คนไทยมีศักดิ์ศรี ไม่ขายชีวี ไม่ขายเสียง **** เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ ด้วยวิจารณญาณ ความคิด สติปัญญาของตัวเอง บนพื้นฐานของเหตุและผล อย่าให้ใครชักจูงความคิดของท่าน เสียงของประชาชน ต้องมีความชอบธรรมมากที่สุด      :     

:: Links ::

  หน้าหลัก ศูนย์ฯ เลือกตั้ง  
  ศูนย์ฯ ยุทธศาสตร์ชาติฯ  
  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3  
  ข่าวการเลือกตั้งภาคเหนือ  
  เตรียมตัวเลือกตั้ง ส.ส. 50  
  เตรียมตัวเลือกตั้ง
  และสรรหา ส.ว.
  
  สื่อประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง
   ส.ว. 51
  
  ประกาศคณะกรรมการ
  การเลือกตั้ง
  
  กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ   ข้อบังคับ  
  กกต. 8 จังหวัดภาคเหนือ   
  หมายเลขพรรคการเมือง
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 1
  
  รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.
แบบเขตจังหวัด...
  

รายงานผลการเลือกตั้ง

  รายงานผลการเลือกตั้ง
แบบสัดส่วน กลุ่ม 1
  
  รายงานผลการเลือกตั้ง
เขตจังหวัด
  
  ป้อนข้อมูลการรายงาน
(เฉพาะเจ้าหน้าที่)  


 

รวมข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ปี 2550 พื้นที่ภาคเหนือตอนบน
หน้า 1 / 104 (จาก 3133 ข่าว)

10 ตุลาคม 58
18:52:28 จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมแผนบริหารจัดการน้ำรับมือภัยแล้ง... <view>
18:51:03 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเตือนระวังฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักในหลายพื้นที่... <view>
14:19:30 จังหวัดน่านเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย เตรียมการป้องกันและระมัดระ... <view>
14:10:15 น่าน สำนักงานประกันสังคมขยายความคุ้มครองลูกจ้างชั่วคราวทุกประเภท หลังพระราชบัญญั... <view>
11:07:09 สรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ จังหวัดเชียงใหม่ (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ... <view>
9 ตุลาคม 58
21:48:36 ปภ.เขต 10 เตือนประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ลมกระโชกแรงและฝนสะสม วันที่ 9-12 ต... <view>
16:32:22 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของภาคเหนือ... <view>
15:45:45 พิธีเทิดพระเกียรติและอำลาชีวิตทหาร อดีตผู้บังคับบัญชา กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7... <view>
15:41:19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชุมชนปลอดบุหรี่... <view>
15:37:24 โครงการชลประทานลำพูน ขอความร่วมมือประชาชน งดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในลำน้ำปิง ระหว... <view>
15:36:24 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน แจ้งเตือนประชาชน เตรียมความพร้อมรั... <view>
15:20:06 ปภ.แม่ฮ่องสอน เตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ ในพื้นที่เสียงภัย ระมัดระวังอันตรายจากภาว... <view>
14:51:25 จังหวัดลำปาง แจ้งเตือนประชาชนในทุกพื้นที่ ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่สะ... <view>
14:14:30 จังหวัดแพร่รับฟังความคิดเห็นคณะกรรมการทบทวนและปรับปรุงเขตพื้นที่อนุญาตตั้งสถานบร... <view>
14:13:46 จังหวัดแพร่เตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมการป้องกันภัยธรรมชาติ... <view>
12:35:33 กรมป้องกันละบรรเทาสาธารณภัย เตือนระวังภัยร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบน... <view>
11:09:33 เกษตรจังหวัดแพร่ เร่งจัดเก็บข้อมูลโครงการขยายฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร... <view>
09:57:19 องค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น ใน จังหวัดลำพูน ร่วมกับ สสส. ขับเคลื่อนการพัฒนา ศักยภา... <view>
09:41:03 จังหวัดหนองคายเชิญชวนท่องเที่ยวและประกวดภาพถ่ายบั้งไฟพญานาค... <view>
8 ตุลาคม 58
21:35:45 กรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเตือนระยะนี้มีฝนตกซุกในพื้นที่ ... <view>
15:19:11 สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ประกาศบัญชีรถที่ทะเบียนเป็นอันระงับเนื่องจากค้างชำระภา... <view>
14:52:23 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางสั่งการทุกหน่วยงานในศาลากลางจังหวัด เร่งปรับปรุงสถานที่ท... <view>
13:06:29 จังหวัดพะเยาขอเชิญร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมรา... <view>
10:53:17 สพป.เชียงราย เขต 2 จัดสอบครูผู้ช่วย ปี 2558 ผู้มีสิทธิ์สอบ 4,412 คน... <view>
7 ตุลาคม 58
19:08:20 เทศบาลนครเชียงใหม่ลุยปรับภูมิทัศน์เขตเมืองเก่า ชูรูปแบบอาคารสไตล์ล้านนา หวังผลัก... <view>
16:01:38 เวทีรับฟังประชาชน "แผ่นดินไทยใสสะอาด" จ.เชียงใหม่ คึกคัก ภาครัฐภาคประช... <view>
13:35:46 อบจ.แม่ฮ่องสอน เตรียมจัดการแข่งขัน สงครามขยับขา 12 บวก รอบชิงชนะเลิศ ... <view>
10:58:49 จังหวัดพะเยาประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2560... <view>
6 ตุลาคม 58
20:44:21 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ จับมือ คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ เปิด... <view>
17:20:39 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดประกวดถ่ายภาพ มหัศจรรย์สีสันแห่งโคม ... <view>

 


T h e   P u b l i c   R e l a t i o n s   D e p a r t m e n t   R e g i o n 3   C h i a n g M a i
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738