คนไทยมีศักดิ์ศรี ไม่ขายชีวี ไม่ขายเสียง **** เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ ด้วยวิจารณญาณ ความคิด สติปัญญาของตัวเอง บนพื้นฐานของเหตุและผล อย่าให้ใครชักจูงความคิดของท่าน เสียงของประชาชน ต้องมีความชอบธรรมมากที่สุด      :     

:: Links ::

  หน้าหลัก ศูนย์ฯ เลือกตั้ง  
  ศูนย์ฯ ยุทธศาสตร์ชาติฯ  
  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3  
  ข่าวการเลือกตั้งภาคเหนือ  
  เตรียมตัวเลือกตั้ง ส.ส. 50  
  เตรียมตัวเลือกตั้ง
  และสรรหา ส.ว.
  
  สื่อประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง
   ส.ว. 51
  
  ประกาศคณะกรรมการ
  การเลือกตั้ง
  
  กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ   ข้อบังคับ  
  กกต. 8 จังหวัดภาคเหนือ   
  หมายเลขพรรคการเมือง
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 1
  
  รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.
แบบเขตจังหวัด...
  

รายงานผลการเลือกตั้ง

  รายงานผลการเลือกตั้ง
แบบสัดส่วน กลุ่ม 1
  
  รายงานผลการเลือกตั้ง
เขตจังหวัด
  
  ป้อนข้อมูลการรายงาน
(เฉพาะเจ้าหน้าที่)  


 

รวมข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ปี 2550 พื้นที่ภาคเหนือตอนบน
หน้า 1 / 225 (จาก 6756 ข่าว)

24 พฤษภาคม 60
13:09:16 กกต.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมหมู่บ้านต้นแบบรณรงค์ไม่ขายเสียง... <view>
12:56:49 จังหวัดพะเยา เตือนประชาชนทั้ง 9 อำเภอ เตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน ช่วงวันที่ 24... <view>
11:46:19 จังหวัดแพร่ร่วมกับภาคเอกชนจำหน่ายสินค้า "ธงฟ้าประชารัฐ" ลดภาระค่าครองช... <view>
11:25:59 กกต.เชียงใหม่ สร้างเครือข่ายต้านขายเสียง ... <view>
10:48:01 จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธียกเสาเอกศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านจังหวัดเชียงให... <view>
10:46:18 จังหวัดเชียงใหม่ จับมือ กกต.เชียงใหม่ ผุดหมู่บ้านต้นแบบรณรงค์ไม่ขายเสียง... <view>
08:57:02 ประชาชนชาวลำปาง ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ ร.9 และสวดเจริญพระพุทธมนต์ถ... <view>
08:24:26 เชียงรายเพิ่มศักยภาพความรู้ทักษะการทำงานให้แก่อาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด... <view>
23 พฤษภาคม 60
17:20:54 คปภ.แพร่ จัดติวเข้มอาสาสมัครผู้ประกันภัย เพื่อให้ผู้ทำประกันได้เข้าถึงสิทธิประโย... <view>
15:43:17 คปภ.แพร่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการอาสาสมัครประกันภัยจังหวัดแพร่... <view>
15:25:44 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดกิจกรรมสัมมนามัคนายก และอบรมศาสนพิธีก... <view>
14:49:33 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ... <view>
14:12:14 จังหวัดแพร่ สนธิกำลังระดมกวาดล้างอาชญากรรมและรักษาความสงบเรียบร้อย... <view>
13:05:27 จังหวัดเชียงใหม่ ถอดบทเรียน เตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน ปี 2561... <view>
11:23:55 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 จับขบวนการแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหม... <view>
11:01:43 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน ฟื้นวัดร้าง สร้างวัดรุ่ง ที่วัดดอยแยง อำเภอเมือ... <view>
10:59:06 เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง อบรมหลักสูตรสัคคสาสมาธิ ... <view>
22 พฤษภาคม 60
17:00:56 จังหวัดพะเยา เปิดเวทีร่วมกับเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่น เรียนรู้ข้อมูลและสถานการณ... <view>
17:00:35 เทศบาลเมืองแพร่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านสุขภาพ... <view>
16:27:46 ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดพะเยา เปิดเวทีร่วมกับเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่... <view>
14:58:45 สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดลำปาง เตรียมจัดประชุมสามัญ โครงการสหพันธ์สั... <view>
13:34:12 โรคพิษสุนัขบ้าสามารถป้องกันได้ หากแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้น... <view>
12:43:06 เชียงใหม่รณรงค์จัดระเบียบแก้ปัญหาคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานในตัวเมือง... <view>
09:27:56 จังหวัดน่าน ศึกพีชไฟท์ คนรักมวยไทย สนามมวยนครน่าน... <view>
21 พฤษภาคม 60
15:59:30 หลายหน่วยงานใน จ.ลำปาง ร่วมรณรงค์หยุดดื่ม จัดงานมหกรรมเครือข่ายประชาคมงดเหล้า ... <view>
13:13:37 จัดหางานจังหวัดพะเยา เตือนประชาชนคนหางาน ที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานในประเทศสิงคโ... <view>
10:23:38 รายการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน ทาง สวท.เชียงใหม่ Fm.93.25 MHz... <view>
20 พฤษภาคม 60
16:42:25 จังหวัดน่าน เตรียมการเฝ้าระวัง พร้อมรับสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในฤดูฝน พบหมู่บ้านเ... <view>
16:29:23 พะเยา จัดงานประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐด้วยระบบส่งเสริมการเกษตร และสร... <view>
12:24:40 สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเช... <view>

 


T h e   P u b l i c   R e l a t i o n s   D e p a r t m e n t   R e g i o n 3   C h i a n g M a i
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738