คนไทยมีศักดิ์ศรี ไม่ขายชีวี ไม่ขายเสียง **** เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ ด้วยวิจารณญาณ ความคิด สติปัญญาของตัวเอง บนพื้นฐานของเหตุและผล อย่าให้ใครชักจูงความคิดของท่าน เสียงของประชาชน ต้องมีความชอบธรรมมากที่สุด      :     

:: Links ::

  หน้าหลัก ศูนย์ฯ เลือกตั้ง  
  ศูนย์ฯ ยุทธศาสตร์ชาติฯ  
  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3  
  ข่าวการเลือกตั้งภาคเหนือ  
  เตรียมตัวเลือกตั้ง ส.ส. 50  
  เตรียมตัวเลือกตั้ง
  และสรรหา ส.ว.
  
  สื่อประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง
   ส.ว. 51
  
  ประกาศคณะกรรมการ
  การเลือกตั้ง
  
  กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ   ข้อบังคับ  
  กกต. 8 จังหวัดภาคเหนือ   
  หมายเลขพรรคการเมือง
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 1
  
  รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.
แบบเขตจังหวัด...
  

รายงานผลการเลือกตั้ง

  รายงานผลการเลือกตั้ง
แบบสัดส่วน กลุ่ม 1
  
  รายงานผลการเลือกตั้ง
เขตจังหวัด
  
  ป้อนข้อมูลการรายงาน
(เฉพาะเจ้าหน้าที่)  


 

รวมข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ปี 2550 พื้นที่ภาคเหนือตอนบน
หน้า 1 / 150 (จาก 4499 ข่าว)

29 พฤษภาคม 59
10:49:49 สสจ.พะเยาเตือนผู้บริโภค อย่าซื้อเครื่องสำอางเพราะหลงเชื่อโฆษณา เสี่ยงหน้าพัง เสี... <view>
05:31:12 จ.ลำปาง เดินหน้าแผนประชาสัมพันธ์เผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ จัดฝึกอบรมวิทยากรครู ข. เต... <view>
28 พฤษภาคม 59
23:49:26 จังหวัดลำพูน ประกอบพิธี อุปสมบทหมู่ 770 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอย... <view>
27 พฤษภาคม 59
16:35:58 กกต.น่าน ขับเคลื่อนเดินหน้าการประชาสัมพันธ์การรณรงค์ให้ประชาชนไปออกเสียงประชามติ... <view>
16:10:34 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เตือนประชาชน อย่ากินเห็ดป่าที่ไม่รู้จัก อันตรา... <view>
15:50:08 เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน จ.พะเยา ร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนขบวนองค์กรชุมชน ... <view>
15:48:17 สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยาจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่รับต่อทะเบียน และชำระภาษีรถยนต์... <view>
15:46:33 กกต.ลำปาง เชิญชวนดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน "ฉลาดรู้ประชามติ" ศึกษาเนื้อหาสา... <view>
15:07:23 สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน เตือนภัยประชาชน ระวังถูกหลอกไปทำงานในประเทศโรมาเนีย... <view>
14:54:01 รมว.คมนาคม และรมช.คมนาคม ร่วมเปิดใช้ทางลอดหน้าสนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง (ถนนเชื่... <view>
13:24:40 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกศน.อำเภอปาย มอบทุนการศึกษาแก่นัก... <view>
12:41:16 ทางหลวงชนบท เปิดใช้ทางลอดหน้าสนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงราย (ถนนเชื่อมถนนผังเ... <view>
26 พฤษภาคม 59
16:43:38 จังหวัดเชียงราย เดินหน้าจัดตั้งอาสาสมัครเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญระดับอ... <view>
13:17:32 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมส่งเสริมภาคี... <view>
06:08:37 บ.ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด นำอุปกรณ์สำนักงาน มูลค่ากว่า 100,000 บาท มอบให้กับ จ.ล... <view>
25 พฤษภาคม 59
19:49:15 ชาวแม่เหียะเชิญนักท่องเที่ยวร่วมเตียวขึ้นดอยคำ ในงานประเพณี สานฮีต โตยฮอย ... <view>
17:00:24 จังหวัดลำพูน มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาความเ... <view>
16:15:18 จังหวัดน่าน จับยาบ้าฝิ่น พร้อมอาวุธปืนจากหมู่บ้านชาวเขา อำเภอทุ่งช้าง ... <view>
16:12:36 แพทย์น่าน เตือนประชาชนระวังรับประทานเห็ดป่าช่วงฤดูฝน... <view>
14:56:46 จังหวัดลำปางมอบป้ายประกาศเกียรติคุณ ให้แก่หมู่บ้านเข้มแข็งเอาชนะปัญหายาเสพติด คร... <view>
13:01:20 มหาดไทย มอบท้องถิ่น ตรวจสอบสถานที่จำหน่ายอาหาร น้ำส้ม หรือน้ำผลไม้อื่น ที่ผลิตแล... <view>
12:56:23 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่จัดฝึกอบรมโครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัม... <view>
11:23:30 จังหวัดแพร่ จัดโครงการบ้านแพร่ร่วมใจ ในพื้นที่อำเภอหนองม่วงไข่... <view>
24 พฤษภาคม 59
22:05:53 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย เ... <view>
16:06:22 เชิญร่วมงาน "สานฮีต โตยฮอย เตียวขึ้นดอยคำ ครั้งที่ 14"... <view>
15:15:17 จังหวัดลำปาง เชิญประชาชนร่วมออกเสียงประชามติให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธ... <view>
15:06:53 ตำรวจภูธรนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน ขอเชิญชมการแสดง "ทอล์คโชว์หรรษา ครอบคร... <view>
12:13:41 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง จัดกิจกรรมงานวันต้นไม้แห่งชาติ ป... <view>
11:34:54 สถานศึกษาในเชียงราย ร่วมรณรงค์เชิญชวนการออกเสียงประชามติในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาค... <view>
10:11:36 อำเภอเวียงป่าเป้า ตั้งศูนย์ช่วยเหลือเด็กนักเรียนและญาติผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้... <view>

 


T h e   P u b l i c   R e l a t i o n s   D e p a r t m e n t   R e g i o n 3   C h i a n g M a i
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738