตั้ง  
  ศูนย์ฯ ยุทธศาสตร์ชาติฯ  
  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3  
  ข่าวการเลือกตั้งภาคเหนือ  
  เตรียมตัวเลือกตั้ง ส.ส. 50  
  เตรียมตัวเลือกตั้ง
  และสรรหา ส.ว.
  
  สื่อประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง
   ส.ว. 51
  
  ประกาศคณะกรรมการ
  การเลือกตั้ง
  
  กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ   ข้อบังคับ  
  กกต. 8 จังหวัดภาคเหนือ   
  หมายเลขพรรคการเมือง
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 1
  
  รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.
แบบเขตจังหวัด...
  

รายงานผลการเลือกตั้ง

  รายงานผลการเลือกตั้ง
แบบสัดส่วน กลุ่ม 1
  
  รายงานผลการเลือกตั้ง
เขตจังหวัด
  
  ป้อนข้อมูลการรายงาน
(เฉพาะเจ้าหน้าที่)  


 

รวมข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ปี 2550 พื้นที่ภาคเหนือตอนบน
หน้า 1 / 179 (จาก 5384 ข่าว)

30 กันยายน 59
16:09:49 ธกส.เชียงราย มอบเงินโครงการสนับสนุนช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข่า... <view>
15:37:53 เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ร่วมกับสวท.น่าน จัดเวทีประกวดโต้วาทีเยาวชน รณรงค์ รณรงค์... <view>
14:41:57 กสทช.เผยพบผู้บริโภคร้องเรียนการให้บริการ 3-4 G ไม่เต็มสปีด พร้อมเปิดเวทีแจงสิทธิ... <view>
14:41:40 ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน คนที่ 43 สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อน เดินทางเข้าร... <view>
09:18:40 ปศุสัตว์จังหวัดลำปางเชิญชวนเจ้าของสัตว์เลี้ยง "หยุดโรคพิษสุนัขบ้า"... <view>
29 กันยายน 59
16:36:43 คณะกรรมการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมติดตามผล... <view>
16:20:05 เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการยุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื... <view>
10:35:01 จังหวัดลำปาง ขอเชิญเสนอชื่อเด็กเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อรับรางวัล "เด็กกตัญญูตา... <view>
28 กันยายน 59
19:50:13 อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ย้ำสื่อมวลชนในสังกัด ให้รายงานข่าวให้ครอบคลุมทุกประเด็น ด... <view>
16:01:18 การแถลงข่าวกรณีเด็กหญิงแต่งกายชุดชนเผ่าชาวเขาถ่ายรูปกับนักท่องเที่ยวบนดอยสุเทพ ... <view>
15:48:29 จังหวัดแพร่ แถลงข่าวการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยใช้ QR Code ... <view>
15:15:25 สนามแข่งขัน พร้อมสำหรับแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 "กว๊านพะเ... <view>
14:32:15 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนช... <view>
13:30:13 เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง จัดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง ด้วยหลักสูตรสัคคสาสมาธิ... <view>
11:30:51 สวนสัตว์เชียงใหม่ฉลองวันเกิดหลินฮุ่ยครบ 15 ปี... <view>
11:17:10 หนุ่มใหญ่ภูกามยาวเพาะนกสวยงามจำหน่ายรายได้ดี... <view>
27 กันยายน 59
18:24:48 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เร่งควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ตามมาตรการกรมคว... <view>
18:22:22 สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือตอนบน เร่งเตรียมความพร้อมการเป็นสถานประกอบ... <view>
18:05:34 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดน่าน และ สวท.น่าน จัดการแข่งขันประกวดนักพากษ์เรือเย... <view>
16:45:35 ธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาเชียงรายซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ประจำปี 2559... <view>
15:36:02 ขอเชิญร่วมเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มคร... <view>
15:28:55 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน น่าน ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนน่าน ทำบันทึกข้... <view>
14:52:34 จังหวัดแพร่จัดหน่วยแพทย์ พอ.สว. ให้บริการประชาชนพื้นที่อำเภอวังชิ้น... <view>
14:03:29 กกต.จัดประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมควบคุมการเลือกตั้งในทุกระดับที่จังหว... <view>
13:56:32 บ้านไม้สะเป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ได้รับรางวัลหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นระ... <view>
11:00:03 ประชาชนออกมาจับกว่าง 5 เขา ขายสร้างรายได้ในแต่ละค่ำคืน... <view>
10:58:38 กสทช.ภาค 3 สร้างการมีส่วนร่วมและรับเรื่องในการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสี... <view>
10:56:05 ลำพูน จัดทำแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560 ตามแนวทางประชารัฐร่วมใจ ส... <view>
10:14:35 พอ.สว. จังหวัดแพร่ ออกให้บริการประชาชนที่บ้านแม่สูง อำเภอวังชิ้น... <view>
02:23:55 ศอ.ปส. จ.ลำปาง จัดฝึกอบรม จนท.ผู้ปฏิบัติงาน เสริมประสิทธิภาพบุคลากร เตรียมความพร... <view>

 


T h e   P u b l i c   R e l a t i o n s   D e p a r t m e n t   R e g i o n 3   C h i a n g M a i
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738