คนไทยมีศักดิ์ศรี ไม่ขายชีวี ไม่ขายเสียง **** เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ ด้วยวิจารณญาณ ความคิด สติปัญญาของตัวเอง บนพื้นฐานของเหตุและผล อย่าให้ใครชักจูงความคิดของท่าน เสียงของประชาชน ต้องมีความชอบธรรมมากที่สุด      :     

:: Links ::

  หน้าหลัก ศูนย์ฯ เลือกตั้ง  
  ศูนย์ฯ ยุทธศาสตร์ชาติฯ  
  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3  
  ข่าวการเลือกตั้งภาคเหนือ  
  เตรียมตัวเลือกตั้ง ส.ส. 50  
  เตรียมตัวเลือกตั้ง
  และสรรหา ส.ว.
  
  สื่อประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง
   ส.ว. 51
  
  ประกาศคณะกรรมการ
  การเลือกตั้ง
  
  กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ   ข้อบังคับ  
  กกต. 8 จังหวัดภาคเหนือ   
  หมายเลขพรรคการเมือง
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 1
  
  รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.
แบบเขตจังหวัด...
  

รายงานผลการเลือกตั้ง

  รายงานผลการเลือกตั้ง
แบบสัดส่วน กลุ่ม 1
  
  รายงานผลการเลือกตั้ง
เขตจังหวัด
  
  ป้อนข้อมูลการรายงาน
(เฉพาะเจ้าหน้าที่)  


 

รวมข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ปี 2550 พื้นที่ภาคเหนือตอนบน
หน้า 1 / 231 (จาก 6933 ข่าว)

23 มิถุนายน 60
15:38:28 ปิดการอบรมโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง... <view>
13:50:09 ผลทดสอบระเบิดสร้างอุโมงค์ส่งน้ำไม่กระทบช้างที่แม่แตง ... <view>
12:09:05 จังหวัดลำปางเร่งเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร และเครือข่ายด้านแรงงานไทย ก้าวสู่ไทยแลน... <view>
11:10:58 รัฐธรรมนูญกับการพัฒนาประชาธิปไตยภายใต้บริบทยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ... <view>
10:22:33 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา รายงานการรับฟังความคิดเห็นต่อคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตร... <view>
09:51:07 นาฏศิลปเชียงใหม่ เตรียมจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560... <view>
22 มิถุนายน 60
18:41:47 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 33 จัดประชุมหารือเพื่อสร... <view>
17:46:47 คณะแพทย์ มช. เชิญร่วมงานวิ่งการกุศลเพื่อผู้ป่วยสวนดอก... <view>
15:53:42 จังหวัดลำปาง ประชุมคัดเลือกนักเรียนทุน มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอ... <view>
15:34:05 อุทยานแห่งชาติดอยภูนางร่วมกับราษฎรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ปลูกป่าประชารัฐในพ... <view>
14:03:46 จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมการด้านสถานที่และการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์... <view>
13:28:40 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนกิจกรรม"วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560&quo... <view>
09:41:35 ชุมชนศรีดอนชัยไทลื้อ นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่อำเภอเมืองเชียงราย... <view>
09:37:27 จังหวัดพะเยารายงานการรับฟังความคิดเห็นต่อคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรี มียอดสะสม ว... <view>
21 มิถุนายน 60
17:30:23 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ทำพิธีมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพให้แก่... <view>
17:26:55 เชียงใหม่หารือเตรียมพร้อมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน ในพระราชพิธีถวายพระเพ... <view>
14:34:23 สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เชิญชวนชาวพะเยากำจัดลูกน้ำยุงลาย ก่อนออกกำลังกายทุกวันพุธ... <view>
14:15:58 ชาวชุมชนบ้าน ป่ารกฟ้า ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ร่วมลดปัญหาขยะเปียกโดยนำเศษอาหาร... <view>
12:58:21 โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์จัดอบรมหลักสูตรชินสาสมาธิแก่คณะครูอาจารย์ โรงเ... <view>
12:12:23 จังหวัดลำปางเร่งสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังทางสังคม ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณ... <view>
11:48:41 ชาวเชียงใหม่ทยอยมาร่วมแสดงความคิดเห็นตอบคำถาม 4 ข้อของนายกฯ ... <view>
10:46:42 จังหวัดลำปาง เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวล... <view>
20 มิถุนายน 60
22:30:05 ฝ่ายปกครองอำเภอขุนยวมร่วมกับหลายหน่วยงานจับกุมผู้ต้องหาขนกระเทียมเถื่อน มูลค่ากว... <view>
09:32:09 พิธีการส่งมอบเครื่องม้วนอัดก้อนชีวมวลมัดเชือกอัตโนมัติ เพื่อจัดการเศษวัสดุเหลือท... <view>
09:13:52 สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ขอเชิญชวน ผู้ว่างงาน ร่วมงานนัดพบแรงงานย่อยครั้งที่... <view>
19 มิถุนายน 60
16:20:43 อบรม อสม.สาขาสุขภาพจิต... <view>
14:45:40 ชาวน่านไม่แล้งน้ำใจ หลั่งไหลธารน้ำใจช่วยยายพิการอาศัยอยู่คนเดียวช่วยเหลือตนเองไม... <view>
11:02:24 บรรยากาศการเปิดรับความคิดเห็นของคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรีที่จังหวัดลำพูน มีประช... <view>
18 มิถุนายน 60
14:11:28 จ.ลำปาง ทำพิธีเปิดตลาดต้องชม เสริมช่องทางสร้างรายได้แก่ประชาชนรากหญ้า... <view>
13:37:43 รายงานพิเศษ มะม่วงพืชเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ... <view>

 


T h e   P u b l i c   R e l a t i o n s   D e p a r t m e n t   R e g i o n 3   C h i a n g M a i
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738