คนไทยมีศักดิ์ศรี ไม่ขายชีวี ไม่ขายเสียง **** เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ ด้วยวิจารณญาณ ความคิด สติปัญญาของตัวเอง บนพื้นฐานของเหตุและผล อย่าให้ใครชักจูงความคิดของท่าน เสียงของประชาชน ต้องมีความชอบธรรมมากที่สุด      :     

:: Links ::

  หน้าหลัก ศูนย์ฯ เลือกตั้ง  
  ศูนย์ฯ ยุทธศาสตร์ชาติฯ  
  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3  
  ข่าวการเลือกตั้งภาคเหนือ  
  เตรียมตัวเลือกตั้ง ส.ส. 50  
  เตรียมตัวเลือกตั้ง
  และสรรหา ส.ว.
  
  สื่อประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง
   ส.ว. 51
  
  ประกาศคณะกรรมการ
  การเลือกตั้ง
  
  กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ   ข้อบังคับ  
  กกต. 8 จังหวัดภาคเหนือ   
  หมายเลขพรรคการเมือง
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 1
  
  รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.
แบบเขตจังหวัด...
  

รายงานผลการเลือกตั้ง

  รายงานผลการเลือกตั้ง
แบบสัดส่วน กลุ่ม 1
  
  รายงานผลการเลือกตั้ง
เขตจังหวัด
  
  ป้อนข้อมูลการรายงาน
(เฉพาะเจ้าหน้าที่)  


 

รวมข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ปี 2550 พื้นที่ภาคเหนือตอนบน
หน้า 1 / 9 (จาก 268 ข่าว)

10 กรกฎาคม 57
15:46:03 เตือนสภาพอากาศของวันนี้ เตือนประชาชนให้ระวังบางพื้นที่มีฝนตกหนัก... <view>
13:50:43 อบจ.แพร่ ร่วมถวายเทียนพรรษา... <view>
13:48:38 จังหวัดลำปางจัดอบรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ อาสาสมัคร แรงงาน ผู้ประกอบการ หอพัก... <view>
11:51:03 เทศบาลเมืองพะเยา จัดพิธีสืบชะตากว๊านพะเยา ... <view>
11:27:03 จังหวัดแพร่จัดพิธีแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2557... <view>
10:10:22 ตำรวจ ทหาร และกลุ่มพลังมวลชนปลูกป่าถวายเป็นพระราชกุศล... <view>
9 กรกฎาคม 57
15:02:30 จังหวัดแพร่ เร่งขับเคลื่อนกระบวนการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์... <view>
14:21:36 กกต.ลำปาง แจ้งการปรังปรุงรายชื่อผู้ขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและน... <view>
14:06:01 โรงไฟฟ้าแม่เมาะจัด แถลงข่าว งานแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่23... <view>
13:35:18 ชาวน่าน ร่วมปลูกต้นไม้ในพื้นที่เขาหัวโล้น คืนชีวิตคนน่าน ท่ามกลางฝนตกต่อเนื่อง... <view>
11:52:08 พุทธศาสนิกชนชาวลำปาง รวมใจแสดงพลังธรรมประกอบกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ร่วมสืบท... <view>
11:20:49 รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่... <view>
8 กรกฎาคม 57
17:26:15 อบรมพัฒนาต่อยอดด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน... <view>
16:44:42 ธนบัตรปลอมระบาดแถบบ้านห้วยลึก อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ... <view>
16:04:40 ฝ่ายปกครองอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ร่วมตำรวจจับหนุ่มค้ายาบ้า... <view>
13:53:01 คนพิการที่จังหวัดแพร่ก็ร่วมสร้างสีสันไปกับบอลโลกโดยใช้เท้าเขียนไปรษณียบัตรทายผลบ... <view>
13:52:05 จังหวัดแพร่พบเด็กป่วยสาเหตุจากน้ำดื่มของโรงเรียนมีสารปนเปื้อนจากยาฆ่าแมลงที่ไหลล... <view>
13:16:09 สัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สนับสนุนการเสริมสร้างและปรับแต่งอัตลักษณ์กลุ่มจังหวั... <view>
13:00:43 ชาวบ้านในพื้นที่ อ.แม่เมาะ กว่า 200 คน รวมตัวกันหน้าที่ว่าการอำเภอ ให้กำลังใจผู้... <view>
12:58:16 จังหวัดพะเยา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจ้างแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ตามประกาศคณะรั... <view>
11:35:28 สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จัดอบรม "โครงการอบรมศิลปาชีพเพื่อผู้สนใจ... <view>
06:59:32 เทศบาลนครลำปาง นำประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม "ราษฏร์ รัฐ รวมใจ คืนน้ำใสให้แ... <view>
7 กรกฎาคม 57
22:40:10 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลทานาบาตะ ร่วมส่... <view>
21:12:25 จ.ลำพูน มีปริมาณขยะกว่า 140,000 ตันต่อปี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดการสิ่งปฏิก... <view>
18:59:41 อุตุนิยมวิทยาลำพูน เผย ช่วงวันที่ 8-13 กรกฎาคม 2557 ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองกระจาย... <view>
18:21:53 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือแจ้งเตือนระยะนี้ภาคเหนือจะมีฝนตกเพิ่มขึ้น... <view>
16:53:29 สวศ.แม่ฮ่องสอน จัดโครงการถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557 ... <view>
16:52:51 สวท.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับชาวแม่ฮ่องสอน และเครือข่าย จัดกิจกรรมน้ำพริก น้ำใจ สู่ชายแ... <view>
16:47:41 กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์ สภาพอากาศ ในพื้นที่ ภาคเหนือ ระหว่างวัน ที่ 7 – 13 กรก... <view>
16:31:03 จังหวัดแพร่ถวายเทียนพรรษาพระราชทานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ... <view>

 


T h e   P u b l i c   R e l a t i o n s   D e p a r t m e n t   R e g i o n 3   C h i a n g M a i
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738