คนไทยมีศักดิ์ศรี ไม่ขายชีวี ไม่ขายเสียง **** เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ ด้วยวิจารณญาณ ความคิด สติปัญญาของตัวเอง บนพื้นฐานของเหตุและผล อย่าให้ใครชักจูงความคิดของท่าน เสียงของประชาชน ต้องมีความชอบธรรมมากที่สุด      :     

:: Links ::

  หน้าหลัก ศูนย์ฯ เลือกตั้ง  
  ศูนย์ฯ ยุทธศาสตร์ชาติฯ  
  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3  
  ข่าวการเลือกตั้งภาคเหนือ  
  เตรียมตัวเลือกตั้ง ส.ส. 50  
  เตรียมตัวเลือกตั้ง
  และสรรหา ส.ว.
  
  สื่อประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง
   ส.ว. 51
  
  ประกาศคณะกรรมการ
  การเลือกตั้ง
  
  กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ   ข้อบังคับ  
  กกต. 8 จังหวัดภาคเหนือ   
  หมายเลขพรรคการเมือง
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 1
  
  รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.
แบบเขตจังหวัด...
  

รายงานผลการเลือกตั้ง

  รายงานผลการเลือกตั้ง
แบบสัดส่วน กลุ่ม 1
  
  รายงานผลการเลือกตั้ง
เขตจังหวัด
  
  ป้อนข้อมูลการรายงาน
(เฉพาะเจ้าหน้าที่)  


 

รวมข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ปี 2550 พื้นที่ภาคเหนือตอนบน
หน้า 1 / 129 (จาก 3865 ข่าว)

10 กุมภาพันธ์ 59
03:55:15 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำ จ.ลำปาง มอบทุนเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ให้แก่ เยาว... <view>
9 กุมภาพันธ์ 59
15:35:29 มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ร่วมกับคิดส์ แอ็ดชั่น ฟอร์ คิดส์ เบญจจินดาโฮลดิ้งและโรงพยาบา... <view>
14:50:59 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 รายงานผลการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในจ... <view>
14:39:51 สมาชิก อบต.ปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน คว้ารางวัลชนะ การประกวดร้องเพลงกำนัน ผู้... <view>
14:18:29 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน แถลงข่าวการประชุมคณะมนตรีและการประชุมวิชาการนานาชาติที่จ... <view>
12:57:10 จังหวัดลำปางส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย จัดงานแต่งงานบนหลังช้าง 14 กุมภาพันธ์นี... <view>
11:17:47 จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่... <view>
09:59:19 อุณหภูมิในพื้นที่อำเภอฝางลดลง ส่งผลให้เกิดปรากฎการณ์น้ำค้างแข็งทั่วบริเวณสถานีเก... <view>
8 กุมภาพันธ์ 59
13:57:59 พาณิชย์จังหวัดเชียงราย ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาบริหารจัดการธุ... <view>
13:00:21 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม... <view>
11:41:48 โรงไฟฟ้าแม่เมาะจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 31 ปี รัฐพิธีเปิดโรงไฟฟ้าแม่เมาะ น้อมรำลึกถ... <view>
7 กุมภาพันธ์ 59
16:36:01 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดลานวัฒนธรรมชาติพันธ์ชาวดอยแม่ฮ่องสอน ... <view>
10:37:57 ตชด.ปะทะกลุ่มค้ายาที่ชายแดน... <view>
10:06:16 อำเภอปาย จัดโครงการรณรงค์ไถกลบตอซังพืช ลดภาวะโลกร้อนและหมอกควัน... <view>
6 กุมภาพันธ์ 59
14:15:54 กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์เยาวชนและประชาชนตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ประจำปี 25... <view>
10:33:34 ตำรวจพะเยา สกัดจับรถขนยาบ้า ได้ของกลางยาบ้า จำนวน 240,000 เม็ด โดยคนขับรถวิ่งหนี... <view>
5 กุมภาพันธ์ 59
21:14:25 สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ไถกลบตอซังพืช เพื่อบรรเ... <view>
15:08:07 ชาวอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่านน่าน ร่วมปั่นจักรยาน ออกกำลังกายต้านหนาว ในกิจกรรม ถ... <view>
13:33:28 สดร.ชวนชมดาวเคียงเดือน จันทร์เสี้ยวบางเคียงข้างพุธ ศุกร์ เช้ามืดวันที่ 6-7 กุมภา... <view>
11:46:50 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ชวนร่วมกิจกรรม "ปั่นรักในสวนสวย" เติมเต็มความสุขกับว... <view>
4 กุมภาพันธ์ 59
16:07:25 โรงพยาบาลศรีสังวาลแม่ฮ่องสอนทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์... <view>
15:04:30 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน เตือนภาคเหนือจะมีอากาศหนาวเย็น... <view>
14:12:00 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่จัดค่ายเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม... <view>
10:50:49 จังหวัดลำปาง เตรียมจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2559... <view>
10:44:58 จังหวัดแพร่ จัดค่ายเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ปี 2559... <view>
06:06:14 เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมกับภาคเอกชน นำผ้าห่มและเสื้อผ้ากันหนาว บริจาคช่วยเหลื... <view>
3 กุมภาพันธ์ 59
23:41:39 จังหวัดลำพูนเชิญชวนเกษตรกรชาวสวนยางสมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชา... <view>
19:17:59 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขป... <view>
17:12:18 จังหวัดลำพูน Kick off ป้องกันหมอกควันไฟป่าพื้นที่สีแดง... <view>
16:27:40 หน่วยฝนหลวงภาคเหนือจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาช่วยพระบิดาปฏิบัติการฝนหลว... <view>

 


T h e   P u b l i c   R e l a t i o n s   D e p a r t m e n t   R e g i o n 3   C h i a n g M a i
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738