คนไทยมีศักดิ์ศรี ไม่ขายชีวี ไม่ขายเสียง **** เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ ด้วยวิจารณญาณ ความคิด สติปัญญาของตัวเอง บนพื้นฐานของเหตุและผล อย่าให้ใครชักจูงความคิดของท่าน เสียงของประชาชน ต้องมีความชอบธรรมมากที่สุด      :     

:: Links ::

  หน้าหลัก ศูนย์ฯ เลือกตั้ง  
  ศูนย์ฯ ยุทธศาสตร์ชาติฯ  
  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3  
  ข่าวการเลือกตั้งภาคเหนือ  
  เตรียมตัวเลือกตั้ง ส.ส. 50  
  เตรียมตัวเลือกตั้ง
  และสรรหา ส.ว.
  
  สื่อประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง
   ส.ว. 51
  
  ประกาศคณะกรรมการ
  การเลือกตั้ง
  
  กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ   ข้อบังคับ  
  กกต. 8 จังหวัดภาคเหนือ   
  หมายเลขพรรคการเมือง
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 1
  
  รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.
แบบเขตจังหวัด...
  

รายงานผลการเลือกตั้ง

  รายงานผลการเลือกตั้ง
แบบสัดส่วน กลุ่ม 1
  
  รายงานผลการเลือกตั้ง
เขตจังหวัด
  
  ป้อนข้อมูลการรายงาน
(เฉพาะเจ้าหน้าที่)  


 

รวมข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ปี 2550 พื้นที่ภาคเหนือตอนบน
หน้า 1 / 97 (จาก 2907 ข่าว)

28 สิงหาคม 58
16:45:22 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่ฮ่องสอน มอบถุงยังชีพ แก่ผู้ประสบภัย ... <view>
15:16:06 จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเตรียมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรรา... <view>
14:22:54 กอ.รมน.จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมโครงการฟื้นฟูสภาพป่าในที่ทำกิน "สวมหมวกให้ป่า... <view>
14:01:13 กศน.จังหวัดลำปาง ขอเชิญร่วมเฉลิมฉลอง งานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ 8 – 9 ก... <view>
13:48:32 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมตามโครงการ "PEA ห่วงใย ใส่ใจทุกชี... <view>
13:22:36 สถานการณ์ไข้เลือดออกแม่ฮ่องสอนมีแนวโน้มระบาดมากขึ้น พบแล้ว 287 ราย ... <view>
11:13:42 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้า... <view>
10:33:43 จังหวัดแพร่ประชุมพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2558... <view>
27 สิงหาคม 58
15:47:30 ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงราย ฝึกอบรมบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดจังหวัดเ... <view>
14:54:02 อบจ.แม่ฮ่องสอน เตรียมจัด งานมหกรรมสีสันแห่งโคม ครั้งที่ 2 ... <view>
14:19:46 ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอภูซางจังหวัดพะเยา จัดประเพณีสู่ขวัญควายตามประเพณีแบบล้านนา ... <view>
12:43:09 ปี 2558 จ.ลำพูน พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้ว 127 ราย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งควบ... <view>
26 สิงหาคม 58
16:59:22 โครงการงดใช้ถุงพลาสติกและโฟมในห้างสรรพสินค้าจังหวัดเชียงใหม่... <view>
16:43:50 ช้างตกมันทำร้ายควาญช้างเสียชีวิต หนีเข้าป่าขณะที่ยังมีนักท่องเที่ยวอยู่บนหลัง... <view>
16:43:11 ช้างตกมันทำร้ายควาญช้างเสียชีวิต หนีเข้าป่าขณะที่ยังมีนักท่องเที่ยวอยู่บนหลัง... <view>
15:21:01 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดน่านร่วมกับ สสส. เปิดเวทีแถลงข่าวประเพณีแข่งเรือปลอ... <view>
12:40:50 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดน่าน แถลงข่าวแข่งเรือประเพณีปลอดเหล้าจังหวัดน่าน ปร... <view>
10:40:36 จังหวัดเชียงใหม่ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน Lanna Expo 2015 ... <view>
25 สิงหาคม 58
12:51:53 ผู้แทนพระองค์ เปิดการอบรมและสาธิตการเตรียมน้ำดื่มปลอดภัย พีแอนด์จี เพื่อรองรับสถ... <view>
12:27:04 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาโปรดให้ผู้แท... <view>
11:30:10 ผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายและสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชีย... <view>
11:21:29 เทศบาลเมืองแพร่ กำหนดจัดโครงการเทศบาลพบประชาชนที่ชุมชนบ้านใหม่สวรรคนิเวศ ... <view>
24 สิงหาคม 58
17:05:04 ผลการแข่งขันกอล์ฟ Champ Of The Champ Chiangmai Golf Festival & Wellness 2015... <view>
16:06:01 เกษตรจังหวัดพะเยา เตือนภัยเกษตรกรให้ระวังการระบาดของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง... <view>
15:24:54 จังหวัดแพร่จัดอบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกษตรทฤษฎีใหม่... <view>
14:31:49 ผลตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ ยืนยันศพเหยื่อฆ่าเผาแล้ว เป็นหญิงสาวชาวนครนายกเตรียมออกหมา... <view>
12:50:47 โครงการปั่นรวมใจไทยจากแม่สายจังหวัดเชียงรายไปสู่เบตงจังหวัดยะลา... <view>
11:36:07 ประชาชนในพื้นที่อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ทยอยเดินทางเข้ามาเปิดบัญชีเงินฝาก ตามโครงการกอ... <view>
11:27:22 จังหวัดแพร่ จัดถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่... <view>
10:48:20 จังหวัดแพร่ จัดโครงการค่ายดาราศาสตร์ สานฝันวันวิทยาศาสตร์... <view>

 


T h e   P u b l i c   R e l a t i o n s   D e p a r t m e n t   R e g i o n 3   C h i a n g M a i
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738