คนไทยมีศักดิ์ศรี ไม่ขายชีวี ไม่ขายเสียง **** เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ ด้วยวิจารณญาณ ความคิด สติปัญญาของตัวเอง บนพื้นฐานของเหตุและผล อย่าให้ใครชักจูงความคิดของท่าน เสียงของประชาชน ต้องมีความชอบธรรมมากที่สุด      :     

:: Links ::

  หน้าหลัก ศูนย์ฯ เลือกตั้ง  
  ศูนย์ฯ ยุทธศาสตร์ชาติฯ  
  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3  
  ข่าวการเลือกตั้งภาคเหนือ  
  เตรียมตัวเลือกตั้ง ส.ส. 50  
  เตรียมตัวเลือกตั้ง
  และสรรหา ส.ว.
  
  สื่อประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง
   ส.ว. 51
  
  ประกาศคณะกรรมการ
  การเลือกตั้ง
  
  กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ   ข้อบังคับ  
  กกต. 8 จังหวัดภาคเหนือ   
  หมายเลขพรรคการเมือง
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 1
  
  รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.
แบบเขตจังหวัด...
  

รายงานผลการเลือกตั้ง

  รายงานผลการเลือกตั้ง
แบบสัดส่วน กลุ่ม 1
  
  รายงานผลการเลือกตั้ง
เขตจังหวัด
  
  ป้อนข้อมูลการรายงาน
(เฉพาะเจ้าหน้าที่)  


 

รวมข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ปี 2550 พื้นที่ภาคเหนือตอนบน
หน้า 1 / 294 (จาก 8817 ข่าว)

26 เมษายน 61
17:55:33 กกต.ลำพูน ร่วมกับ กศน.ลำพูน ดำเนินการส่งความรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้งแก่ประช... <view>
16:57:12 พ่อเมืองลำปาง นำส่วนราชการ ลงพื้นที่ติดตามปัญหาชาวบ้าน ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ พร้อ... <view>
16:41:04 ประกันสังคม ห่วงผู้ประกันตนเป็นโรคพิษสุนัขบ้า แนะใช้สิทธิประกันสังคมได้ ... <view>
16:29:37 ตรวจยึดไม้แปรรูป... <view>
16:07:06 วิทยาลัยชุมชนแพร่ ร่วมจัดตั้งกองทุนขยะรีไซเคิลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านปากพ... <view>
15:43:05 น่าน ทหารลงพื้นที่บูรณาการ่วมหน่วยงาน ทำความเข้าใจขอความร่วมมือผู้นำท้องถิ่นจัด... <view>
13:47:54 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน เตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพให้กับนักศึกษา... <view>
12:19:22 โครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่และบัณฑิตพันธุ์ใหม่... <view>
12:17:43 สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ กศน. จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงาน... <view>
11:29:46 กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานเมืองสามหมอกฮักการอ่าน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเ... <view>
10:58:23 รัฐบาลเตรียมดำเนินโครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่และบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพิ่มศักยภาพนัก... <view>
25 เมษายน 61
17:47:06 สถานการณ์การค้าชายแดนไทย- สหภาพเมียนมา ด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพิ่มขึ้น... <view>
16:01:18 รองนายกรัฐมนตรี ตรวจราชการเขตพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน หอประวัติศาสตร์โรงเรียนน่... <view>
10:52:47 จังหวัดน่าน เปิดการแข่งขันกีฬาเพาะกาย หนึ่งในกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย งาช้างด... <view>
09:34:40 อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังป... <view>
09:28:25 ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย คุมเข้มเร่งออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแ... <view>
24 เมษายน 61
22:36:35 หน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดแพร่ เตรียมออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ณ วัดนาตอ... <view>
15:09:49 สาธารณสุขอำเภอฝาง เตรียมจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ... <view>
14:47:43 4 พฤษภาคม เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกด้วยบัตรประชาชนใบเดียว... <view>
14:17:39 จังหวัดลำพูน จัดเวเทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ... <view>
14:17:26 จังหวัดลำพูน จัดเวเทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ... <view>
13:16:36 เทศบาลนครลำปาง ร่วมกับ ททท.เตรียมจัดงาน "Lampang Half Marathon" เดิน –... <view>
12:10:42 จังหวัดแม่ฮ่องสอนระดมทุกอำเภอประชุมติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด... <view>
11:28:58 จ.พะเยาประชุมเตรียมความพร้อมสนับสนุนการวิ่งรอบกว๊านพะเยา ( Phayao Lake 26K ) ค... <view>
11:26:37 เทศบาลตำบลสันทราย จัดอบรมโครงการครอบครัวสัมพันธ์ ป้องกัน แก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวั... <view>
11:26:27 สำนักงานพัฒนาฝีมือพะเยา ฝึกยกระดับฝีมือแรงงานสาขาช่างก่ออิฐฉาบปูน ให้กับช่างผู้พ... <view>
10:59:24 ชาวพะเยาจำนวนมากร่วมงานประเพณีแปดเป็งไหว้สาปูจาพระเจ้าตนหลวง ประจำปี 2561 ระหว่า... <view>
23 เมษายน 61
21:02:12 เริ่มแล้วงานประเพณีแปดเป็งไหว้สาปูจาพระเจ้าตนหลวง ประจำปี 2561 จัดระหว่าง 23-29 ... <view>
19:12:31 จังหวัดลำพูนมุ่งดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยเพื่อให้ โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจา... <view>
16:30:26 จังหวัดแพร่เตรียมถอดบทเรียนออกมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดปี... <view>

 


T h e   P u b l i c   R e l a t i o n s   D e p a r t m e n t   R e g i o n 3   C h i a n g M a i
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738