คนไทยมีศักดิ์ศรี ไม่ขายชีวี ไม่ขายเสียง **** เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ ด้วยวิจารณญาณ ความคิด สติปัญญาของตัวเอง บนพื้นฐานของเหตุและผล อย่าให้ใครชักจูงความคิดของท่าน เสียงของประชาชน ต้องมีความชอบธรรมมากที่สุด      :     

:: Links ::

  หน้าหลัก ศูนย์ฯ เลือกตั้ง  
  ศูนย์ฯ ยุทธศาสตร์ชาติฯ  
  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3  
  ข่าวการเลือกตั้งภาคเหนือ  
  เตรียมตัวเลือกตั้ง ส.ส. 50  
  เตรียมตัวเลือกตั้ง
  และสรรหา ส.ว.
  
  สื่อประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง
   ส.ว. 51
  
  ประกาศคณะกรรมการ
  การเลือกตั้ง
  
  กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ   ข้อบังคับ  
  กกต. 8 จังหวัดภาคเหนือ   
  หมายเลขพรรคการเมือง
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 1
  
  รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.
แบบเขตจังหวัด...
  

รายงานผลการเลือกตั้ง

  รายงานผลการเลือกตั้ง
แบบสัดส่วน กลุ่ม 1
  
  รายงานผลการเลือกตั้ง
เขตจังหวัด
  
  ป้อนข้อมูลการรายงาน
(เฉพาะเจ้าหน้าที่)  


 

รวมข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ปี 2550 พื้นที่ภาคเหนือตอนบน
หน้า 1 / 207 (จาก 6195 ข่าว)

23 กุมภาพันธ์ 60
13:54:13 อบต.ภูซาง จัด งาน "ข๋วงผญ๋า ป๋าเวณี ฮีดฮอยมะเก่า จาวภูซาง"... <view>
11:02:16 จังหวัดลำปาง ปิดศูนย์รับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ภาคใต้... <view>
09:43:09 พระสงฆ์และชาวบ้าน ร่วมสร้างพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน (การทำนา) เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาเรี... <view>
08:04:33 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 จับกุมเครือข่ายค้ายาเสพติด บริเวณพื้นที่รอยต่อจัง... <view>
22 กุมภาพันธ์ 60
15:05:03 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงง... <view>
13:17:52 เตรียมดำเนินคดี นายจ้างหม้อไอน้ำระเบิด... <view>
11:42:52 แม่ทัพภาคที่ 3 เตรียมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน... <view>
21 กุมภาพันธ์ 60
20:06:06 จังหวัดเชียงใหม่ รณรงค์ให้ใช้เตาเผาถ่านในช่วง 60 วัน เพื่อลดปัญหาหมอกควันและไฟป่... <view>
19:16:40 ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ย้ำนายอ... <view>
14:44:18 จังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ... <view>
11:01:34 กกต.ขอเชิญบริจาคเงินภาษีให้พรรคการเมืองผ่านแบบ ภงด.90 และ 91 เสียภาษีช่วยพัฒนาชา... <view>
10:56:12 จังหวัดลำปาง เตรียมจัดโครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อพัฒน... <view>
20 กุมภาพันธ์ 60
18:10:41 จังหวัดเชียงใหม่ จัดวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษของไฟป่า... <view>
17:34:26 เชียงใหม่ รณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ... <view>
14:21:28 ชาวบ้านศาลาดอน รวมตัวขับไล่ประธานชุมชนหมู่บ้าน ที่ศาลากลางจังหวัดลำปาง... <view>
13:26:24 กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับจังหวัดแพร่ เปิดถนนสายวัฒนธรรมกาดกองเก่า-กาดพระนอน... <view>
11:10:48 ศูนย์ War Room ไฟป่าลำปาง รายงานสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันรายสัปดาห์ มีจุดความร้อ... <view>
10:25:03 มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ตรวจคัดกรองผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ... <view>
19 กุมภาพันธ์ 60
11:59:41 วันถักทอสายใย ร้อยดวงใจคนพิการสานสัมพันธ์ผู้สูงวัยตำบลดอนแก้ว ... <view>
18 กุมภาพันธ์ 60
13:43:57 จังหวัดแพร่โอนเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้แล้ว 490,000 บาท ... <view>
08:30:44 จังหวัดน่าน จัดค่ายฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ ศูนย์ขวัญแผ่นดิน ร... <view>
17 กุมภาพันธ์ 60
18:07:47 จังหวัดแพร่จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริ... <view>
18:03:40 รองนายกรัฐมนตรี เดินทางตรวจสถานที่ผาช่อ เพื่อเตรียมการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก... <view>
13:57:35 กอรมน.เชียงใหม่ จัดโครงการสร้างความเข้มแข็งสู่การปฏิรูปสังคม.... ... <view>
13:45:34 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเยี่ยมการปฏิบัติง... <view>
13:26:05 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณี... <view>
12:27:19 จ.ลำปาง เดินหน้าแผนมาตรการเชิงรุกขับเคลื่อนนโยบายรัฐ ด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางส... <view>
11:43:00 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่ เตรียมส่งมอบไฟฟ้าส่องสว่างให้กับวัดพระธาตุช่อแฮ ... <view>
11:35:38 จังหวัดลำปาง เตรียมพร้อมดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ... <view>
11:31:46 กรมควบคุมโรค เชิญชวนทุกภาคส่วนใช้มาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค จากยุงลาย... <view>

 


T h e   P u b l i c   R e l a t i o n s   D e p a r t m e n t   R e g i o n 3   C h i a n g M a i
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738