รวมข่าวเกี่ยวกับการเมือง การเลือกตั้ง ส.ส.ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 / 14 (จาก 4273 ข่าว)

18 เมษายน 57
17:32:20 กกต. นำนักศึกษา พตส.5 ศึกษาดูงานการเลือกตั้งท้องถิ่น จ.ลำพูน ขณะที่กลุ่มคนเสื้อแ... <view>
16:07:46 กลุ่มคนเสื้อแดงจังหวัดลำพูนชุมนุมที่หน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน ประท้วง กกต. ในขณะท... <view>
12 เมษายน 57
15:14:29 กกต. เชียงราย จัดโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่... <view>
11 เมษายน 57
15:47:33 กกต. เชียงราย เตรียมจัดโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ การเลือกตั้งนายกองค์การบร... <view>
11:20:09 กลุ่ม นปช.แม่ฮ่องสอน นำมวลชนมาร่วมแสดงสัญญลักษณ์พร้อมป้ายผ้าไม่เห็นด้วยกับกลุ่ม ... <view>
10 เมษายน 57
18:31:51 กำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดลำปางแสดงเจตนาคัดค้านการประกาศรัฏฐาธิปัตย์... <view>
14:56:44 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รับรองการเลือกตั้ง สว. แล้ว 58 จังหวัด... <view>
14:51:16 ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมสัมมนาสานสัมพันธ์สื่อมวลชนท... <view>
14:12:52 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ เปิดงานสัปดาห์อาเซียนอย่างยิ่งใหญ่ ชาวไทยและ... <view>
12:06:50 ผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ลงพื้นที่จังหวัดน่าน ตามแผนพัฒนาจังหวัด 4 โครงการ ... <view>
12:06:40 ผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ลงพื้นที่จังหวัดน่าน ตามแผนพัฒนาจังหวัด 4 โครงการ ... <view>
9 เมษายน 57
15:38:14 จังหวัดเชียงใหม่ เปิดการฝึกอบรมครูฝึกชุดรักษาความปลอดภัย... <view>
15:05:48 สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดแพร่จัดสัมมนาเผยแพร่บทบาทหน้าที่ของ สำนักงาน ป.ป.ช. ป... <view>
10:50:57 ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง เข้ารับฟังการบรรยายสรุปข้อมู... <view>
8 เมษายน 57
22:03:37 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดน่านตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการ... <view>
16:41:12 ชาวบ้านกว่า 100 คน ชุมนุมเรียกร้องให้กกต.แม่ฮ่องสอน นับคะแนนใหม่ในการเลือกตั้ง ส... <view>
14:57:07 ชาวเชียงใหม่แห่ซื้อของและอุปกรณ์เล่นน้ำสงกรานต์แล้ว ... <view>
7 เมษายน 57
20:04:55 คาดการณ์รายได้สะพัดช่วงเทศกาลสงกรานต์เชียงใหม่ปี 2557 กว่า 900 ล้านบาท... <view>
20:03:55 คาดการณ์รายได้สะพัดช่วงเทศกาลสงกรานต์เชียงใหม่ปี 2557 กว่า 900 ล้านบาท... <view>
15:40:50 เครือข่ายองค์กรชุมชนและประชาสังคมเพื่อการปฏิรูป 15 จังหวัด ภาคเหนือ จัดเวที รวมพ... <view>
6 เมษายน 57
15:18:58 ประธาน กกต. ตรวจเยี่ยม สำนักงาน กกต.ลำพูน พร้อมแสดงความยินดีที่ จ.ลำพูน ครองแชมป... <view>
5 เมษายน 57
23:20:56 จังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์จังหวัด และสร้างเครือข่ายกับสื่อมวลชนเจ้... <view>
15:14:23 กกต.เชียงราย กำหนดรับสมัครเลือกตั้ง นายก อบจ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 8 – 12 เมษาย... <view>
4 เมษายน 57
12:56:43 จังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์ข้อมูลและประสานงานบ้านพี่เมืองน้องและประชาคมอาเซียน... <view>
10:58:22 กกต.น่าน สรุปผลการใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ว. เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2557 อย่างไม่เป็น... <view>
10:25:06 กกต.น่าน แจ้งผู้ที่ไม่ได้ไปเลือกตั้ง ส.ว. เสียสิทธิอะไรบ้าง... <view>
3 เมษายน 57
14:13:11 กกต.น่าน ให้ผู้ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ว. ไปแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเล... <view>
2 เมษายน 57
15:30:04 นปช. น่าน เข้าโรงพักแจ้งความเอาผิด 9 ตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญ พิพากษาให้การเลือกต... <view>
1 เมษายน 57
16:26:42 กลุ่ม นปช.ลำพูน เดินขบวนไปที่ สถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูน เพื่อ ร้องทุกข์กล่าวโทษ ต... <view>
31 มีนาคม 57
16:05:54 เผยประวัติผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดลำพูน นายตรี ด่านไพบูลย์... <view>
15:56:59 คณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่ภ... <view>
15:33:22 นายอดิศร กำเนิดศิริ ว่าที่สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่ ขอบคุณชาวเชียงใหม่ที่ให้... <view>
15:27:26 กกต.แพร่ เตือนผู้ไม่ไปเลือกตั้ง ต้องไปแจ้งเหตุ หลังสรุปผลการเลือกตั้ง ส.ว. ... <view>
11:28:14 ผอ.กกต.พะเยา ขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ช่วยกันให้การเลือกตั้งสมาชิวุฒิส... <view>
11:18:41 นายตรี ด่านไพบูลย์ ผู้สมัครหมายเลข 2 ได้รับคะแนนสูงสุดในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภ... <view>
11:09:11 กกต.เชียงราย เผยผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดเชียงราย อย่างไม่เป็นทางการ ... <view>
11:00:21 กกต.จังหวัดเชียงราย สรุปผลการใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ว. เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2557 แ... <view>
10:58:11 นายวราวุฒิ หน่อคำ ได้รับเลือกเป็น ส.ว. ลำปาง... <view>
10:55:14 ผลการเลือก สว.แม่ฮ่องสอน... <view>
10:47:35 ผู้สมัคร สว. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยื่นหนังสือขอให้นับคะแนนใหม่ทั้งจังหวัด หลังคะแนน... <view>
10:46:53 ผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง ส.ว.จังหวัดเชียงใหม่เสร็จสิ้นลงแล้ว โดยมีภาพรวมผู้ออกม... <view>
10:40:43 สำนักงาน กกต. เชียงใหม่ รายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่ ... <view>
10:39:21 ผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการ นายอดิศร กำเนิดศิริ มาเป็นอันดับที่ ๑... <view>
10:21:36 จังหวัดแพร่สรุปผลการเลือกตั้ง ส.ว. อย่างไม่เป็นทางการ... <view>
09:45:19 องค์การบริหารจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ... <view>
09:27:24 นายจำลอง รุ่งเรือง ผู้สมัคร สว. เบอร์ 1 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร้องขอให้มีการนับคะแน... <view>
09:15:51 บรรยากาศการรับสมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.อบจ.ลำพูน เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอป่าซาง วั... <view>
00:25:37 จนถึงเวลา 24.00 น.ผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง ส.ว.เชียงใหม่อย่างไม่เป็นทางการยังไม... <view>
30 มีนาคม 57
23:16:35 ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ อย่างไม่เป็นทางการ... <view>
23:02:05 ผอ.กกต.เชียงใหม่ สรุปภาพรวมของการเลือกตั้ง ส.ว.จังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเร... <view>
22:08:25 สภ.ไชยปราการ เผยข้อมูลสรุปผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) อย่างไม่เป็นทางการ... <view>
21:50:06 ผลการเลือกตั้ง สว.พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนอย่างไม่เป็นทางการ... <view>
21:14:08 ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ อย่างไม่เป็นทางการ... <view>
21:02:27 ประชาชนชาวน่านออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ว. คิดเป็นร้อยละ 60.15... <view>
20:59:11 ผลการรวมคะแนนเลือกตั้ง ส.ว.ลำพูน อย่างไม่เป็นทางการ หมายเลข 2 นายตรี ด่านไพบูลย์... <view>
20:13:33 ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพะเยาอย่างไม่เป็นทางการ ผู้สมัครหมายเลข 2 นายเ... <view>
20:12:54 สรุปผลการนับคะแนน ส.ว.น่าน อย่างไม่เป็นทางการ เต็ม 100 % แล้ว พบบัตรเสียเกินเป้... <view>
20:05:23 พะเยา-ผลการนับคะแนน สว.พะเยาไม่เป็นทางการ... <view>
19:43:16 ผลรวมคะแนนการเลือกตั้ง ส.ว. จังหวัดน่าน ความคืบหน้าไปเกือบ 100 % ... <view>
19:39:04 ผลการนับคะแนนส.ว.จังหวัดน่านอย่างไม่เป็นทางการ ... <view>
18:58:14 กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ทยอยนับคะแนน จากบัตรเลือกตั้ง เพื่อรวบรวมคะแนน การเล... <view>
18:46:08 ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว) อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ อย่างไ... <view>
18:44:57 บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) พื้นที่อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ... <view>
18:26:04 ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา อย่างไม่เป็นทางการ ของอำเภอแม่อาย เมื่อเวลา 17.30 น.... <view>
18:24:47 ผลการนับคะแนนเบื้องต้น... <view>
18:09:18 ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนอกราชอาณาจักร ... <view>
18:01:40 กกต.แพร่ สรุปผลการเลือกตั้งจังหวัดแพร่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย... <view>
18:01:13 รองผู้บังคับการฯ น่าน คาดจะทราบผลคะแนนทั้งหมดไม่เกิน 2 ทุ่ม ของคืนนี้ ... <view>
17:45:10 บรรยากาศการส่งหีบบัตรเลือกตั้ง อำเภอฝาง เป็นไปอย่างคึกคัก คาดรวบรวมทั้งหมดและทรา... <view>
17:23:37 หน่วยเลือกตั้งทยอยนำวัสดุอุปกรณ์ที่เหลือ แบบพิมพ์และสมุดรายงานประจำหน่วยเลือกตั้... <view>
17:18:11 ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สว อำเภอปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน อย่างไม่เป็นทางการ... <view>
16:38:30 ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สว.ที่บ้านชานเมือง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน... <view>
16:37:25 ราษฎรบ้านไม้ลัน อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชายแดนไทย-เมียนมาร์ มาใช้สิทธิ์เ... <view>
16:33:37 การเลือกตั้ง ส.ว.เชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีผู้ออกมาใช้สิทธิไม่น้อยกว... <view>
16:26:56 ปิดหีบบัตรเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดเชียงใหม่ เบื้องต้นหมายเลข 3 นายอดิศร กำ... <view>
16:04:30 กตต.พะเยา เผยทราบผลเลือกตั้ง สว.ไม่เป็นทางการภายใน 19.00 น.... <view>
16:01:37 จังหวัดเชียงราย เตรียมจัดพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู... <view>
16:00:48 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ที่วัดชัยมงคล พ... <view>
15:52:43 กกต.เชียงราย เผยประชาชนสามารถรับฟังผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ว. ได้ทางเว็บไซต์ ... <view>
15:22:47 ผอ.กกต.ลำพูน เผย ขั้นตอนหลังการปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง คาดจะทราบผลคะแนนอย่างไม่เป... <view>
15:11:11 ชนเผ่ากะเหรี่ยง และม้ง ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สว.กันอย่างต... <view>
15:01:36 จังหวัดเชียงราย เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ว. ในช่วงโค้งสุดท้าย ... <view>
15:00:37 บรรยากาศการเลือกตั้ง ส.ว. ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 6 ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา... <view>
14:24:09 ประชาชนสามารถฟังผลการนับคะแนน ณ หน่วยเลือกตั้งได้ ... <view>
14:23:14 ผู้ตรวจการ กกต.เขต 9 ระบุ การจัดการเลือกตั้งในจังหวัดลำพูนเป็นไปด้วยความเรียบร้อ... <view>
14:14:27 อำเภอแม่อาย เน้นมาตราการการมีส่วนร่วมเพื่อมอบมอบรางวัลสำหรับหน่วยเลือกตั้งที่ออก... <view>
14:03:05 ผู้ตรวจการ กกต.เขต 9 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งในจังหวัดลำพูน คาดจะมีผู้อ... <view>
13:52:33 ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองไผ่ ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง เชิญชวนพี่น้องชนเผ่าลาหู่ออกมาใช้สิทธิเ... <view>
13:48:55 บรรยากาศการเลือกตั้ง ส.ว. หน่วยเลือกตั้งที่ 12 อำเภอบ้านธิ เป็นไปด้วยความเรียบร้... <view>
13:42:33 บรรยากาศการเลือกตั้ง ส.ว. หน่วยเลือกตั้งที่ 18 อำเภอบ้านธิ เป็นไปด้วยความเรียบร้... <view>
13:42:14 การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดลำปาง มีประชาชนให้ความสนใจออกมาแสดงตน ใช้สิทธิล... <view>
13:41:43 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา เผยสถานการณ์การเลือกตั้ง ส.ว. เป็นไปด้วยความเร... <view>
13:24:13 การเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดน่านเรียบร้อย คาดเกิน 50% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้... <view>
13:22:46 ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ไม่รู้จักตัวผู้สมัคร ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัคร ส.... <view>
12:53:19 ประชาชนชาวน่านทยอยมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ว ... <view>
12:45:52 บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดลำปาง ซบเซา ในช่วงเช้ามีประชาชนมาใช้สิทธ... <view>
12:13:33 ประชาชนชาว จ.ลำพูน ทยอย มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 2557 ที่หน่วยเลือกตั้ง ... <view>
12:10:37 ประชาชนน่าน ไม่สับสนเลือก ส.ว. เข้าคูหารับบัตรเดียว กากเบอร์เดียว ต่างจาก ส.ส.... <view>
11:51:11 ผวจ.เชียงใหม่ เยี่ยมศูนย์ประชาสัมพันธ์ ส.ว. ... <view>
11:50:21 บรรยากาศการเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพะเยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีประช... <view>
11:41:29 บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว. อำเภอสบเมย มีผู้ออกมาใช้สิทธอย่างต่อ... <view>
11:40:48 ประธาน กกต.เชียงใหม่ ตรวจสอบความเรียบร้อย บริเวณปะรำลานจอดรถศูนย์ศิลปาชีพ... <view>
11:37:05 ประธาน กกต.น่าน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ หวังเห็น... <view>
11:34:58 ผู้บังคับการตำรวจภูธรแม่ฮ่องสอน ระบุสถานการณ์การเลือกตั้ง สว.เรียบร้อย ไม่มีอะไร... <view>
11:28:26 ผู้พิการ และผู้สูงอายุจังหวัดลำปางเชิญชวนลูกหลานออกมาหย่อนบัตรเลือกตั้ง ส.ว.... <view>
11:24:08 บรรยากาศการเลือกตั้ง ส.ว. จังหวัดเชียงราย มีประชาชนออกมาใช้สิทธิค่อนข้างคึกคักตั... <view>
11:23:58 ประชาชนชาวเขาจังหวัดน่าน เข้าคูหาเลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อ ส่วนใหญ่เขียนไม่ได้ แล... <view>
11:21:52 กกต.เชียงราย เผยหากไม่ไปเลือกตั้ง ส.ว. ต้องกลายเป็นผู้เสียสิทธิ 3 ประการ... <view>
11:21:47 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ตรวจเยี่ยมศูนย์ประชาสัมพันธ์และรายงานผลการเลือกตั้งส... <view>
11:12:27 สวท.เชียงราย ร่วมกับชมรมสถานีวิทยุและโทรทัศน์จังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่รายงานข่า... <view>
11:10:22 บรรยากาศการเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดแม่ฮ่องสอน คึกคัก และเป็นไปด้วยความเรี... <view>
11:09:08 กกต.แม่ฮ่องสอน ตั้งเป้าไว้ว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 บัตรเสียไม่เ... <view>
11:08:15 ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง พร้อมเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้... <view>
10:56:12 บรรยากาศการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ว.ที่เชียงรายเป็นไปอย่างเรียบร้อยมีผู้มีสิทธ... <view>
10:54:39 จังหวัดแม่ฮ่องสอน บรรยากาศการเลือกตั้ง ส.ว. หมู่บ้านชาวไทยภูเขารอบนอกหลายหน่วย ... <view>
10:52:13 เลือกตั้ง สว.พะเยามีประชาชนทยอยออกมาใช้สิทธิ์ แต่ กกต.ยังคาดคนใช้สิทธิ์กว่าร้อย... <view>
10:47:59 บรรยากาศการเลือกตั้ง ส.ว. ที่จังหวัดเชียงราย เป็นไปอย่างคึกคัก ประชาชนทยอยมาใช้ส... <view>
10:44:52 บรรยากาศการเลือกตั้ง ส.ว.ในพื้นที่โชนเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ ช่วงเช้าเรียบร้อยด... <view>
10:42:23 จังหวัดแพร่การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่ก็ไม่คึกคัก... <view>
10:41:15 บรรยากาศการลงคะแนนเลือกตั้ง สว. จังหวัดน่านเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนทยอยออ... <view>
10:36:26 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ... <view>
10:31:59 บรรยากาศการเลือกตั้ง ส.ว.ลำพูน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รองผู้ว่าฯ ลำพูน ให้สัมภา... <view>
10:13:45 สภ.แม่สะเรียง ตั้งจุดตรวจเข้มสกัดกลุ่มหัวคะแนนซื้อเสียงในคืนหมาหอน ป้องกันการซื้... <view>
10:08:42 บรรยากาศการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่จังหวัดเชียงใหม่คึกคักตั้งแต่เช้า ขณ... <view>
09:43:36 บรรยากาศการเลือกตั้ง ส.ว.จังหวัดแพร่ ช่วงเช้าเรียบร้อยดี ผู้เลือกตั้งคึกคัก ... <view>
09:24:35 ชาวฝางเริ่มทยอยออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ... <view>
08:44:11 บรรยากาศเลือกตั้ง ส.ว .จังหวัดน่าน ประชาชนมาใช้สิทธิ คึกคักมากกว่าการเลือก ส.ส.ท... <view>
07:33:49 จังหวัดลำปางคาดการณ์ผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือก ส.ว.ถึงร้อยละ 70... <view>
29 มีนาคม 57
23:28:39 กกต.ลำพูน จัดค่ายเยาวชนส่งเสริมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ... <view>
16:21:59 อำเภอต่างๆใน จังหวัดแม่ฮ่องสอน แจกอุปกรณ์และหีบบัตรเลือกตั้งเพื่อเตรียมการเลือกต... <view>
14:45:50 คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มอบอุปกรณ์การเลือกตั้งสมาชิกว... <view>
13:45:28 กกต.ด้านกิจการพรรคการเมืองพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ตรวจติดตามความพร้อมก่... <view>
13:45:06 สวท.ฝาง เตรียมพร้อมปฏิบัติงานการเลือกตั้ง ส.ว. ในวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557... <view>
13:41:06 สวท.ฝาง เชียงใหม่ ร่วมกับ ทหาร แฟนคลับ ผู้ฟังรายการ "รัฐสภาของเรา" เดิ... <view>
13:28:22 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์และรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิส... <view>
12:57:36 กกต. เชิญชวนเลือกตั้ง ส.ว. 30 มี.ค. นี้... <view>
12:51:47 บรรยากาศการส่งหีบบัตรพร้อมอุปกรณ์การเลือกตั้ง สว.เชียงใหม่เป็นไปอย่างคึกคัก คาดก... <view>
12:39:49 กกต. เชียงใหม่ จัดเวทีกลางให้ผู้สมัคร ส.ว.แนะนำตัวในการเลือกตั้ง... <view>
12:08:03 สปข.3 เปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์และรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ... <view>
11:44:56 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพะเยา ออกรณรงค์ให้ชาวเขาออกไปสิทธิ์เลือกตั้... <view>
10:32:12 กกต.ลำพูนจัดเวทีกลาง ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็น ส.ว. ของจังหวัดลำพูน โฆษณาหาเส... <view>
00:27:28 จังหวัดเชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการ ศพส.จ.ชม.และคณะกรรมการความมั่นคง ฯ เพื่อติดตามผ... <view>
28 มีนาคม 57
21:33:32 กกต.แพร่ จัดเวทีกลางให้ผู้สมัคร ส.ว.... <view>
19:49:29 กกต. เชียงใหม่ จัดเวทีกลางให้ผู้สมัคร ส.ว. แสดงวิสัยทัศน์และแนะนำตัว... <view>
17:30:47 เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557 ... <view>
15:55:09 กกต. เตือนโค้งสุดท้ายประชาชน-ผู้สมัครระวังทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง... <view>
15:51:03 กกต.น่าร่วมกับ กศน.น่าน จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการรณรงค์เผยแพร่ประ... <view>
15:43:17 สวท.ฝาง เชียงใหม่ ร่วมกับแฟนคลับ รายการรัฐสภาของเรา เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชว... <view>
15:42:52 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ กา... <view>
14:47:37 กกต.แม่ฮ่องสอน รณรงค์การเลือกตั้ง สว.... <view>
14:44:58 มวลชนใน จ.ลำพูน แสดงพลังรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ว. โค้งสุดท้าย หวังรัก... <view>
14:23:00 พลังมวลชนชาวเชียงราย ร่วมกิจกรรมพาเหรดรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดเช... <view>
13:57:28 กกต.จังหวัดเชียงราย ปล่อยขบวนรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา หวังให้ประชาชนตื่นต... <view>
13:02:06 กศน.แพร่นำนักศึกษาเดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา... <view>
13:01:16 ห้ามจำหน่าย จ่าย แจก จัดเลี้ยงสุราตั้งแต่ 18.00 น.ก่อนวันเลือกตั้ง... <view>
12:48:09 บรรยากาศการรับสมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.อบจ.ลำพูน อำเภอป่าซาง วันแรกมีผู้สมัคร 2 ค... <view>
12:33:42 อำเภอแม่สะเรียง รณรงค์เลือกตั้ง ส.ว.ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง ขณะหน่วยเลือ... <view>
11:33:34 จังหวัดน่าน โหมโรงรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ นำครู กศน.ตำบล เดินรณรงค์ให้ประชาชน... <view>
11:05:24 เชียงรายเดินรณรงค์เลือกตั้ง ส.ว.โค้งสุดท้าย... <view>
10:54:19 กกต.แพร่ รณรงค์เลือกตั้ง ส.ว.... <view>
10:48:03 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเน้นย้ำให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลำพูน นายอำเภอ แล... <view>
10:36:24 กลุ่มพลังมวลชน หลายภาคส่วนในจังหวัดลำพูนร่วมเดินรณรงค์สนับสนุนการเลือกตั้ง สมาชิ... <view>
27 มีนาคม 57
22:53:11 วุฒิสภาจัดสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเลือกตั้ง ส.ว. 30 มี.ค.นี้... <view>
18:12:42 กกต.ลำพูนจัดเวทีกลาง ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็น ส.ว. ของจังหวัดลำพูน โฆษณาหา... <view>
16:35:10 1 เมษายน วันข้าราชการพลเรือน... <view>
15:33:32 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และก... <view>
14:33:05 นับถอยหลังเลือกตั้ง ส.ว. อาทิตย์ที่ 30 มีนาคม ประชาชนทุกกลุ่มวัยให้ความสำคัญเรื... <view>
13:43:02 กกต.เชียงราย จัดเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ว. โค้งสุดท้าย... <view>
13:14:26 วุฒิสภา ร่วมกับ กสทช.และภาคีเครือข่ายจัดสัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชน และชุ... <view>
12:15:03 กลุ่มสมาชิก อบจ. ยกจังหวัด แถลงหนุนพี่สาวยงยุทธ สู้ศึกนายกอบจ.เชียงราย... <view>
11:38:00 สวท.ลำพูน ถ่ายทอดเสียงการจัดเวทีกลางให้ผู้สมัครโฆษณาหาเสียงในการเลือกตั้ง ส.ว. ใ... <view>
26 มีนาคม 57
16:42:24 จ.ลำพูน จัด โครงการ อบรม ปลูกฝังจิตสำนึก รักสามัคคี เสริมสร้าง ความปรองดอง ประจำ... <view>
16:05:22 ตำรวจภูธรปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการค้นรังโจร ครั้งที่ 8 เพื่อกวาดล้างอาชญา... <view>
11:56:51 กกต.แพร่ จัดเวทีกลางให้ผู้สมัคร ส.ว. แนะนำตัวและแสดงวิสัยทัศน์... <view>
11:38:04 อำเภอฝาง ร่วมกับ กศน.ฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เดินรณรงค์เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไป... <view>
11:17:55 องค์การบริหารจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ... <view>
25 มีนาคม 57
16:28:49 ตำรวจภูธรลำพูนเร่งสร้างเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกั... <view>
14:22:06 คนลำปางยังคงให้ความสนใจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง กับการเลือกตั้ง ส.ว. ล่วงหน้า... <view>
13:31:55 จ.ลำพูน จัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2557 เพื่อประกาศเกียรติคุณ ส... <view>
11:54:52 จังหวัดเชียงราย เตรียมจัดพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู... <view>
24 มีนาคม 57
22:20:50 ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ส.อบจ.ลำพูน ประกาศรับสมัครเลือกตั้งซ่อม ส.อบจ.ลำพูน เ... <view>
16:57:46 กกต.แม่ฮ่องสอนสรุปยอดผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า สมาชิกวุฒิสภา ... <view>
16:31:36 ดีเจอ้วน เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ถูกตำรวจซ้อนแผนรวบตัวไปสอบ... <view>
15:46:16 นายมนัส ขันใส นายอำเภอฝาง เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.... <view>
15:17:04 กกต.พะเยา สร้างเครือข่ายสื่อฯเร่งประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง สว.... <view>
14:24:53 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยา จัดโครงการดีเจประชาธิปไตยชุมชนแล... <view>
13:46:14 สวท.พะเยา จัดโครงการ "ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย พัฒนาเครือข่ายเพื่อ... <view>
13:03:17 กกต.พะเยา เผยผลการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาล่วงหน้า วันอาทิตย์ที่ 23... <view>
12:54:23 กกต.แพร่ แนะผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาล่วงหน้า ... <view>
12:26:59 กกต.ลำพูน กำหนดจัดเวทีกลางให้ผู้สมัครโฆษณาหาเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา วัน... <view>
11:26:53 กกต.ลำปาง เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิการเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภ... <view>
11:07:26 สวท.น่าน จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประ... <view>
10:34:03 บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาล่วงหน้าที่จังหวัดน่าน ทั้งการเลือกตั้งล่วงหน้า... <view>
23 มีนาคม 57
21:11:55 ผอ.กกต.เชียงใหม่ชี้แจงถึงบทบาทหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันอ... <view>
17:46:55 ผอ.กกต.ลำพูน เผย ผลการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาล่วงหน้า วันที่ 23 มี... <view>
17:06:54 ประชาชนยังให้ความสนใจการเลือกตั้ง เดินทางมาลงคะแนนเสียงอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเขตแ... <view>
16:09:54 สรุปภาพรวมการเลือกตั้งล่วงหน้าที่จังหวัดแพร่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่มีผู้ใช้ส... <view>
15:40:31 ผอ.กกต.ลำพูน ระบุ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ยื่นคำขอลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจั... <view>
15:14:21 ผอ.กกต.ลำพูน เผย ลูกเสืออาสา กกต. จากโรงเรียนวชิระป่าซาง มาคอยอำนวยความสะดวกแก่ผ... <view>
14:57:33 บรรยากาศการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดลำพูน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทยอยมาใ... <view>
14:30:42 บรรยากาศการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ส.ว. ล่วงหน้า ของจังหวัดเชียงใหม่... <view>
13:32:18 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 พร้อมรณรงค์ประชาสัมพันธ์รายงานผลการเลือกตั้ง ส.ว.... <view>
13:03:30 การ ลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ว. ล่วงหน้า นอกเขต ที่ ร.ร.ส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน มีประช... <view>
12:44:04 บรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้าสมาชิกสภาจังหวัด ในเขตและนอกเขตพื้นที่จังหวัดน่าน เ... <view>
11:52:42 บรรยากาศการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตจังหวัดการเลือกตั้ง ส.ว. ลำพูน เป็นไปด้ว... <view>
11:51:28 บรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้า สว.แม่ฮ่องสอน... <view>
11:41:13 บรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้าสมาชิกวุฒิสภาที่จังหวัดพะเยา ประชาชนเริ่มทยอยเดินทาง... <view>
11:04:45 บรรยากาศ การเลือกตั้ง ส.ว.ล่วงหน้าที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แ... <view>
10:59:26 บรรยากาศ ลงคะแนนเลือกตั้ง สว. พะเยา ล่วงหน้า คนทยอยใช้สิทธิ์แต่เช้า... <view>
09:33:43 บรรยากาศ เลือกตั้งล่วงหน้าที่จังหวัดแพร่... <view>
09:27:09 การเลือกตั้งล่วงหน้า ส.ว. ของจังหวัดแพร่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย... <view>
22 มีนาคม 57
22:39:33 ผอ.กกต.เชียงใหม่ชี้แจงข้อห้ามที่ถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง พร้อมเชิญชวนผู... <view>
21:26:10 กกต.น่าน จัดเวทีแสดงวิสัยทัศน์แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดน่าน... <view>
19:10:21 กกต.ลำพูน จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบ และจำนวนข้อมูลในการโฆษณาหา... <view>
18:18:00 กรณีคนร้ายลอบวางระเบิดป่วนเมืองสามจุดที่เชียงใหม่น่าจะเป็นความขัดแย้งทางการเมือง... <view>
16:57:55 เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง รับวัสดุอุปกรณ์ เอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เพื... <view>
16:10:11 บรรยากาศการรับเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่3เง... <view>
12:31:22 กกต.ลำพูน มอบวัสดุอุปกรณ์ ให้แก่เจ้าหน้าที่ ประจำหน่วย สำหรับใช้ในการ เลือกตั้ง ... <view>
12:22:24 กกต.พะเยา ร่วมกับ กศน.พะเยา จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งต... <view>
11:55:41 กกต.แพร่ เตือนห้ามหาเสียง ก่อนการเลือกตั้งล่วงหน้า และห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลก... <view>
11:16:49 กกต.พะเยา จัดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา และการประกวดแข่... <view>
11:05:13 ระเบิดป่วนเมืองสามจุดในเมืองเชียงใหม่เมื่อคืนที่ผ่านมา ระเบิดที่ก่อเหตุเป็นชนิด ... <view>
00:05:09 เกิดเหตุระเบิดป่วนเมืองสามจุดกลางเมืองเชียงใหม่ มีผู้บาดเจ็บสี่คน... <view>
21 มีนาคม 57
17:53:52 กกต.ลำพูน อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง เตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิก... <view>
17:11:42 ผู้สมัคร ส.ว.หาเสียงได้... <view>
16:47:33 บรรยากาศการรับเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่สอง... <view>
16:23:15 กกต.น่าน ประกาศกำหนดสถานที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง 15 อำเภอ... <view>
16:20:45 กกต.น่าน เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา... <view>
12:50:10 กกต.แพร่ ขอให้ผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง ที่จังหวัดแพร่ ไปเลือก... <view>
12:21:48 ศาลมีคำสั่งให้ กกต.แพร่ รับรองการผู้สมัคร ส.ว. หมายเลข 1... <view>
10:44:47 กกต.พะเยา แจ้งผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ ส... <view>
10:29:21 กกต. แจ้งเตือนผู้ที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ว. ได้จะต้องแจ้งเหตุภายใน 7 ว... <view>
10:22:17 กกต. ลำพูนแจงความสำคัญของการเลือกตั้ง ส.ว. ... <view>
10:13:08 กกต.แพร่สรุปมีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจำนวน 4 คน... <view>
20 มีนาคม 57
16:17:51 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนเลือกตั้งสม... <view>
15:37:51 กกต.จังหวัดเชียงราย เตรียมพร้อมจัดเวทีกลางในวันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2557 นี้ เพื่อ... <view>
14:22:58 อย่าลืม สำหรับผู้ที่แจ้งลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ในวันอาทิตย์ ที่ 23 ม... <view>
12:23:39 นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ ระบุสิงค์โปรจัดสงกรานต์ชนไทย ไม่กระทบกับสงกรานต์เชียง... <view>
12:03:07 รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เยี่ยมชมสถานประกอบการเพื่อติดตามการดำเนินงานการป้องก... <view>
19 มีนาคม 57
16:02:16 ผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ รีบแจ้งภายใน ... <view>
15:59:50 กกต.ลำปาง พร้อมแล้ว สำหรับการเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา ในวันที่ 30 มีนาคมศกนี้... <view>
15:47:28 กกต.เชียงราย เตรียมจัดเวทีกลางเพื่อการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัคร ส.ว.... <view>
14:22:53 กกต.ลำปางจัดอบรมโครงการตรวจสอบการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ป... <view>
14:07:52 สื่อมวลชนในจังหวัดลำพูน ร่วม โครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม... <view>
08:40:45 สวท.ลำพูน เร่งพัฒนาเครือข่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไ... <view>
18 มีนาคม 57
15:59:15 เผยประวัติผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดลำพูน หมายเลข 5 ดร.กฤษฎาภรณ์ ... <view>
15:52:55 เผยประวัติผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดลำพูน หมายเลข 4 นายนพพร นิลณร... <view>
10:45:31 กกต.น่าน พร้อมเลือกตั้ง ส.ว. คาดจะมีผู้ออกใช้สิทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 บัตรเสีย... <view>
17 มีนาคม 57
16:50:07 กกต.แม่ฮ่องสอนจัดโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้ง สว. เพื่อสร้าง... <view>
16:43:17 กกต.แพร่ เตือนหากไม่ไปเลือกตั้ง ส.ว. จะทำให้เป็นผู้เสียสิทธิ 3 ประการ ... <view>
15:10:38 กกต.แม่ฮ่องสอน จัดโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ เชิญผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาร่วมพิธ... <view>
14:57:54 โครงการเลือกตั้งสมานฉันท์... <view>
13:27:43 น่าน- เปิดโครงการน้ำทองน่านมุ่งพัฒนาเมืองแบบครบวงจรประชาชนน่านได้รับประโยชน์ในกา... <view>
13:16:52 กกต.เชียงราย เผยหากไม่ไปเลือกตั้ง ส.ว. ต้องกลายเป็นผู้เสียสิทธิ 3 ประการ... <view>
12:22:48 กกต.ลำพูน จัดประชุมหารือแนวทางการจัดสถานที่หรือเวทีกลางเพื่อให้ผู้สมัครใช้แนะนำต... <view>
12:12:07 กกต.น่าน จัดเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์แก่ผู้สมัคร ส.ว. ขณะที่ 1 ในผู้สมัครไม่เข้าร่ว... <view>
11:56:20 กกต.แม่ฮ่องสอน จัดโครงการเลือกตั้ง เชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้ง สว.... <view>
11:54:48 ผู้สมัคร ส.ว.จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวคำปฏิญาณตนตามพันธสัญญาฯ... <view>
11:25:13 กกต.น่าน เปิดโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา แจงรายล... <view>
00:03:59 กกต.ลำพูน กำหนดสถานที่ลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง พร้อมดำเนินการจัดการเลือกตั้งล่วงห... <view>
16 มีนาคม 57
17:25:01 กกต.ชึ้แจงที่มาของสมาชิกวุฒิสภา หรือ สว. มีที่มา 2 แบบ คือ มาจากการเลือกตั้ง และ... <view>
15 มีนาคม 57
17:00:10 กกต.แม่ฮ่องสอนเตรียมจัดโครงการการเลือกตั้งสมานฉันทน์ ในการเลือกตั้ง สว. เพื่อสร... <view>
10:24:54 กกต.พะเยา แจ้งสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าสมาชิกวุฒิสภาทั้งในเขตและนอกเขตจังห... <view>
14 มีนาคม 57
16:40:31 กกต.จังหวัดแม่ฮ่องสอน แนะข้อควรปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา... <view>
16:20:51 การลงคะแนนทดแทน ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่วนที่มีปัญหา จะมีขึ้นในวันที... <view>
15:42:03 กกต. จับมือ กศน. 7 พันแห่งทั่วประเทศรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา... <view>
15:35:05 กกต.น่าน จัดโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เป็นการเลือ... <view>
15:33:39 จังหวัดน่าน สรุปมีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิจำนวน 4 ราย... <view>
14:55:38 กกต.แพร่กำหนดสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้า ส.ว. ทั้งในเขตและนอกเขตจังหวัด... <view>
14:36:03 สวท.พะเยา จัดเวทีสัญจรชุมชนสมานฉันท์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความสมานฉ... <view>
09:07:40 กกต.แพร่ จัดกิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา... <view>
13 มีนาคม 57
21:41:51 กกต.แม่ฮ่องสอนเตรียมจัดการเลือกตั้งซ่อม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่อง... <view>
21:39:49 กกต.จังหวัดแม่ฮ่องสอน แนะข้อห้ามการปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา... <view>
17:25:37 รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ขอให้หน่วยงานราชการ ในระดับอำเภอ เร่งรณรงค์ให้ประชาช... <view>
14:00:11 กกต.เชียงราย แจ้งสถานที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง ส.ว.... <view>
11:51:21 จังหวัดเชียงใหม่จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจสนับสนุนและประสานงานการเลือกตั้ง ส.ว.... <view>
10:08:02 กกต.เตือนให้ข้าราชการวางตัวให้เป็นกลางการเลือกตั้ง สว... <view>
10:06:03 กกต.เชียงใหม่ เผยปิดรับสมัคร ส.ว. มียอดผู้สมัคร 13 คน... <view>
10:04:48 นายอำเภอฝางเชิญชวนผู้ไม่สามารถไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ว. ได้ในวันที่ 30 มี.... <view>
12 มีนาคม 57
18:19:00 อำเภอฝางออกให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้ม ประจำเดือน มีนาคม 2557 ... <view>
16:28:39 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เตรียมทำความเข้าใจเกี่ยวกับ... <view>
15:57:58 ประวัติผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดลำพูน หมายเลข 2 นายตรี ด่านไพบูล... <view>
15:47:35 กกต.จังหวัดเชียงราย จัดโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ การเลือกตั้ง ส.ว.... <view>
15:31:21 ประวัติผู้สมัครลงรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดลำพูน หมายเลข 1 นายสมคิด ปัญญา... <view>
14:36:14 กกต.คลอดระเบียบคุมเข้มหาเสียงเลือกตั้ง ส.ว. ห้ามดึงสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข... <view>
12:01:21 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดสัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายฯ เพื่อรองรับการเตรียมการเลื... <view>
11 มีนาคม 57
16:21:56 กกต.ลำปางจัด 14 สถานที่ เตรียมเลือกตั้งล่วงหน้า... <view>
15:48:26 สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมจัดการเลือกตั้ง ส.ว. เต็ม... <view>
13:50:08 กกต. เผยจำนวนผู้สมัคร ส.ว. มียอดผู้สมัคร 457 คน... <view>
11:52:10 พิธีปฏิญาณตนและการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ของการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชี... <view>
11:05:27 กกต.แม่ฮ่องสอน ประกาศรับรองผู้สมัคร สว.แม่ฮ่องสอน... <view>
10 มีนาคม 57
15:14:36 กกต. กำหนดจัดการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ล่วงหน้านอกเขตจังหวัดแล... <view>
14:32:16 กกต.ลำปางจัดโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ... <view>
14:28:19 ผอ.กกต.เชียงใหม่ย้ำให้ผู้ประสงค์ใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ว.ล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งไปยื... <view>
13:57:48 กกต.ลำพูน จัดโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้ง ส.ว. ... <view>
13:46:27 กกต.เชียงราย เปิดลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ว. ล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 10-14... <view>
13:33:12 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดลำพูน (กกต.) จัดการประชุมการเลือกตั้งเชิงสม... <view>
9 มีนาคม 57
15:51:02 อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เปิดงานประเพณีหกเป็งนมัสการพระธาตุแช่แห้ง ประจำปี 2557 ... <view>
13:10:44 รับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้ง สว.ที่จังหวัดลำพูนมีผู้สมัครเพิ่มอีก 1 คน รวมผู้สมั... <view>
11:16:45 รับสมัคร ส.ว. พะเยา รวม 5 วัน มีผู้มาสมัครรวม 2 คน โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรีย... <view>