คนไทยมีศักดิ์ศรี ไม่ขายชีวี ไม่ขายเสียง **** เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ ด้วยวิจารณญาณ ความคิด สติปัญญาของตัวเอง บนพื้นฐานของเหตุและผล อย่าให้ใครชักจูงความคิดของท่าน เสียงของประชาชน ต้องมีความชอบธรรมมากที่สุด      :     

:: Links ::

  หน้าหลัก ศูนย์ฯ เลือกตั้ง  
  ศูนย์ฯ ยุทธศาสตร์ชาติฯ  
  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3  
  ข่าวการเลือกตั้งภาคเหนือ  
  เตรียมตัวเลือกตั้ง ส.ส. 50  
  เตรียมตัวเลือกตั้ง
  และสรรหา ส.ว.
  
  สื่อประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง
   ส.ว. 51
  
  ประกาศคณะกรรมการ
  การเลือกตั้ง
  
  กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ   ข้อบังคับ  
  กกต. 8 จังหวัดภาคเหนือ   
  หมายเลขพรรคการเมือง
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 1
  
  รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.
แบบเขตจังหวัด...
  

รายงานผลการเลือกตั้ง

  รายงานผลการเลือกตั้ง
แบบสัดส่วน กลุ่ม 1
  
  รายงานผลการเลือกตั้ง
เขตจังหวัด
  
  ป้อนข้อมูลการรายงาน
(เฉพาะเจ้าหน้าที่)  


 

รวมข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ปี 2550 พื้นที่ภาคเหนือตอนบน
หน้า 1 / 26 (จาก 781 ข่าว)

30 กันยายน 57
11:57:01 สสจ.น่าน มอบใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพจังหวัดน่าน ... <view>
29 กันยายน 57
16:51:45 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดเวทีสัมมนาโครงการประชาสัมพันธ์สร้างควา... <view>
16:48:17 สำนักงานการค้าภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจำหน่าย ไข่ไก่ ธงฟ้าราคาประหยัด เพื่อ... <view>
16:46:44 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา เตือนนายจ้างอย่าเอาเปรียบลูกจ้าง โดยหักเงินสมทบแ... <view>
15:59:40 สำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยสินค้าและบริการ ประกาศกำหนดค่าบริการรถเกี่ยวข้าวลำพ... <view>
11:51:59 จังหวัดลำปางขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้ากฐินสามัคคีมหากุศล วัดบ้านน้ำโท้ง ตำบลนาครัว ... <view>
28 กันยายน 57
15:11:29 เกษตรพะเยา แนะเกษตรกรชาวสวนลำไยดูแลการแตกใบ รุ่นที่ 2 ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ ... <view>
13:14:42 คณะสื่อมวลชนและอปมช.จังหวัดเชียงใหม่ เดินทางดูงานอัตลักษณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ... <view>
13:13:55 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ระบุ แนวโน้ม สถานการณ์ปริมาณน้ำฝนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ป... <view>
11:44:42 น่าน อำเภอปัว เปิดงาน "เทศกาลโลกของกว่าง นักสู้แห่งขุนเขา และ คืนความสุขให้... <view>
09:36:10 อพท.สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน จับมือสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดน่านและเ... <view>
27 กันยายน 57
17:35:58 ทต.อุโมงค์ เร่งพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้าน หวังร่วมพัฒนาพร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหา... <view>
16:16:42 ธ.ก.ส. จัดโครงการอบรมพนักงาน และผู้ช่วยพนักงานในสังกัดสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดแม่... <view>
16:12:17 โครงการพัฒนาเครือข่ายร่วมสร้างตำบลสุขภาวะบนฐานการพึงตนเอง จัดการประชุมสร้างการเร... <view>
11:19:16 อำเภอเมืองแพร่ ยกระดับตลาดนัดของเก่าสู่อาเซียน... <view>
26 กันยายน 57
22:14:54 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่นำสื่อมวลชน มัคคุเทศก์ ผู้แทนสภาวัฒนธรรมและ... <view>
16:59:58 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประชุมชี้แจงการทดลองจัดการจราจรบริเวณสามแยกอนุสาวรีย์พญาสิ... <view>
16:59:27 โครงการพัฒนาเครือข่ายร่วมสร้างตำบลสุขภาวะบนฐานการพึงตนเอง เตรียมจัดการประชุมสร้า... <view>
16:58:34 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ฮ่องสอน ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปา เพื่อซ่อมบำรุงระบบประปา... <view>
16:17:52 จ.น่าน-พบไก่ไร้ขน มีแต่เนื้อหนังหุ้มกระดูก... <view>
15:08:12 ทหารน่าน ปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย พบลักลอบพักยาและค้ายาเสพติด... <view>
25 กันยายน 57
17:02:57 สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตือนกรณีถูกชักชวนให้จดทะเบียนนิติบุ... <view>
16:02:36 กองสุขศึกษากระทรวงสาธารณสุขติดตามโครงการห้องเรียนสุขภาพทางอากาศในพื้นที่ภูฟ้าพัฒ... <view>
15:16:32 มอบโล่และเงินรางวัลโครงการหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง จังหวัดแพร่... <view>
14:13:27 แถลงข่าวผู้ต้องหาตระเวนลักทรัพย์ภายในหอพักในเขตเมืองเชียงใหม่และใกล้เคียง... <view>
13:21:28 จังหวัดแพร่ร่วมกับจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์มอบโล่และเงินรางวัลตามโครงการหมู่บ้านแผ่... <view>
13:16:20 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จัดงานวันคนดีศรีดอนแก้ว... <view>
12:46:29 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นำพวงมาลาห... <view>
07:07:22 จังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน Roadmap การจัดการขยะมูลฝอย... <view>
24 กันยายน 57
19:50:02 โรงเรียนป่าซาง จ.ลำพูน จัดพิธีทำบุญอาคารหอสมุดและศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ... <view>

 


T h e   P u b l i c   R e l a t i o n s   D e p a r t m e n t   R e g i o n 3   C h i a n g M a i
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738