คนไทยมีศักดิ์ศรี ไม่ขายชีวี ไม่ขายเสียง **** เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ ด้วยวิจารณญาณ ความคิด สติปัญญาของตัวเอง บนพื้นฐานของเหตุและผล อย่าให้ใครชักจูงความคิดของท่าน เสียงของประชาชน ต้องมีความชอบธรรมมากที่สุด      :     

:: Links ::

  หน้าหลัก ศูนย์ฯ เลือกตั้ง  
  ศูนย์ฯ ยุทธศาสตร์ชาติฯ  
  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3  
  ข่าวการเลือกตั้งภาคเหนือ  
  เตรียมตัวเลือกตั้ง ส.ส. 50  
  เตรียมตัวเลือกตั้ง
  และสรรหา ส.ว.
  
  สื่อประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง
   ส.ว. 51
  
  ประกาศคณะกรรมการ
  การเลือกตั้ง
  
  กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ   ข้อบังคับ  
  กกต. 8 จังหวัดภาคเหนือ   
  หมายเลขพรรคการเมือง
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 1
  
  รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.
แบบเขตจังหวัด...
  

รายงานผลการเลือกตั้ง

  รายงานผลการเลือกตั้ง
แบบสัดส่วน กลุ่ม 1
  
  รายงานผลการเลือกตั้ง
เขตจังหวัด
  
  ป้อนข้อมูลการรายงาน
(เฉพาะเจ้าหน้าที่)  


 

รวมข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ปี 2550 พื้นที่ภาคเหนือตอนบน
หน้า 1 / 44 (จาก 1322 ข่าว)

21 ธันวาคม 57
16:43:34 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบผ้าห่มกันหนาวแก่ประชาชนชาวอำเภอเวียงป่าเป้า และอำเภอเ... <view>
16:38:26 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมจัดกิจกรรม ตามโครงการรณรง... <view>
09:58:06 จังหวัดแพร่ เปิดค่ายเยาวชนคนแป้ นุ่งผ้าพื้นเมือง อู้กำเมือง ประจำปี 2557... <view>
20 ธันวาคม 57
20:59:58 เหล่ากาชาด จ.ลำปาง และหน่วยงานทุกภาคส่วน บูรณาการร่วมกันออกร้านมัจฉากาชาด ในงานร... <view>
15:43:19 สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดการบรรยาย เรื่อง พระราชบัญญัติการกลับไปใช... <view>
14:31:25 เปิดสถานีคิด ปันสุข ถอนบทเรียนพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนที่บ้านสบสาหก จังหวัดลำปาง... <view>
13:41:18 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ คืนความสุข เปิดให้ประชาชนเข้าชมเทศกาลชมสวนวันสิ้นปี ฟรี... <view>
13:40:49 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ คืนความสุข เปิดให้ประชาชนเข้าชมเทศกาลชมสวนวันสิ้นปี ฟรี... <view>
07:30:00 เครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อลำปาง ร่วมเรียนรู้และประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระม... <view>
19 ธันวาคม 57
16:34:07 จ.ลำพูน จัดงานแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์เด่นมีคุณภาพ พร้อมนำผลิตภัณฑ์ดีเด่นเข้าร่วมจำ... <view>
16:06:03 สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน จัดโครงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดีเด่นของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร... <view>
14:39:53 ขนส่งจังหวัดแพร่รณรงค์ความปลอดภัยต้อนรับนักท่องเที่ยวเทศกาลปีใหม่... <view>
13:18:59 เชียงราย//////ช้างผิงไฟคลายหนาว... <view>
00:11:55 กรมอุตุนิยมวิทยาคาดอุณหภูมิจะลดลงอีก ... <view>
18 ธันวาคม 57
23:20:50 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดงาน โครงการ... <view>
22:35:12 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 นำสื่อมวลชนสัญจร "ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง" ศึกษา... <view>
20:48:26 จังหวัดลำพูนมอบของขวัญปีใหม่ให้ชาวลำพูน ท่องเที่ยวปลอดภัย สุขใจทั่วกัน... <view>
16:42:57 ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่แจ้งเตือนหลีกเลี่ยงการใช้รถบรรทุกและการจอดรถบนไหล่ทาง ช่วงป... <view>
16:42:26 ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่แจ้งเตือนหลีกเลี่ยงการใช้รถบรรทุกและการจอดรถบนไหล่ทาง ช่วงป... <view>
16:33:48 พิธีเปิดงานโครงการหลวง 2557... <view>
16:33:14 พิธีเปิดงานโครงการหลวง 2557... <view>
14:25:31 อบต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง ใช้กลยุทธ์แจกแต้มแลกของ สร้างแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมใน... <view>
12:57:24 ปภ.ลำพูน เตือนประชาชนเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากภัยหนาว วันที่ 18-20... <view>
10:40:05 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังจากสภ... <view>
17 ธันวาคม 57
16:41:34 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการสรรหาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ... <view>
16:33:28 สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดทำโครงการเร่งรัดการจัดเก็บภาษีรถที่ค้างชำระเกิ... <view>
16:30:44 สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้กับประชาชนชำระภาษีรถ... <view>
12:18:04 พิธีเปิดงานมหกรรมอาชีวศึกษาระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2557... <view>
10:51:47 สำนักงานประกันสังคม แจ้งผู้ประกันตนเมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถเข้ารักษาพยาบาล ณ ... <view>
10:19:22 ภาคเหนือ อุณหภูมิจะลดลงอีกในระยะนี้... <view>

 


T h e   P u b l i c   R e l a t i o n s   D e p a r t m e n t   R e g i o n 3   C h i a n g M a i
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738