คนไทยมีศักดิ์ศรี ไม่ขายชีวี ไม่ขายเสียง **** เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ ด้วยวิจารณญาณ ความคิด สติปัญญาของตัวเอง บนพื้นฐานของเหตุและผล อย่าให้ใครชักจูงความคิดของท่าน เสียงของประชาชน ต้องมีความชอบธรรมมากที่สุด      :     

:: Links ::

  หน้าหลัก ศูนย์ฯ เลือกตั้ง  
  ศูนย์ฯ ยุทธศาสตร์ชาติฯ  
  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3  
  ข่าวการเลือกตั้งภาคเหนือ  
  เตรียมตัวเลือกตั้ง ส.ส. 50  
  เตรียมตัวเลือกตั้ง
  และสรรหา ส.ว.
  
  สื่อประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง
   ส.ว. 51
  
  ประกาศคณะกรรมการ
  การเลือกตั้ง
  
  กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ   ข้อบังคับ  
  กกต. 8 จังหวัดภาคเหนือ   
  หมายเลขพรรคการเมือง
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 1
  
  รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.
แบบเขตจังหวัด...
  

รายงานผลการเลือกตั้ง

  รายงานผลการเลือกตั้ง
แบบสัดส่วน กลุ่ม 1
  
  รายงานผลการเลือกตั้ง
เขตจังหวัด
  
  ป้อนข้อมูลการรายงาน
(เฉพาะเจ้าหน้าที่)  


 
เชียงใหม่ | เชียงราย | ลำปาง | ลำพูน | แพร่ | น่าน | พะเยา | แม่ฮ่องสอน

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่


คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่
1. นายมานพ ศักดาพร ประธานกรรมการ
2. นายภักดี รัตนผล
3. พลตำรวจตรี วิชัย เชี่ยวเวช
4. พันตำรวจเอกเชิดชาย ม่วงมงคล
5. นายภิสันต์ เจนร่วมจิต

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่
นายพงษ์พันธ์ ริ้วทองทวี

สถานที่ตั้ง สำนักงาน
อาคารสโมสรนวรัฐ ถนนเมืองสมุทร ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
053-233238-9, 053-233278-9

เว็บไซต์
http://chiangmai.ect.go.th/

อีเมล์
chiangmai@ect.go.th

ข้อมูลหน่วยเลือกตั้ง จำนวนประชากรและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

เขต

จำนวนหน่วยเลือกตั้ง

ประชากร

ผู้มีสิทธิ

1

682  หน่วย

466,287 คน

365,107  คน

2

800  หน่วย

461,257 คน

359,026  คน

3

547  หน่วย

438,924 คน

248,509  คน

4

497  หน่วย

291,830 คน

200,376  คน


 


T h e   P u b l i c   R e l a t i o n s   D e p a r t m e n t   R e g i o n 3   C h i a n g M a i
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738