คนไทยมีศักดิ์ศรี ไม่ขายชีวี ไม่ขายเสียง **** เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ ด้วยวิจารณญาณ ความคิด สติปัญญาของตัวเอง บนพื้นฐานของเหตุและผล อย่าให้ใครชักจูงความคิดของท่าน เสียงของประชาชน ต้องมีความชอบธรรมมากที่สุด      :     

:: Links ::

  หน้าหลัก ศูนย์ฯ เลือกตั้ง  
  ศูนย์ฯ ยุทธศาสตร์ชาติฯ  
  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3  
  ข่าวการเลือกตั้งภาคเหนือ  
  เตรียมตัวเลือกตั้ง ส.ส. 50  
  เตรียมตัวเลือกตั้ง
  และสรรหา ส.ว.
  
  สื่อประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง
   ส.ว. 51
  
  ประกาศคณะกรรมการ
  การเลือกตั้ง
  
  กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ   ข้อบังคับ  
  กกต. 8 จังหวัดภาคเหนือ   
  หมายเลขพรรคการเมือง
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 1
  
  รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.
แบบเขตจังหวัด...
  

รายงานผลการเลือกตั้ง

  รายงานผลการเลือกตั้ง
แบบสัดส่วน กลุ่ม 1
  
  รายงานผลการเลือกตั้ง
เขตจังหวัด
  
  ป้อนข้อมูลการรายงาน
(เฉพาะเจ้าหน้าที่)  


 

รวมข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ปี 2550 พื้นที่ภาคเหนือตอนบน
หน้า 1 / 184 (จาก 5518 ข่าว)

26 ตุลาคม 59
20:01:27 พาณิชย์บูรณาการแก้ไขปัญหาด้านการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่จังหวัดลำพูน... <view>
17:59:48 จังหวัดลำพูน จัดประชุมหารือแนวทางการจัดงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาว ประจำปี 25... <view>
17:41:11 จังหวัดแพร่ขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนทศวรรษความปลอดภัยทางถนน พร้อมตั้งเป้าลดอัตราผ... <view>
14:55:24 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนประชาชนคนหางานและผู้ที่ต้องการปรึกษาปัญหา... <view>
14:38:40 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่แจ้งข้อมูลการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุ... <view>
25 ตุลาคม 59
22:08:04 ข้าราชการ , ประชาชน ชาวจังหวัดลำพูน ร่วม พิธีสวดพระอภิธรรม พระบรมศพ พระบาทสมเด็จ... <view>
16:51:47 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย แล... <view>
16:04:09 ชมรมผู้ยากไร้และศพไร้จังหวัดน่าน มอบโรงศพแก่โรงพยาบาลน่าน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ส... <view>
16:03:25 ประชาชนชาวน่าน นำสลากภัตร ร่วมงานทานก๋วยสลาก ถวายวัดหัวเวียงเหนือ สืบสานประเพณ... <view>
10:43:59 ข้าราชการบำนาญ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน สะสมธนบัตร และเหรียญที่ระลึก ซึ่งหาชมได้ยาก... <view>
10:13:27 ชมรม อพม.จังหวัดลำพูน เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหาทุ... <view>
09:59:46 สสจ.พะเยา เตือนประชาชนอย่าหลงใช้บริการเสริมความงามเถื่อน... <view>
24 ตุลาคม 59
17:13:22 แขวงทางหลวงแพร่ เตรียมชี้แจงและรับฟังความเห็นการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 101 พื้นท... <view>
11:55:21 จ.พะเยา ประกอบพิธี บำเพ็ญพระราชกุศล สวดพระอภิธรรมถวาย พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปร... <view>
23 ตุลาคม 59
12:13:49 น่าน พุทธศาสนิกชนชาวพุทธ ร่วมถวายกฐินเสริมบารมี และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสม... <view>
10:16:22 จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล และถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช... <view>
10:14:03 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ออกรายการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน... <view>
09:41:22 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ... <view>
09:13:44 จังหวัดพะเยาประกอบพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ... <view>
22 ตุลาคม 59
17:15:40 พาณิชย์ลำพูน ติดตามดูแลค่าครองชีพและการจำหน่ายเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายไว้ทุกข์... <view>
14:43:31 ผวจ.ลำปาง ร่วมออกรายการวิทยุ ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางวิธีปฏิบัติในห้วงร... <view>
21 ตุลาคม 59
21:27:27 40 ปี ไม่มีวันลืม พระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มีต่อนายสันติ ทิพย์สเถ... <view>
21:26:04 คุณตานังโม หมั่นเฮิง ชาวดาราอั้งหรือปะหล่อง บนดอยอ่างขาง เล่าถึงความประทับใจเมื่... <view>
15:53:18 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวัน... <view>
15:34:47 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดงานวันสังคมสงเคราะห์... <view>
15:23:26 จังหวัดลำพูนเชิญร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำ... <view>
14:45:48 ทันตแพทย์ มช.เปิดทำฟันฟรีถวายสมเด็จย่า ... <view>
14:36:20 จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทยประจำปี 2559... <view>
14:30:51 พาณิชย์แพร่ขอความร่วมมือร้านค้าไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาชุดไว้ทุกข์และแสดงราคาให้ชัดเจ... <view>
14:17:24 โรงพยาบาลน่าน เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันคล้ายวันพระรา... <view>

 


T h e   P u b l i c   R e l a t i o n s   D e p a r t m e n t   R e g i o n 3   C h i a n g M a i
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738