คนไทยมีศักดิ์ศรี ไม่ขายชีวี ไม่ขายเสียง **** เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ ด้วยวิจารณญาณ ความคิด สติปัญญาของตัวเอง บนพื้นฐานของเหตุและผล อย่าให้ใครชักจูงความคิดของท่าน เสียงของประชาชน ต้องมีความชอบธรรมมากที่สุด      :     

:: Links ::

  หน้าหลัก ศูนย์ฯ เลือกตั้ง  
  ศูนย์ฯ ยุทธศาสตร์ชาติฯ  
  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3  
  ข่าวการเลือกตั้งภาคเหนือ  
  เตรียมตัวเลือกตั้ง ส.ส. 50  
  เตรียมตัวเลือกตั้ง
  และสรรหา ส.ว.
  
  สื่อประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง
   ส.ว. 51
  
  ประกาศคณะกรรมการ
  การเลือกตั้ง
  
  กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ   ข้อบังคับ  
  กกต. 8 จังหวัดภาคเหนือ   
  หมายเลขพรรคการเมือง
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 1
  
  รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.
แบบเขตจังหวัด...
  

รายงานผลการเลือกตั้ง

  รายงานผลการเลือกตั้ง
แบบสัดส่วน กลุ่ม 1
  
  รายงานผลการเลือกตั้ง
เขตจังหวัด
  
  ป้อนข้อมูลการรายงาน
(เฉพาะเจ้าหน้าที่)  


 
ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วนแบบไม่เป็นทางการ
update เมื่อ June 25 2010 14:15:07.

พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา

หมายเลข
2


55,555,555

พรรคความหวังใหม่

หมายเลข
17


1,947

พรรคประชามติ

หมายเลข
19


1,356

พรรคไทเป็นไท

หมายเลข
20


1,085

พรรคคุณธรรม

หมายเลข
23


1,039

พรรคประชาธิปัตย์

หมายเลข
4


1,000

พรรคพลังแผ่นดิน

หมายเลข
29


929

พรรคไทยร่ำรวย

หมายเลข
27


791

พรรคมัชฌิมาธิปไตย

หมายเลข
15


688

พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย

หมายเลข
3


666

พรรคชาติไทย

หมายเลข
13


600

พรรครักเมืองไทย

หมายเลข
6


566

พรรคเพื่อแผ่นดิน

หมายเลข
1


500

พรรคเอกราช

หมายเลข
28


499

พรรคพลังประชาชน

หมายเลข
12


100

 

T h e   P u b l i c   R e l a t i o n s   D e p a r t m e n t   R e g i o n 3   C h i a n g M a i
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738