คนไทยมีศักดิ์ศรี ไม่ขายชีวี ไม่ขายเสียง **** เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ ด้วยวิจารณญาณ ความคิด สติปัญญาของตัวเอง บนพื้นฐานของเหตุและผล อย่าให้ใครชักจูงความคิดของท่าน เสียงของประชาชน ต้องมีความชอบธรรมมากที่สุด      :     

:: Links ::

  หน้าหลัก ศูนย์ฯ เลือกตั้ง  
  ศูนย์ฯ ยุทธศาสตร์ชาติฯ  
  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3  
  ข่าวการเลือกตั้งภาคเหนือ  
  เตรียมตัวเลือกตั้ง ส.ส. 50  
  เตรียมตัวเลือกตั้ง
  และสรรหา ส.ว.
  
  สื่อประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง
   ส.ว. 51
  
  ประกาศคณะกรรมการ
  การเลือกตั้ง
  
  กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ   ข้อบังคับ  
  กกต. 8 จังหวัดภาคเหนือ   
  หมายเลขพรรคการเมือง
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 1
  
  รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.
แบบเขตจังหวัด...
  

รายงานผลการเลือกตั้ง

  รายงานผลการเลือกตั้ง
แบบสัดส่วน กลุ่ม 1
  
  รายงานผลการเลือกตั้ง
เขตจังหวัด
  
  ป้อนข้อมูลการรายงาน
(เฉพาะเจ้าหน้าที่)  


 

รวมข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ปี 2550 พื้นที่ภาคเหนือตอนบน
หน้า 1 / 257 (จาก 7716 ข่าว)

18 พฤศจิกายน 60
18:18:38 สถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่จัดทำโครงการถนนตัวอย่างปลอดภัย 365 วัน... <view>
15:07:39 จังหวัดน่านจัดพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า ... <view>
15:04:29 นักท่องเที่ยว และพุทธศาสนิกชนแห่เที่ยวชมและนมัสการวัดศรีมงคล จังหวัดน่าน ที่มีอา... <view>
13:32:53 เชียงใหม่เตรียมจัดกิจกรรมเดิน วิ่งการกุศล "ชาวเชียงใหม่ วิ่งด้วยใจ ก้าวไปด้... <view>
11:14:41 ชมรมช่างผมวินเทจ-แกะลาย เชียงใหม่ เตรียมจัดงาน "เชียงใหม่ บาร์เบอร์ เฟสติวั... <view>
17 พฤศจิกายน 60
14:53:51 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ในพื้นที่บ้านนาบัว ต.... <view>
14:47:36 พ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการ ตลอดจนผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่จังหวัดพะเยา ร่วมลงทะเบ... <view>
13:58:49 จังหวัดเชียงรายจัดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย เพื่อเทิดพระเกี... <view>
12:35:32 สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์จัดงาน เครือสหพัฒน์ ประชารัฐร่วมใจสานพลังร่วมกับภาครัฐ ... <view>
08:00:04 นางสาวรุ่งฤดี ต้นแก้ว ข้าราชการผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประ... <view>
16 พฤศจิกายน 60
15:11:28 น่านได้รับคัดเลือกเป็นพื้นที่นำร่องโครงการ Shilf and Share สร้างพลังเด็กเพื่อพัฒ... <view>
15:06:36 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน แนะประชาชนตรวจหลักฐาน 4 ประการก่อนรับบริการทางการแ... <view>
15:05:51 ผู้บริการนวดและร้านสปาในจังหวัดลำพูน ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนได้แล้ว ภายในวันที่ 22 ธ... <view>
11:23:12 ผวจ.ลำปาง ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมสนับสนุนปีท่องเที่ยว... <view>
09:32:32 ยอดสะสม 5 วัน การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐจังหวัดลำพูน มีพ่อค้า แม่ค้... <view>
09:24:20 ทหาร , ตำรวจ , ฝ่ายปกครอง ,อส. สนธิกำลัง ตรวจค้นเรือนจำ จังหวัดลำพูน ไม่พบสิ่ง... <view>
15 พฤศจิกายน 60
17:52:58 จังหวัดแม่ฮ่องสอน สรุปยอดการแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4+6 ข้อ ระหว่... <view>
17:40:52 ส้มสีทองน่านได้รับคัดเลือกเป็นสินค้า GI บรรจุในกระเช้าของขวัญปีใหม่ระดับประเทศ... <view>
15:04:47 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอเชิญชวนเที่ยวงานรื่นเริงเทศกาลดอกบัวตองบานอำเภอขุนยวม... <view>
14:35:23 ปศุสัตว์เชียงใหม่ เตือนเกษตรกรเตรียมรับมือและเฝ้าระวังโรคระบาดจากสัตว์เลี้ยงที่อ... <view>
14:13:48 คณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงก... <view>
13:58:51 สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. เปิดฝึกอบรมโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า ... <view>
11:08:24 จังหวัดพะเยาขอเชิญประชาชนร่วมตอบคำถามเพิ่มเติมของนายกรัฐมนตรีอีก 6 ข้อ ... <view>
09:37:34 ปตท. น้อมนำศาสตร์พระราชา "ปลูกป่าในใจคน" ต่อยอดโครงการรางวัลลูกโลกสีเข... <view>
08:10:47 พ่อค้า แม่ค้า ของจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมาลงทะเบียนโครงการตลาดประชารัฐอย่างต่อเ... <view>
14 พฤศจิกายน 60
16:22:36 ยอดลงทะเบียนโครงการตลาดประชารัฐของเชียงใหม่คึกคัก มีผู้เดินทางมาลงทะเบียนแล้วเกื... <view>
16:06:57 ผู้ประกอบการชาวพะเยา ร่วมลงทะเบียนตลาดประชารัฐแล้วกว่า 240 ราย ... <view>
13:13:49 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว... <view>
12:53:39 จังหวัดแพร่เชิญชวนประชาชนร่วมตอบคำถาม 6 ข้อของนายกรัฐมนตรี... <view>
12:19:26 จิตอาสา อ.เมืองแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ปรับภูมิทัศน์ ศูนย์บริการและพัฒ... <view>

 


T h e   P u b l i c   R e l a t i o n s   D e p a r t m e n t   R e g i o n 3   C h i a n g M a i
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738