คนไทยมีศักดิ์ศรี ไม่ขายชีวี ไม่ขายเสียง **** เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ ด้วยวิจารณญาณ ความคิด สติปัญญาของตัวเอง บนพื้นฐานของเหตุและผล อย่าให้ใครชักจูงความคิดของท่าน เสียงของประชาชน ต้องมีความชอบธรรมมากที่สุด      :     

:: Links ::

  หน้าหลัก ศูนย์ฯ เลือกตั้ง  
  ศูนย์ฯ ยุทธศาสตร์ชาติฯ  
  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3  
  ข่าวการเลือกตั้งภาคเหนือ  
  เตรียมตัวเลือกตั้ง ส.ส. 50  
  เตรียมตัวเลือกตั้ง
  และสรรหา ส.ว.
  
  สื่อประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง
   ส.ว. 51
  
  ประกาศคณะกรรมการ
  การเลือกตั้ง
  
  กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ   ข้อบังคับ  
  กกต. 8 จังหวัดภาคเหนือ   
  หมายเลขพรรคการเมือง
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 1
  
  รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.
แบบเขตจังหวัด...
  

รายงานผลการเลือกตั้ง

  รายงานผลการเลือกตั้ง
แบบสัดส่วน กลุ่ม 1
  
  รายงานผลการเลือกตั้ง
เขตจังหวัด
  
  ป้อนข้อมูลการรายงาน
(เฉพาะเจ้าหน้าที่)  


 

สื่อประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง ส.ว. 2551

สื่อสิ่งพิมพ์

    บิลบอร์ดรณรงค์เลือกตั้ง ส.ว. แบบที่ 1 Download
    บิลบอร์ดรณรงค์เลือกตั้ง ส.ว. แบบที่ 2 Download
    บิลบอร์ดรณรงค์เลือกตั้ง ส.ว. แบบที่ 3 Download
    แผ่นพับรณรงค์เลือกตั้ง ส.ว. Download
    ใบปลิวรณรงค์เลือกตั้ง ส.ว. Download
    โปสเตอร์รณรงค์เลือกตั้ง ส.ว.  Download
    โปสเตอร์ขั้นตอนการเลือกตั้ง ส.ว. Download
    แบบสติ๊กเกอร์รณรงค์เลือกตั้ง ส.ว. Download
    Mascot รณรงค์เลือกตั้ง ส.ว. Download
    แบนเนอร์เพื่อรณรงค์เลือกตั้ง ส.ว. ผ่านทางเว็บไซต์ แบบที่ 1 Download
    แบนเนอร์เพื่อรณรงค์เลือกตั้ง ส.ว. ผ่านทางเว็บไซต์ แบบที่ 2  Download

สปอตโทรทัศน์ (ความยาว 30 วินาที)

    สปอตโทรทัศน์ ชุดที่ 1 เลือกตั้งล่วงหน้า Download
    สปอตโทรทัศน์ ชุดที่ 2 ภูตสาวพราวเสน่ห์ Download
    สปอตโทรทัศน์ ชุดที่ 3 จำเลยรัก Download
    สปอตโทรทัศน์ ชุดที่ 4 บ้านเราจงเจริญ Download

สารคดีสั้น (ความยาว 1 นาที)

    สารคดีสั้น ชุดที่ 1 ระบบและวิธีเลือกตั้งส.ว. Download
    สารคดีสั้น ชุดที่ 2 หน้าที่ของ ส.ว. Download
    สารคดีสั้น ชุดที่ 3 การไม่ซื้อสอทธิ์ขายเสียง Download
    สารคดีสั้น ชุดที่ 4 การเลือกตั้งล่วงหน้า Download
    สารคดีสั้น ชุดที่ 5 การเตรียมตัวไปเลือกตั้ง Download
    สารคดีสั้น ชุดที่ 6 เชิญชวนไปเลือกตั้ง Download

มิวสิกวิดีโอ

    เพลง ประชาธิปไตยเต็มใบ (ความยาว 2 นาที) Download
    เพลง ประชาธิปไตยเต็มใบ (ความยาว 30 วินาที) Download
    เพลง รวมพลังเลือกตั้ง ส.ว. (ความยาว 2 นาที)  Download
    เพลง รวมพลังเลือกตั้ง ส.ว. (ความยาว 30 วินาที)Download

สารคดีวิทยุ

    สารคดีวิทยุ ชุดที่ 1 ที่มาของสมาชิกวุฒิสภา Download
    สารคดีวิทยุ ชุดที่ 2 ระบบและวิธีการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา Download
    สารคดีวิทยุ ชุดที่ 3 ระบบและวิธีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา Download
    สารคดีวิทยุ ชุดที่ 4 หน้าที่ของสมาชิกวุฒฺสภา Download
    สารคดีวิทยุ ชุดที่ 5 การเลือกตั้งล่วงหน้า Download
    สารคดีวิทยุ ชุดที่ 6 การเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ Download
    สารคดีวิทยุ ชุดที่ 7 การไม่ซื้อสิทธิขายเสียง Download
    สารคดีวิทยุ ชุดที่ 8 การมีส่วนร่วมป้องกันการทุจริต Download
    สารคดีวิทยุ ชุดที่ 9 การเตรียมตัวก่อนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง Download
    สารคดีวิทยุ ชุดที่ 10 การเสียสิทธิกรณีไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง Download
    สารคดีวิทยุ ชุดที่ 11 เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง Download

สปอตวิทยุ

    สปอตวิทย ชุดที่ 1 กาเบอร์เดียว Download
    สปอตวิทย ชุดที่ 2 บทบาทหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา Download
    สปอตวิทยุ ชุดที่ 3 ตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   Download
    สปอตวิทยุ ชุดที่ 4 ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเลือกตั้ง Download
    สปอตวิทยุ ชุดที่ 5 เชิญชวนไปเลือกตั้ง Download

เพลงรณรงค์เลือกตั้ง ส.ว.

    เพลง ประชาธิปไตยเต็มใบ (ความยาว 2 นาที) Download
    เพลง ประชาธิปไตยเต็มใบ (ความยาว 30 วินาที)  Download
    เพลง รวมพลังเลือกตั้ง ส.ว. (ความยาว 2 นาที)  Download
    เพลง รวมพลังเลือกตั้ง ส.ว. (ความยาว 30 วินาที) Download
    เพลง ศักดิศรี กกต. Download
    เพลง สัญญาชาว กกต. Download

Ringtone เพลงรณรงค์เลือกตั้ง

    ประชาธิปไตยเต็มใบ ชุดที่ 1 Download
    ประชาธิปไตยเต็มใบ ชุดที่ 2 Download
    รวมพลังเลือกตั้ง ชุดที่ 1 Download
    รวมพลังเลือกตั้ง ชุดที่ 2 Download
    ศักดิศรี กกต. Download
    สัญญาชาว กกต. Download
 


T h e   P u b l i c   R e l a t i o n s   D e p a r t m e n t   R e g i o n 3   C h i a n g M a i
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738