คนไทยมีศักดิ์ศรี ไม่ขายชีวี ไม่ขายเสียง **** เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ ด้วยวิจารณญาณ ความคิด สติปัญญาของตัวเอง บนพื้นฐานของเหตุและผล อย่าให้ใครชักจูงความคิดของท่าน เสียงของประชาชน ต้องมีความชอบธรรมมากที่สุด      :     

:: Links ::

  หน้าหลัก ศูนย์ฯ เลือกตั้ง  
  ศูนย์ฯ ยุทธศาสตร์ชาติฯ  
  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3  
  ข่าวการเลือกตั้งภาคเหนือ  
  เตรียมตัวเลือกตั้ง ส.ส. 50  
  เตรียมตัวเลือกตั้ง
  และสรรหา ส.ว.
  
  สื่อประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง
   ส.ว. 51
  
  ประกาศคณะกรรมการ
  การเลือกตั้ง
  
  กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ   ข้อบังคับ  
  กกต. 8 จังหวัดภาคเหนือ   
  หมายเลขพรรคการเมือง
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 1
  
  รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.
แบบเขตจังหวัด...
  

รายงานผลการเลือกตั้ง

  รายงานผลการเลือกตั้ง
แบบสัดส่วน กลุ่ม 1
  
  รายงานผลการเลือกตั้ง
เขตจังหวัด
  
  ป้อนข้อมูลการรายงาน
(เฉพาะเจ้าหน้าที่)  


 

รวมข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ปี 2550 พื้นที่ภาคเหนือตอนบน
หน้า 1 / 17 (จาก 506 ข่าว)

21 สิงหาคม 57
13:52:32 สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย เตรียมจัดงานเชื่อมโยงด้านการตลาดและโลจีสติกส์สินค้า... <view>
13:51:21 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย สรุปยอดรวมการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ... <view>
13:12:36 จ.ลำปาง นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่จากการพัฒนาผ้าทอพื้นเมือง เตรียมนำเข้าสู่ระบบการรับรอ... <view>
12:39:11 จ.ลำพูน ฝึกซ้อมแผนอพยพเตรียมความพร้อมป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวและอั... <view>
12:26:46 จังหวัดแพร่ สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม ... <view>
11:37:31 จังหวัดพะเยา คืนความสุขประเทศไทย ราษฎร์รัฐร่วมใจ สรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ... <view>
10:30:00 จังหวัดแพร่ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม เร่งรัดการประชาสัมพันธ์ การบริหารจั... <view>
10:14:24 สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร ขท ... <view>
20 สิงหาคม 57
22:42:40 เกษตรจังหวัดลำพูน ระดมองค์ความรู้จัดทำแปลงเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่... <view>
19:41:38 กกต.ลำพูน ระบุ สปช.มีความสำคัญต่อการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้การปกครองระบอบประชาธิปไ... <view>
19:31:57 นักเรียนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประ... <view>
19:01:28 กกต.ลำพูน เผย ผ่านไป 7 วัน มีผู้แจ้งความประสงค์ขอเข้ารับการคัดเลือกเป็น สปช.ประจ... <view>
18:26:05 สถานการณ์อุทกภัย อ.ทุ่งช้าง กลับสู่ภาวะปกติ ขณะที่ผู้สูญหายพบศพแล้ว แต่โดนสายน้ำ... <view>
16:26:14 กิจกรรม งาน Big Hug Big Smile ที่จังหวัดเชียงใหม่... <view>
16:05:33 การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้... <view>
16:00:44 ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่สั่งเร่งจัดการขยะสะสมในพื้นที่... <view>
15:45:58 จ.ลำพูน เตรียมจัดสภากาแฟ ครั้งที่ 9 รูปแบบคาวบอยไนท์ เปลี่ยนบรรยากาศ สร้างสีสันใ... <view>
14:39:20 จังหวัดพะเยา คืนความสุขประเทศไทย ราษฎร์รัฐร่วมใจ สรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ... <view>
14:16:53 ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางจัดเวทีเสวนาสื่อมวลชน อป.มช. เพื่อสร้างเสน่ห์การท่องเ... <view>
12:38:18 จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย" เมืองปลอดควันบุหรี่ &q... <view>
11:19:52 จังหวัดแพร่ประกาศการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ... <view>
11:07:52 จังหวัดแพร่ เร่งเดินหน้าหาบุคคลเป็นสมาชิก สปช. จังหวัดแพร่... <view>
10:07:54 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดเสวนา "ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนบ้าน... <view>
09:16:37 หลายหน่วยงานในอำเภอแม่สะเรียง สนธิกำลัง จู่ โจมตรวจค้นเรือนจำแม่สะเรียงยึดสิ่งขอ... <view>
08:41:49 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ส่งเสริมให้เครือข่ายการประชาสัมพันธ์เตรียมค... <view>
08:40:23 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ สร้างความรู้ สู่การปร... <view>
19 สิงหาคม 57
15:57:51 สาธารณสุขน่าน แจงเชื้ออีโบลาแก่สื่อฯ สานต่อสู่ประชาชนในทิศทางเดียวกัน เฝ้าระว... <view>
12:19:09 เชียงราย จับรองผู้กำกับขนยาบ้า 8 แสนเม็ด ... <view>
11:55:37 จังหวัด ลำพูน ขอเชิญ นักท่องเที่ยว และ ผู้สนใจ ร่วมงาน ประเพณี สลากย้อมหนึ่งเดีย... <view>
10:01:20 น่าน-ชาวบ้านนาหนุน ตำบลผาตอ อ.ท่าวังผา เตรียมพร้อมรับมือน้ำจาก อ.สองแคว ขนของ... <view>

 


T h e   P u b l i c   R e l a t i o n s   D e p a r t m e n t   R e g i o n 3   C h i a n g M a i
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738