คนไทยมีศักดิ์ศรี ไม่ขายชีวี ไม่ขายเสียง **** เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ ด้วยวิจารณญาณ ความคิด สติปัญญาของตัวเอง บนพื้นฐานของเหตุและผล อย่าให้ใครชักจูงความคิดของท่าน เสียงของประชาชน ต้องมีความชอบธรรมมากที่สุด      :     

:: Links ::

  หน้าหลัก ศูนย์ฯ เลือกตั้ง  
  ศูนย์ฯ ยุทธศาสตร์ชาติฯ  
  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3  
  ข่าวการเลือกตั้งภาคเหนือ  
  เตรียมตัวเลือกตั้ง ส.ส. 50  
  เตรียมตัวเลือกตั้ง
  และสรรหา ส.ว.
  
  สื่อประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง
   ส.ว. 51
  
  ประกาศคณะกรรมการ
  การเลือกตั้ง
  
  กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ   ข้อบังคับ  
  กกต. 8 จังหวัดภาคเหนือ   
  หมายเลขพรรคการเมือง
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 1
  
  รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.
แบบเขตจังหวัด...
  

รายงานผลการเลือกตั้ง

  รายงานผลการเลือกตั้ง
แบบสัดส่วน กลุ่ม 1
  
  รายงานผลการเลือกตั้ง
เขตจังหวัด
  
  ป้อนข้อมูลการรายงาน
(เฉพาะเจ้าหน้าที่)  


 

รวมข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ปี 2550 พื้นที่ภาคเหนือตอนบน
หน้า 1 / 79 (จาก 2368 ข่าว)

23 พฤษภาคม 58
17:06:45 ผลการศึกษาโครงการวิจัยความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ ล่าส... <view>
17:06:12 สำนักงานสาธารณสุขแม่ฮ่องสอน เร่งประสานความร่วมมือ รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก หล... <view>
11:45:55 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ทำพิธีมอบขาเทียมแก่ทหารผ่านศึก เพื่อน้อมเกล้าถวายเ... <view>
10:17:50 จังหวัดแพร่ ประชุมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครแรงงาน... <view>
10:14:12 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแพร่ คัดกรองผู้เสพผู้ค้า เข้ากระบวนการบำบัดรักษา... <view>
22 พฤษภาคม 58
23:04:19 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปิดนิทรรศการ ร้อยใ... <view>
22:51:12 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนจัดเสวนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ โครงการเสริมสร้า... <view>
18:59:04 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปิดนิทรรศการ ร้อยใ... <view>
17:16:04 น่านเปิดโครงการบำบัด ฟื้นฟู สมรรถภาพผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง... <view>
17:09:21 อบจ.ลำพูน จัดอบรมพัฒนา อสม. ด้วยภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย ระหว่างวันที่ 15 พฤษ... <view>
16:49:58 จ.ลำพูนกำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลกและวันอั... <view>
14:07:45 จังหวัดลำปาง รณรงค์สร้างความปลอดภัยในพื้นที่ที่มีจุดตัดทางรถไฟผ่าน... <view>
11:45:15 บุกค้นกุฏิวัดตามคลิปลวงสาวอาบน้ำมนต์ ... <view>
11:36:16 อำเภอเมืองแพร่ จัดเวทีแสดงความคิดเห็นเวทีปฏิรูปประเทศไทย ภาควิชาชีพ... <view>
10:58:16 สาธารณสุข จังหวัดลำพูน ออกประกาศแจ้งเตือน การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่ว... <view>
09:43:25 จังหวัดลำปาง เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร... <view>
21 พฤษภาคม 58
16:43:59 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ"ปักหมุดทิศทาง... <view>
15:54:00 ชาวบ้านสินชัย อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่จุดบั้งไฟขอฝนหวังบรรเทาปัญหาภัยแล้ง... <view>
14:29:27 จังหวัดพะเยา พร้อมจัดงาน "ฟลายอิ้ง แอท เชียงคำ"ในวันที่ 23 พฤษภาคมนี้ ... <view>
12:30:20 สภาปฏิรูปแห่งชาติ นำเผยแพร่เนื้อหาสาระการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญร่างแรก... <view>
11:21:51 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนจัดเสวนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ โครงการเสริมสร้า... <view>
09:53:56 กระทรวงการต่างประเทศสรุปการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน... <view>
20 พฤษภาคม 58
18:53:51 รายงานพิเศษ การประชุมมอบนโยบายแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินป่าไม้เพื่อปลูกยางพารา ... <view>
16:31:19 กรมทางหลวงชนบท จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการโครงข่ายทางระดับจังหวัด... <view>
16:04:40 ผู้ว่าฯ ลำปาง นำทุกภาคส่วน ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง และ สืบชะตาเมืองลำปาง ประ... <view>
15:55:01 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกาศดับไฟ เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่... <view>
15:27:24 อบต.กองก๋อย และ อบต.ป่าโปง อ.สบเมย จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของอาสาสมัครป้องกัน... <view>
15:16:54 คุมประพฤติจังหวัดน่าน อบรมอาสาสมัครคุมประพฤติ ครอบคลุมทุกตำบลในพื้นที่จังหวัดน่า... <view>
14:53:18 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่ อบรมอาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม ... <view>
14:23:16 กรมทางหลวงชนบท จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการโครงข่ายทางระดับจังหวัด... <view>

 


T h e   P u b l i c   R e l a t i o n s   D e p a r t m e n t   R e g i o n 3   C h i a n g M a i
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738