คนไทยมีศักดิ์ศรี ไม่ขายชีวี ไม่ขายเสียง **** เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ ด้วยวิจารณญาณ ความคิด สติปัญญาของตัวเอง บนพื้นฐานของเหตุและผล อย่าให้ใครชักจูงความคิดของท่าน เสียงของประชาชน ต้องมีความชอบธรรมมากที่สุด      :     

:: Links ::

  หน้าหลัก ศูนย์ฯ เลือกตั้ง  
  ศูนย์ฯ ยุทธศาสตร์ชาติฯ  
  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3  
  ข่าวการเลือกตั้งภาคเหนือ  
  เตรียมตัวเลือกตั้ง ส.ส. 50  
  เตรียมตัวเลือกตั้ง
  และสรรหา ส.ว.
  
  สื่อประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง
   ส.ว. 51
  
  ประกาศคณะกรรมการ
  การเลือกตั้ง
  
  กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ   ข้อบังคับ  
  กกต. 8 จังหวัดภาคเหนือ   
  หมายเลขพรรคการเมือง
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 1
  
  รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.
แบบเขตจังหวัด...
  

รายงานผลการเลือกตั้ง

  รายงานผลการเลือกตั้ง
แบบสัดส่วน กลุ่ม 1
  
  รายงานผลการเลือกตั้ง
เขตจังหวัด
  
  ป้อนข้อมูลการรายงาน
(เฉพาะเจ้าหน้าที่)  


 

รวมข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ปี 2550 พื้นที่ภาคเหนือตอนบน
หน้า 1 / 87 (จาก 2620 ข่าว)

5 กรกฎาคม 58
12:06:21 กรมการจัดหางาน แจงการขอคืนเงินประกันการทำงานครบสัญญาหรือเงินแทจิกึมและเงินประกัน... <view>
4 กรกฎาคม 58
23:24:57 จังหวัดเชียงรายพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวสู่ 3 ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง... <view>
15:37:30 สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดมาตรการ รองรับสถานการณ์ฝนล่าช้า โดยให้เกษตรก... <view>
15:36:46 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดค่ายเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ประชาธ... <view>
15:35:18 แพทย์ระบุผู้ป่วยโรคข้ออักเสบ อย่าปล่อยตัวให้อ้วนจะทำให้เคลื่อนไหวลำบาก แนะออกกำล... <view>
11:18:29 ทำแผน ปลัด อำเภอ อ.แม่ใจ จ.พะเยา บุกเดี่ยวชิงทรัพย์จี้ร้านทอง สปช.จ.พะเยา คาดทำ... <view>
3 กรกฎาคม 58
15:47:04 คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วม และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ... <view>
15:22:14 แพทย์เตือนช่วงฤดูฝนส่งผลไข้เลือดออกระบาด เผยมีแนวโน้มสูงมากขึ้น... <view>
14:32:37 สาธารณสุขน่าน จัดงานอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาส "วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไท... <view>
14:02:35 จังหวัดลำพูน ให้หน่วยงานท้องถิ่นกำจัดผักตบชวาและวัชพืช พร้อมทั้ง ใส่สารบำบัดน... <view>
11:20:47 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา แถลงข่าวจัดกิจกรรมปั่นสองล้อ มาผ่อผาช่อ... <view>
10:33:59 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมรณรงค์วันอนา... <view>
2 กรกฎาคม 58
20:57:04 นายกรัฐมนตรีระบุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ต้องเกษตร และผลิตบุคลากรรองรับ AEC... <view>
16:32:38 สวนสัตว์เชียงใหม่ได้สมาชิกใหม่เป็นลูกค่างห้าสี สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ในธรรมชาติ ... <view>
15:53:19 อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการเลือกกำนันตำบลแม่ลาหลวง ... <view>
15:44:33 สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดม่วยต่อ เตรียมเปิดอบรมหลักสูตรครูสมาธิรุ่นแรกของจังหวัด... <view>
14:15:44 สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการรับชำระภาษีรถประ... <view>
14:11:56 คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล จังหวัดลำพูน ประชุมเพื่อร่วมกั... <view>
14:08:33 สปช.พะเยา จัดเวทีเสวนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน "คนพะเยา ร่วมคิด ร่วมทำ ร... <view>
12:12:35 จ.ลำพูน เตรียมจัดงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเทิดพร... <view>
11:57:37 เกษตรจังหวัดลำพูน เผย จะเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วง เดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม แนะเกษตรกรเ... <view>
10:39:51 สำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายลดพุง ลดโรค ภายใต้โครงกา... <view>
1 กรกฎาคม 58
16:20:38 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯตรวจเยี่ยมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดเชียงราย... <view>
15:44:58 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เพื่อสร... <view>
30 มิถุนายน 58
22:16:23 กระทรวงการต่างประเทศ จัดโครงการบัวแก้วสัญจรที่จังหวัดพะเยา เพื่อเสริมสร้างความร... <view>
16:57:43 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดโครงการตลาดสดน่าซื้อ และอาหารปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติ ... <view>
15:48:40 จังหวัดเชียงราย จัดประชุมผู้นำขับเคลื่อนชุมชนสร้างวัฒนธรรมสังคมปลอดขยะ... <view>
13:31:19 ประกันสังคมจังหวัดน่านเฝ้าระวังสถานการณ์โรคระบาดไวรัสเมอร์ส พร้อมยืนยันหากพบเชื้... <view>
10:33:37 อบจ.แพร่ กำหนดจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2558... <view>
29 มิถุนายน 58
17:52:38 สสจ.แพร่ แนะผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง 6 กลุ่ม ควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่... <view>

 


T h e   P u b l i c   R e l a t i o n s   D e p a r t m e n t   R e g i o n 3   C h i a n g M a i
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738