คนไทยมีศักดิ์ศรี ไม่ขายชีวี ไม่ขายเสียง **** เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ ด้วยวิจารณญาณ ความคิด สติปัญญาของตัวเอง บนพื้นฐานของเหตุและผล อย่าให้ใครชักจูงความคิดของท่าน เสียงของประชาชน ต้องมีความชอบธรรมมากที่สุด      :     

:: Links ::

  หน้าหลัก ศูนย์ฯ เลือกตั้ง  
  ศูนย์ฯ ยุทธศาสตร์ชาติฯ  
  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3  
  ข่าวการเลือกตั้งภาคเหนือ  
  เตรียมตัวเลือกตั้ง ส.ส. 50  
  เตรียมตัวเลือกตั้ง
  และสรรหา ส.ว.
  
  สื่อประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง
   ส.ว. 51
  
  ประกาศคณะกรรมการ
  การเลือกตั้ง
  
  กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ   ข้อบังคับ  
  กกต. 8 จังหวัดภาคเหนือ   
  หมายเลขพรรคการเมือง
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 1
  
  รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.
แบบเขตจังหวัด...
  

รายงานผลการเลือกตั้ง

  รายงานผลการเลือกตั้ง
แบบสัดส่วน กลุ่ม 1
  
  รายงานผลการเลือกตั้ง
เขตจังหวัด
  
  ป้อนข้อมูลการรายงาน
(เฉพาะเจ้าหน้าที่)  


 

รวมข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ปี 2550 พื้นที่ภาคเหนือตอนบน
หน้า 1 / 92 (จาก 2756 ข่าว)

30 กรกฎาคม 58
15:38:15 สวท.แม่ฮ่องสอน จัดโครงการถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558 ... <view>
14:55:28 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทาน... <view>
14:33:34 จังหวัดลำปาง ร่วมกับ กลุ่ม big bike ลำปาง จัดกิจกรรมแห่เทียนบนรถม้าในช่วงสัปดาห์... <view>
13:12:12 เทศบาลเมืองแพร่ จัดงานบุญยิ่งใหญ่ถวายเทียนพรรษา ถนนสายวัฒนธรรม ตลอดทั้งสาย... <view>
12:30:15 พุทธศาสนิกชนชาวลำปาง รวมใจแสดงพลังธรรม นุ่งขาวห่มขาวประกอบกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธ... <view>
08:56:21 พุทธศาสนิกชนชาวน่าน ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา... <view>
08:09:03 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริพัฒนาพรรณวดีทรงพระราชทานเทียนพรรษาไปถวายยังว... <view>
29 กรกฎาคม 58
15:58:45 จังหวัดเชียงใหม่เริ่มพบผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้ว ขอความร่วมมือนายอำเภอนำทำลายแหล่งย... <view>
15:15:13 เทศบาลเมืองน่าน คณะศรัทธา และชุมชน หมู่บ้าน โรงเรียน ร่วมแห่เทียนพรรษา ประจำ... <view>
13:39:50 เทศบาลเมืองแพร่จัดแห่เทียนพรรษาสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม... <view>
28 กรกฎาคม 58
23:14:56 จ.ลำพูน 1 ในตัวแทน 4 จังหวัดทั่วประเทศจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุ... <view>
22:56:12 จ.ลำปาง ประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระ... <view>
12:00:32 จ.ลำปาง ทำพิธีสวดเจริญชัยมงคลคาถา ลงนามถวายพระพรและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ส... <view>
10:08:20 ปกครอง - ตำรวจ - ม.พะเยา แจงผู้ประกอบการ สถานบันเทิง จัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา... <view>
10:04:39 เกิดเหตุโจรขโมยหัวรถไถนาที่ชาวบ้านนำไปสูบน้ำบริเวณทุ่งนาในพื้นที่ หมู่ที่ 10 ตำบ... <view>
27 กรกฎาคม 58
21:23:28 จ.ลำพูน เตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหาจากฝนตกหนัก พร้อมใช้ประโยชน์จากมิสเตอร์เตือนภั... <view>
15:57:37 เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดตัว "เสือโคร่งสีทอง" เสือหายากติดอันดับสัตว์หา... <view>
14:58:52 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ลำปาง ถวายเทียนพรรษา แด่พระภิกษุสงฆ์ ในช่วง... <view>
14:37:23 ธ.ก.ส.จังหวัดพะเยา เผยมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง... <view>
14:27:48 ชาวน่าน ร่วมปิด การแข่งขันสุดยอดมหกรรมนันทนาการ การแสดงแสงสีเสียง การละเล่นพื้นเ... <view>
14:25:54 พุทธศาสนิกชนชาวน่าน หล่อเทียนหลอมดวงใจชาวน่าน งดเหล้าเข้าพรรษา และทุกเทศกาลปลอ... <view>
13:44:30 เทศบาลนครเชียงใหม่ ส่งน้ำจากบ่อบำบัดที่มีคุณภาพดี ช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อการทำนา... <view>
12:23:50 จังหวัดเชียงรายจัดประชุมชี้แจงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่... <view>
10:36:07 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการยกธงขาวเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์... <view>
00:15:03 อบจ.ลำพูน จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. หวังนำความรู้ไปปรับใช้ในท้องถิ่น ... <view>
26 กรกฎาคม 58
18:02:31 สภา อบจ.ลำพูน เห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2559 จำนวน 380 ล... <view>
00:57:51 จ.ลำพูน จัดอบรมศูนย์ขวัญแผ่นดิน หวังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เข้ารับการบำบัดรักษ... <view>
25 กรกฎาคม 58
14:11:20 ชาวเรือแข่ง นำเรือลงฟิตซ้อม หลังแม่น้ำน่าน ปริมาณเพิ่มขึ้นจากฝนตก คาดจะทันต่อเทศ... <view>
14:01:20 จังหวัดน่าน จัดงาน การแข่งขันสุดยอดมหกรรมนันทนาการ การแสดงแสงสีเสียง การละเล่นพ... <view>
12:33:55 ตำรวจพะเยา ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส.ภาค 5 ทหาร กว่า 100 นาย ระดมกำลังกวาดล้างยา... <view>

 


T h e   P u b l i c   R e l a t i o n s   D e p a r t m e n t   R e g i o n 3   C h i a n g M a i
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738