รวมข่าวเกี่ยวกับการเมือง การเลือกตั้ง ส.ส.ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 / 3 (จาก 891 ข่าว)

25 กรกฎาคม 59
16:06:18 กกต.ลำปาง คาดหวังว่าเยาวชนจะเป็นผู้ชักชวนผู้ปกครอง ไปออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรม... <view>
15:00:30 อบจ.ลำปาง เชิญชวนชาวลำปางแสดงพลังความสามัคคี ออกไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติร่างรั... <view>
14:28:57 กกต.แม่ฮ่องสอน แจ้งเตือนประชาชน ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงลงประชามติ ... <view>
14:02:41 ผู้ว่าฯ ลำปาง เชิญชวนชาวลำปางออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ จะเห็นช... <view>
24 กรกฎาคม 59
17:26:37 จังหวัดแพร่ ประชุมเตรียมความพร้อมในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ... <view>
23 กรกฎาคม 59
18:57:52 อำเภอปาย เปิด "ค่ายครอบครัวล้อมรัก"... <view>
16:25:05 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วน รณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างเข้มข้น... <view>
15:13:43 น่าน สร้างเครือข่ายเยาวชนประชาสัมพันธ์เชิญผ่านเสียงตามสายหมู่บ้าน เชิญชวนประชาชน... <view>
14:19:09 อำเภอปาย เปิด ค่ายครอบครัวล้อมรัก... <view>
22 กรกฎาคม 59
17:52:27 กำหนดการแข่งขันอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 8 ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2559... <view>
17:40:00 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 8 (8th ASEAN SCHOOLS GAMES 2016)... <view>
15:24:26 จังหวัดลำพูน มุ่งให้การออกเสียงประชามติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้งให้กำนั... <view>
15:11:55 นักศึกษาวิชาทหารจังหวัดน่าน เดินรณรงค์-แจกแผ่นพับ เชิญชวนประชาชนชาวน่านออกมาใช... <view>
12:55:19 กกต.ลำปาง กำหนดเป้าหมายมีผู้มาออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8... <view>
12:38:49 ธ.ก.ส.ลำปาง เชิญชวนชาวลำปางแสดงพลังความสามัคคี ออกไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติร่าง... <view>
11:54:35 กกต.ลำปาง เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติโดยขบวนรถม้ารอบเ... <view>
21 กรกฎาคม 59
18:17:55 ประธาน กรธ. ให้ความเห็นเรื่องการจัดเวทีดีเบตร่างรัฐธรรมนูญ... <view>
17:07:58 กกต.ลำพูน มุ่งให้เยาวชน เป็นส่วนส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการออกเสียงประชามติร่างรัฐ... <view>
16:12:45 จังหวัดเชียงรายจัดส่งเอกสารและขอให้เจ้าบ้านตรวจสอบรายชื่อพร้อมแจ้งเพิ่มชื่อหรือถ... <view>
16:05:07 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา ขอความร่วมมือนายจ้าง สถานประกอบกิ... <view>
15:43:06 กอ.รมน.น่าน จัดอบรมโครงการรณรงค์เสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ และความจงรักภักดี &qu... <view>
11:41:09 กกต.ลำปาง ประสานความร่วมมือสถาบันการศึกษาในพื้นที่ รณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสีย... <view>
10:50:52 กกต.ลำปาง ส่ง รด.จิตอาสา ลงพื้นที่ 13 อำเภอ รณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชาม... <view>
20 กรกฎาคม 59
20:07:50 จังหวัดเชียงใหม่เร่งรณรงค์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในร่างรัฐธรรมนูญ และการออกเสี... <view>
16:09:24 ผอ.กกต.พะเยา ขอให้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ พร้อมแจ้งเพิ่ม-ถอนชื่... <view>
12:49:04 จังหวัดน่าน กำหนดวันคลิกออฟ ขบวนเดินรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนให้ตื่... <view>
09:09:56 กกต.ลำปาง ส่งเครือข่ายด้านการข่าว ลงพื้นที่ 13 อำเภอ เกาะติดสถานการณ์และสืบสวนหา... <view>
18 กรกฎาคม 59
16:59:42 กกต.แพร่ แจ้งช่องทางศึกษาข้อมูลร่างรัฐธรรมนูญสำหรับผู้ที่สนใจ... <view>
09:27:44 จังหวัดน่าน ประชุมเตรียมความพร้อมเส้นทางปั่นจักรยาน รณรงค์และประชาสัมพันธ์การออก... <view>
17 กรกฎาคม 59
18:09:26 เจ้าบ้านในพื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มได้รับจุลสารการออกเสียงประชามติ ... <view>
16 กรกฎาคม 59
17:24:24 กกต.แพร่ เตือนประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงลงประชามติ... <view>
17:07:41 กกต.ลำปาง จัดกิจกรรมรถม้าประชาสัมพันธ์ การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 26 กรกฎ... <view>
12:37:38 จังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติตั... <view>
10:14:16 กกต.แม่ฮ่องสอนหวั่นสภาพดินฟ้าอากาศมีผลกระทบต่อการไปสิทธิ์ออกเสียงร่างประชามติ... <view>
15 กรกฎาคม 59
17:03:01 กกต.ลำปาง แจ้งข้อกล่าวหาผู้ส่งจดหมายบิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญ 2 พันกว่าฉบับในพื้นที... <view>
16:06:00 กกต.แม่ฮ่องสอนพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับการลงเสียงประชามติที่แม่ฮ่องสอน... <view>
14 กรกฎาคม 59
17:03:13 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เร่งสร้างความเข้าใจออกเสียงประชามติ... <view>
16:45:30 จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเต็มที่สำหรับการจัดอาเซียนสกูลเกมส์... <view>
11:04:39 ผอ.กศน. แม่อาย เผยบทบาทนักประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนไปออกเสียงประชาม... <view>
13 กรกฎาคม 59
17:52:49 เชียงใหม่พบพิรุธกระทำผิดต่อการอออกเสียงประชามติ ... <view>
17:32:41 จ.ลำพูน พบจดหมายมีข้อความบิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญ... <view>
12:45:15 ประธานที่ปรึกษาทางการเมือง ณ นครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะเข้าเยี่ยมคารวะผ... <view>
12 กรกฎาคม 59
18:19:28 จังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงการประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติแก่วิทยุชุมชน... <view>
17:03:10 มทบ.33 ชี้แจงวิทยุชุมชนประชาสัมพันธ์ออกเสียงประชามติ... <view>
16:41:54 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รณรงค์ให้ชาวเชียงใหม่ออกไปใช้สิทธิ์ลงเสียงประชามติ... <view>
14:15:47 กกต.แพร่ อบรม รด.จิตอาสา สร้างเครือข่ายรณรงค์การออกเสียงประชามติ... <view>
14:02:27 จังหวัดเชียงราย บูรณาการทำงานทุกภาคส่วน เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิออกเส... <view>
13:42:19 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงรายจัดการอบรม รด.จิตอาสา เพื่อเผยแพร่ค... <view>
09:23:11 กกต.ลำปาง พร้อมอำนวยความสะดวกผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ ในการออกเสียงประชามติร... <view>
11 กรกฎาคม 59
14:46:00 กกต.น่าน อบรมวิทยากรออกเสียงระดับอำเภอ สร้างความรู้เข้าใจกระบวนการออกเสียงประชาม... <view>
9 กรกฎาคม 59
17:03:47 กกต.น่าน อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนออกเสียงประชามติ แก่เจ้าหน้าที่อ... <view>
8 กรกฎาคม 59
17:01:09 จังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยระดับอำเภอทุกอำเภอ... <view>
16:09:44 กกต.แพร่ สรุปจำนวนผู้ขอใช้สิทธิออกเสียงลงประชามตินอกเขต... <view>
15:15:28 คณะกรรมการการเลือกตั้ง สรุปผลการลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด... <view>
15:14:20 กกต.จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมชี้แจงคณะอนุกรรมการการออกเสียงประจำอำเภอ... <view>
12:02:18 รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ขอให้สื่อในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ เร่งรณรงค์ประชาสัมพั... <view>
11:08:50 ประชุมชี้แจงคณะอนุกรรมการการออกเสียงประชามติ... <view>
7 กรกฎาคม 59
15:56:32 จังหวัดเชียงใหม่ประชุมชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการการออกเสียงประจำอำเ... <view>
6 กรกฎาคม 59
16:33:36 กกต.น่าน ประชุมวางแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดอกไม้ 65 ล้านบานสะพรั่ง เร่งสร้างความ... <view>
16:27:37 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข มอบป้ายหมู่บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์ เชิดชูเ... <view>
15:49:25 จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดส่งร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ประชาชนได้ทำความเข้าใจเนื้อหาสำคั... <view>
15:11:29 7 กรกฎาคมนี้ โอกาสสุดท้ายของการลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด... <view>
14:42:10 กกต.ลำพูน ให้ความรู้การออกเสียงประชามติ แก่ สัสดีอำเภอ และ รด.จิตอาสา ที่จะปฏิบ... <view>
11:40:12 จังหวัดแพร่ พร้อมออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ... <view>
09:26:36 จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญนอกเขต... <view>
5 กรกฎาคม 59
15:54:42 กกต.แม่ฮ่องสอน จัดอบรมให้ความรู้ และมอบภารกิจ แก่คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประ... <view>
15:25:13 กกต.จังหวัดน่าน จัดกิจกรรม ๖ สัปดาห์ประชามติ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ... <view>
15:19:53 กกต.เชียงรายจัดประชุมชี้แจงซักซ้อมแนวทางเตรียมการออกเสียงประชามติในพื้นที่จังหวั... <view>
14:25:19 เจ้าหน้าที่ , ผู้เกี่ยวข้อง ในจังหวัดลำพูน มุ่ง รักษาความสงบเรียบร้อย  การลงประช... <view>
11:36:29 กกต.ประจำจังหวัดเชียงรายซักซ้อมแนวทางการออกเสียงประชามติให้กับคณะอนุกรรมการการออ... <view>
11:14:46 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ขอความร่วมมือ จาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการ ร่วม รณรงค์ ใ... <view>
4 กรกฎาคม 59
18:04:20 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำกับเยาวชนถึงความสำคัญของการออกเสียงประชามติ... <view>
16:12:10 กกต.น่าน แจ้งการ ออกเสียงเสียงนอกพื้นที่ สามารถลงทะเบียนผ่าน 3 ช่องทาง... <view>
10:53:49 กกต.จังหวัดพะเยา จัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติโดย รด.จิตอาสา... <view>
2 กรกฎาคม 59
19:42:25 กกต.ลำพูน แจ้งตารางเวลาออกอากาศเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ การออกเสียงประชามติ ผ่านท... <view>
1 กรกฎาคม 59
15:02:15 สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ ประชุม Teleconference ชี้แจงแนวทางการประชาสัมพันธ์เชิญชว... <view>
14:43:39 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ อบรมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพ... <view>
13:29:11 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 15 ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายของรั... <view>
10:55:54 มทบ.32 ประกอบพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันอสัญกรรมของ จอมพลและมหาอำมาตย์เอก... <view>
10:51:06 กกต.จัดกิจกรรม ๖ สัปดาห์ประชามติ... <view>
10:12:41 ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ประชุมวีดีโอคอนเฟอเรนท์ สวท.ในสังกัด 8 จังหวัดภาคเหนื... <view>
30 มิถุนายน 59
14:49:03 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย แจ้งผู้ประสงค์จะออกเสียงประชา... <view>
14:24:11 จังหวัดลำพูน มุ่งประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ ร่างรัฐธรรมนูญ และเชิญชวนให้ประชา... <view>
14:06:34 คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดอกไม้ 65 ล้านบานสะพรั่ง ประจำจังหวัดลำปาง เตรียมจ... <view>
12:14:49 กกต.พะเยา นำผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่เข้ารับการอบรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การอ... <view>
09:05:48 วันสุดท้าย ของการลงทะเบียนสำหรับผู้ประสงค์จะออกเสียงประชาตินอกเขตจังหวัด ทางไปรษ... <view>
08:46:57 ประชาชนชาวน่าน แสดงความคิดเห็นการลงมติร่างรัฐธรรมนูญ ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ... <view>
29 มิถุนายน 59
16:59:13 กรมประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจสื่อมวลชนท้องถิ่นในจังหวัดภาคเหนือตอนบน ... <view>
16:44:09 เชียงใหม่เร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจการออกเสียงประชามติ... <view>
15:46:25 บุคลากร , ผู้บริหารสถานศึกษา ใน จ.ลำพูน ร่วมเป็น เครือข่ายประชาสัมพันธ์ การออกเส... <view>
15:14:21 ประธานกรรมการการออกเสียงประจำจังหวัดเชียงราย เน้นย้ำให้ผู้บริหารสถานศึกษาเผยแพร่... <view>
15:08:09 กกต.แพร่ เร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ... <view>
14:12:59 นายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้รับความไว้วางใจให้เป็นประ... <view>
12:11:38 การสัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่นในจังหวัดพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เพื่อประชาสัมพั... <view>
10:38:27 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดสัมมนาชี้แจงเครือข่าย สื่อมวลชนท้องถิ่น... <view>
28 มิถุนายน 59
21:12:24 พ่อเมืองลำพูนใช้ยุทธศาสตร์เชิงรุกประชาสัมพันธ์รณรงค์การออกมาใช้สิทธิออกเสียงลงปร... <view>
11:51:35 กกต.ลำพูน เปิดบ้านต้อนรับทุกภาคส่วนกับกิจกรรมสภากาแฟ พร้อมระดมความคิดเห็น หาแนวท... <view>
10:21:22 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมครู ข เพื่อวางแนวทางการปร... <view>
27 มิถุนายน 59
16:53:28 กกต.แม่ฮ่องสอน จัดอบรมวิทยากร ครู ข. ... <view>
15:36:04 รองประธาน สนช. เชิญชวนประชาชนชาวลำปาง ออกมาใช้สิทธิลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 7 สิ... <view>
14:37:06 คลังจังหวัดเชียงราย ได้ฤกษ์เปิดสำนักงานฯสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการได้อย่า... <view>
11:25:18 กกต.แม่ฮ่องสอน อบรม ครู ข ... <view>
09:29:03 โค้งสุดท้าย การลงทะเบียนสำหรับผู้ประสงค์จะออกเสียงประชาตินอกเขตจังหวัด ทางไปรษณี... <view>
02:07:32 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เดินทางลงพื้นที่ร่วมประชุมพบปะกับประชาชน ใน จ.ลำปาง... <view>
26 มิถุนายน 59
15:19:57 สำนักงาน กกต. จ.เชียงใหม่ แนะนำประชาชนดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น "ฉลาดรู้ ประชาม... <view>
13:32:57 ภาคเอกชนแม่ฮ่องสอน ร่วมแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน... <view>
25 มิถุนายน 59
19:10:50 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ( สนช. ) พบปะ ข้าราชการ , ประชาชน ที่ จังหวัดลำพูน... <view>
24 มิถุนายน 59
11:51:10 กกต.น่าน ชี้แจงการออกเสียงลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธ... <view>
11:36:41 สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดโครงการอบรมวิทยากร คร... <view>
23 มิถุนายน 59
13:18:50 กกต.น่าน เตรียมความพร้อมรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ... <view>
12:59:14 สนง.กกต. ฝึกอบรมบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดให้มีการออกเสียงประชามติร่าง... <view>
10:44:40 กกต.น่าน เตรียมความพร้อมรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ... <view>
22 มิถุนายน 59
21:27:24 กกต.ลำพูน จัดอบรมวิทยากร ครู ข ขยายผลสู่คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยต... <view>
16:49:50 กกต.เชียงรายจัดอบรมวิทยากร ครู ข. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ... <view>
15:55:44 จังหวัดลำปาง เตรียมจัด BIG DAY รณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ... <view>
15:13:47 กกต.ลำปาง ยืนยัน ศส.ปชต. ในพื้นที่ พร้อมประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้... <view>
13:51:35 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 ประชุมผู้เกี่ยวข้องในการรณรงค์เชิญชวน ให้ประชาชนไปใช... <view>
13:11:56 ทหารไทยกับทหารเมียนมานำกำลังทหาร ส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่ชายแดน ร่วมกันปลูกป่... <view>
11:13:55 สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ หรือ UNHCR ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จ... <view>
21 มิถุนายน 59
16:07:30 สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนไปใช้... <view>
16:03:43 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ดำเนินการคัดเลือกผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 5... <view>
13:59:46 กกต.ลำปาง พร้อมประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ ลงประชามติร่างรัฐธร... <view>
12:04:18 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยา จัดอบรมวิทยากร (ครู ข) เสริมสร้า... <view>
10:18:15 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยา ประชุมคณะกรรมการการออกเสียงประจำ... <view>
20 มิถุนายน 59
14:13:39 กกต.ลำปาง เร่งอบรมวิทยากรครู ข และเครือข่าย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชา... <view>
18 มิถุนายน 59
14:10:24 อำเภอปาย รับมอบชุดหนังสือ และเอกสารร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ประชาชน นำไปศึกษาร่างร... <view>
17 มิถุนายน 59
14:44:45 สำนักงานยุติธรรม ให้เลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง เป็นผู้พิพากษาสม... <view>
12:09:26 กกต.ลำพูน เชิญชวนประชาชนดาวน์โหลด 3 แอพพลิเคชั่น ใช้เป็นเครื่องมือช่วยเหลือการออ... <view>
11:48:34 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา เชิญชวนสถานประกอบกิจการเสนอชื่อผู... <view>
09:41:31 สำนักทะเบียน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ฝากถึงประชาชนตรวจสอบรายชื่อก่อนไปใช้สิทธิลงประชาม... <view>
16 มิถุนายน 59
16:58:36 รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชิญชวนผู้มีสิทธิ์ออกเสียง ร่วมออกเสียงลงประชาม... <view>
15:52:41 จังหวัดเชียงใหม่ ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ในการจัดทำผังเมืองรวม... <view>
15:20:14 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย แจ้งสถานที่จัดประชุม เพื่อทำค... <view>
15:19:53 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน เชิญชวนดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น &qu... <view>
10:43:14 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา เชิญชวนฯ เสนอชื่อผู้แทนฝ่ายนายจ้... <view>
15 มิถุนายน 59
16:48:41 กรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่เร่งสร้างความเข้าใจในการออกเสียงประชามติร่างร... <view>
12:03:26 จังหวัดลำปาง เดินหน้าอบรม ครู ข และ ค เร่งให้ประชาชนเกิดความเข้าใจในร่างรัฐธรรมน... <view>
11:51:36 การประชุมระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่... <view>
14 มิถุนายน 59
11:00:49 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน แต่งตั้งคณะกรรมการการออกเสี... <view>
11 มิถุนายน 59
12:38:09 น่าน วิทยาลัยชุมชน จัดกิจกรรม สวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้นในพื้นที่จังหวัดน่... <view>
9 มิถุนายน 59
17:44:18 กกต.ลำพูน จัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครบรอบ 18 ปี... <view>
10:43:50 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เชิญชวนประชาชน ไปออกเสียงลงประชามติวันที่ 7 สิงหาคม 255... <view>
8 มิถุนายน 59
16:52:43 สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำพูน จัด โครงการ สาน - สร้าง - เสริมสุขแรงงานไทย จังหวัดล... <view>
7 มิถุนายน 59
16:49:10 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดทำแอพพลิเคชั่นประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ... <view>
14:12:06 จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดสัมมนาการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ความรู้ความเข้าใจร่างรัฐธรรมน... <view>
11:18:46 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน"ตาสับปะรด"... <view>
6 มิถุนายน 59
17:00:13 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งเป้าประชาชน มาใช้สิทธิ์... <view>
15:29:57 ผู้ว่าฯ ลำพูน ขอให้ชาวลำพูนร่วมสร้างประวัติศาสตร์สถิติการออกมาใช้สิทธิออกเสียงสู... <view>
5 มิถุนายน 59
15:25:42 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอน แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธ... <view>
3 มิถุนายน 59
09:33:08 ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชิญชวนประชาชนไปลงประชาม... <view>
2 มิถุนายน 59
10:25:24 กกต.ขอแก้ไขกฎหมายให้พนักงานสืบสวนสอบสวนมีอำนาจเหมือนตำรวจ... <view>
1 มิถุนายน 59
22:59:30 กกต. ติวเข้มพนักงานสอบสวนฯ เตรียมพร้อมออกเสียงประชามติ... <view>
31 พฤษภาคม 59
12:18:34 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ในจังหวัดลำพูน ร่วมโครงการ เสริมสร้... <view>
30 พฤษภาคม 59
13:20:23 ผู้ว่าการ กฟผ. และ ผวจ.ลำปาง นำข้าราชการ และพสกนิกรชาวลำปางทุกหมู่เหล่า ร่วมประก... <view>
29 พฤษภาคม 59
05:31:12 จ.ลำปาง เดินหน้าแผนประชาสัมพันธ์เผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ จัดฝึกอบรมวิทยากรครู ข. เต... <view>
27 พฤษภาคม 59
16:35:58 กกต.น่าน ขับเคลื่อนเดินหน้าการประชาสัมพันธ์การรณรงค์ให้ประชาชนไปออกเสียงประชามติ... <view>
15:46:33 กกต.ลำปาง เชิญชวนดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน "ฉลาดรู้ประชามติ" ศึกษาเนื้อหาสา... <view>
24 พฤษภาคม 59
15:15:17 จังหวัดลำปาง เชิญประชาชนร่วมออกเสียงประชามติให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธ... <view>
14:10:02 วช. จัดประชุมระดมความคิดเกี่ยวกับ (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย ฉบับที่ 9 ใ... <view>
11:34:54 สถานศึกษาในเชียงราย ร่วมรณรงค์เชิญชวนการออกเสียงประชามติในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาค... <view>
22 พฤษภาคม 59
12:24:55 กกต.เชียงใหม่ ห่วงการแสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมมนูญ... <view>
19 พฤษภาคม 59
16:21:46 มณฑลทหารบกที่ 38 จังหวัดน่าน ให้ความรู้แก่กำลังพลและครอบครัว ในการเตรียมความพร้อ... <view>
14:41:11 ครม.เห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียน – รัสเซีย สมัยพิเศษ... <view>
11:35:55 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชิญชวนประชาชนที่มีสิทธิออก... <view>
18 พฤษภาคม 59
14:36:38 กกต.เชียงราย ขับเคลื่อนเดินหน้าการประชาสัมพันธ์การรณรงค์ให้ประชาชนไปออกเสียงประช... <view>
14:09:24 กกต. เปิดรับลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียง สำหรับคนพิการ ผู้ทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ กรณ... <view>
12:45:19 กรมอาเซียน สานต่อโครงการประกวดคลิปวิดีโอ... <view>
17 พฤษภาคม 59
16:32:57 การออกเสียงประชามติต่อร่างรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ....... <view>
15:17:24 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมขุดลอกรางระบายน้ำในพื้นที่ เพื่อรองรับน้ำในช่วง... <view>
13:10:22 กกต.ลำปาง ยืนยันพร้อมจัดการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 7 สิงหาคมนี้... <view>
09:19:59 กรมอาเซียน จัดประกวดคลิปวิดีโอ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 315,000 บาท... <view>
16 พฤษภาคม 59
17:23:04 จ.เชียงใหม่ พร้อมช่วย กรธ. เผยแพร่บทบัญญัติและสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ ... <view>
12:05:57 กกต. เปิดให้ผู้มีความประสงค์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ลงทะเบียนนอกเขตจังหวั... <view>
15 พฤษภาคม 59
15:32:09 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชิญชวนประชาชน ร่วมลงประชาม... <view>
12 พฤษภาคม 59
16:06:00 ทหาร ส่งมอบ โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมประปาภูเขา ให้แก่ ประชาชนชาว อำเภอทุ่งหัวช้าง... <view>
14:26:08 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ขอความร่วมมือ ผู้ที่ติดป้ายโฆษณา ติดต่อขอรับอนุญาตการปิดป้... <view>
08:03:26 สำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน กำหนดสถานที่ออกเสียงประชามตินอก... <view>
11 พฤษภาคม 59
21:26:18 ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประชุมชี้แจงการดำเนินการงานตามนโยบายฯ และการแก้ไขปัญห... <view>
13:57:14 กกต.ลำปาง เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ ลงคะแนนเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญให้มากที... <view>
12:03:01 กกต. ย้ำผู้ใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด สามารถเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้... <view>
10 พฤษภาคม 59
08:44:19 กกต. เร่งพิมพ์ร่างรัฐธรรมนูญแจกจ่ายให้ประชาชนพิจารณา ก่อนตัดสินใจลงประชามติ... <view>
9 พฤษภาคม 59
14:48:43 จังหวัดแพร่ ร่วมประชุมทางไกล รับนโยบายกระทรวงมหาดไทย... <view>
6 พฤษภาคม 59
17:22:22 กกต.แพร่ ประกาศรายชื่อผู้สมัครเป็นคณะกรรมการการออกเสียงประจำเขตออกเสียง... <view>
14:01:21 กกต.จังหวัดเชียงรายขอให้ประชาชนตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นกรรมการออกเสียงประ... <view>
3 พฤษภาคม 59
14:59:40 กกต.ลำปาง แจ้งผู้มีความประสงค์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญนอกเขตจังหวัด ลงทะเบ... <view>
2 พฤษภาคม 59
15:38:54 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชิญชวนประชาชน มีส่วนร่วมตร... <view>
13:51:28 จังหวัดเชียงรายมีผู้สมัครเป็นกรรมการออกเสียงประจำเขตออกเสียงรวม 17 คน... <view>
13:43:19 กกต.ลำปาง เชิญชวนประชาชนร่วมตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้สมัครเป็นกรรมการการออกเสียงประจำ... <view>
30 เมษายน 59
16:48:46 จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้ที่สนใจสมัคร เข้ารับการคัดเลือก เป็น คณะกรรมการการออกเสีย... <view>
29 เมษายน 59
16:44:04 บรรยากาศ การรับสมัครบุคคล เข้ารับการคัดเลือก เป็น คณะกรรมการการออกเสียงประจำเขตอ... <view>
13:23:35 ประชาชนจังหวัดน่าน สมัครเป็นคณะกรรมการการออกเสียงประจำเขตออกเสียง หลังจากวันแรกไ... <view>
10:00:47 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก การออกเสียงประชามต... <view>
28 เมษายน 59
11:19:08 กกต.ลำปาง เชิญชวนชาวลำปางใช้สิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 7 สิงหาคมนี้ 8 โ... <view>
11:17:19 ผู้ว่าฯพะเยาประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำชับเร่งขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ... <view>
09:16:35 เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ก... <view>
27 เมษายน 59
17:10:32 สมัครคัดเลือกคณะกรรมการออกเสียงประจำเขตออกเสียงวันแรก ที่เชียงรายเงียบเหงา... <view>
15:08:32 กกต.ลำปาง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เป็นคณะกรรมการการออกเสียงประจำเขตออกเส... <view>
12:57:28 กกต.ลำพูน เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ... <view>
26 เมษายน 59
16:41:01 สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดพะเยา รับสมัครบุคคลเพื่อตัดเลือกเป็นคณะกรรมการออกเสียง ... <view>
14:14:43 กกต.เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นกรรมการออกเสียงประจำเขตออกเสียงจังหวัดเชียงราย... <view>
10:14:49 กกต. มีมติกำหนดวันออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคม 2559 โดยจะจัดส่งบุ๊กเล็ตให้เจ้าบ้าน... <view>
22 เมษายน 59
13:18:35 สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัย โครงการเ... <view>
21 เมษายน 59
10:05:39 ที่ประชุมกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิอาเซียน-รัสเซีย ครั้งที่ 2 เห็นพ้องให้ยึดมั่นตามหลักก... <view>
20 เมษายน 59
13:46:08 อดีตสารวัตรกำนันบุกยิงผู้ใหญ่บ้านเสียชีวิตคาบ้านพัก ที่ ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา... <view>
19 เมษายน 59
15:23:32 ประธานกรรมการประชุมที่ปรึกษาการเมืองของประเทศจีน ณ เมืองชิงเต่า เข้าเยี่ยมคารวะผ... <view>
13 เมษายน 59
19:41:46 จ.ลำพูน ประกอบพิธีทำบุญสืบชะตาเมือง 4 มุมเมือง ปล่อยปลา เพื่อความเป็นสิริมงคลในโ... <view>
12 เมษายน 59
16:35:45 ทหาร และ ประชาชน ชาว อำเภอ ทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ร่วมกัน ขุดบ่อน้ำเพื่อการเก... <view>
11 เมษายน 59
16:43:50 ตำรวจภูธรจังหวัดลำปางเร่งแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพล และมือปืนรับจ้างในพื้นที่ ... <view>
10 เมษายน 59
06:55:18 ตำรวจชุมชนห้างฉัตรลำปาง แถลงความพร้อมจัดกิจกรรมเพื่อการกุศล เตรียมเปิดการแสดงทอล... <view>
5 เมษายน 59
16:15:02 ไทยเสนอตัวเป็นประเทศผู้ประสานงานหลัก ในประเด็นการบริหารจัดการชายแดนและความเชื่อม... <view>
14:15:21 ปชส.แม่ฮ่องสอน ชวนมารู้จัก ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน ความงามที่ทรงคุณค่า ... <view>
14:11:23 สวท.เชียงราย จัดกิจกรรม สวท.เคลื่อนที่ ในงานเสวนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริ... <view>
31 มีนาคม 59
14:27:34 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน สรุปผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ประจ... <view>
14:20:23 กกต.เชียงใหม่รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการการออกเสียงประจำเขตออกเสียงประ... <view>
10:17:09 ผวจ.ลำพูนเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญเรื่องการข่าวเพื่อเป็นข้อมูลในการป้องก... <view>
29 มีนาคม 59
15:15:44 กกต.จังหวัดลำพูน จัดโครงการให้ความรู้ " การออกเสียงประชามติและพลเมืองดีวิถ... <view>
25 มีนาคม 59
20:19:01 ป.ป.ช.จังหวัดเชียงราย จัดสัมมนาสร้างความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อปลุกเจ้าหน้า... <view>
12:12:38 ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงราย เดินหน้าปลุกเจ้าหน้าที่รัฐไทย ต้านภัยทุจริต เพื่อประโ... <view>
23 มีนาคม 59
14:14:19 จังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการเสริมสร้างความสัมพันธ์ลุ่... <view>
21 มีนาคม 59
09:24:37 บ้านแม่ใจใต้ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ จัดทำเวทีประชาคมการแก้ไขปัญหายาเสพติด..//... <view>
18 มีนาคม 59
16:44:11 เทศบาลนครลำปางสร้างเมืองคาร์บอนต่ำ เมืองจักรยาน และเมืองรู้สู้ภัยพิบัติ สู่เมือง... <view>
17 มีนาคม 59
14:08:08 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ส่งเสริมบทบาทและสถานภาพของสตรีเน... <view>
14 มีนาคม 59
15:46:29 จังหวัดน่านเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตร งานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุ... <view>
10 มีนาคม 59
14:43:04 กระทรวงแรงงาน กสร. ร่วมกับ 10 ประเทศอาเซียน พัฒนา CSR Model on Labour... <view>
12:01:49 จังหวัดน่าน จัดแถลงข่าวงานประเพณีหกเป็งนมัสการองค์พระธาตุแช่แห้ง ประจำปี 2559 เพ... <view>
9 มีนาคม 59
14:23:45 จังหวัดแพร่ ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน กำหนดทิศทางการพัฒนาเมืองแพร่... <view>
13:51:42 จังหวัดน่าน เปิดการฝึกอบรม โครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาควา... <view>
8 มีนาคม 59
16:20:22 เครือข่ายสตรี ในจังหวัดลำพูน ร่วมกันเดินขบวนรณรงค์ ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี แล... <view>
5 มีนาคม 59
11:07:32 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จ.เชียงใหม่ นำคณะกงสุลและสื่อมวลชนต่างประเทศ ร่วมกิจกรรม... <view>
3 มีนาคม 59
12:09:15 จังหวัดแพร่ เปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยอำเภอเด่นชัย... <view>
29 กุมภาพันธ์ 59
12:08:25 จังหวัดแพร่ เปิดรับลงทะเบียนให้ความช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบความรุนแรงทางการเมื... <view>
26 กุมภาพันธ์ 59
17:34:41 เตือนนักลงทุนไทยต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสหภาพเมียนมาร์... <view>
25 กุมภาพันธ์ 59
15:55:38 ป.ป.ช.เชียงราย เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต... <view>
15:16:14 การเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทา... <view>
23 กุมภาพันธ์ 59
16:37:44 หลังจากมีรัฐบาลใหม่ด่านห้วยต้นนุ่นชัดเจน... <view>
22 กุมภาพันธ์ 59
12:01:46 ภาคเอกชนพม่าประชุมเพื่อการค้ากับแม่ฮ่องสอน... <view>
20 กุมภาพันธ์ 59
09:43:27 มท.1 มอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลในส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือ) ผ่านวีดีโอคอลฟอรเร้นซ์... <view>
19 กุมภาพันธ์ 59
16:23:19 จังหวัดลำพูน เปิดรับลงทะเบียนเพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงท... <view>
10:13:52 นายกรัฐมนตรีร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐอเมริกา สมัยพิเศษ เพื่อตอกย้ำความสำคัญข... <view>
18 กุมภาพันธ์ 59
17:43:50 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ (International... <view>
17 กุมภาพันธ์ 59
05:49:28 จ.ลำปาง จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ หลักคุณธรรม 12 ประการ สร้างจิตสำนึกรักชาติ แก่ผู... <view>
11 กุมภาพันธ์ 59
16:23:03 อดีตนายก อบต.ร่องกาศ เข้าพบผู้บังคับการตำรวจแพร่ สอบถามความคืบหน้ากรณีถูกข่มขู่... <view>
10 กุมภาพันธ์ 59
14:51:15 การแถลงข่าวการประชุมคณะมนตรี องค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดแห่งเอเชีย ครั้งที่ 50... <view>
4 กุมภาพันธ์ 59
15:15:59 จังหวัดน่าน จัดงานวันทหารผ่านศึก เพื่อรำลึกวีรกรรมและเทิดเกียรติแก่บรรดาทหารผ่าน... <view>
28 มกราคม 59
16:15:32 กกต. เปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลพื้นที่อำเภอลี้ , อำเภอทุ่งหัวช้าง , ... <view>
15:22:23 กกต.ลำพูน เปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลพื้นที่อำเภอลี้ อำ... <view>
11:01:37 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบประกาศเกียรติคุณส้วมยอดเยี่ยม และรางวัลการประกวดการพ... <view>
27 มกราคม 59
13:52:59 รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 1 พร้อมคณะลงพื้นที่รับฟังปัญหาและข้อเสนอขอ... <view>
25 มกราคม 59
11:32:21 เลขาธิการวุฒิสภา เดินหน้าสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นโดยกระบวนการเสริมสร้างผู้นำนัก... <view>
22 มกราคม 59
11:28:16 กพร. ชี้แจงกระบวนการอนุญาตสำรวจแร่ อยู่ระหว่างพิจารณาปรับปรุงขั้นตอน... <view>
21 มกราคม 59
23:35:36 จังหวัดลำพูนจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน... <view>
18 มกราคม 59
10:21:52 นายกรัฐมนตรีเน้นปฏิรูปสินค้าเกษตรครบวงจรและคู่ค้าต่างประเทศเข้าใจปัญหาภายในของไท... <view>
17 มกราคม 59
11:19:37 ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชน ประกอบพิธีวันพ่อขุนราม... <view>
15 มกราคม 59
09:03:58 จังหวัดน่านเปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความ... <view>
14 มกราคม 59
11:40:17 "เจียงใหม่...ซักกำบ๋อ" เลือกผังเมืองดีหื้อบ้านเฮา... <view>
12 มกราคม 59
15:18:55 กกต.จัดอบรมบุคลากรเขตภาคเหนือเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและคุณธรรม วินัย จริยธ... <view>
11 มกราคม 59
16:05:48 ความพร้อมของไทยเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน... <view>
6 มกราคม 59
14:49:50 คณะผู้ตรวจราชการระดับกระทรวงฝึกปฏิบัติการตรวจราชการแบบบูรณาการที่จังหวัดเชียงราย... <view>
1 มกราคม 59
11:34:39 วัดพระธาตุแช่แห้ง อำเภอภูเพียง จัดพิธีสืบชะตาหลวงและทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 25... <view>
28 ธันวาคม 58
21:41:18 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 จัดงานวันมหกรรมภาษาสู่สากล Language F... <view>
24 ธันวาคม 58
10:44:12 แม่ฮ่องสอนเตรียมเข้าสู่อาเซียน ... <view>
10:38:19 น่าน - เตือนผู้ใช้รถใช้ถนนระวังอันตรายช่วงหนาวนี้ หมอกหนา ทัศนวิสัยต่ำกว่า 50 เม... <view>
23 ธันวาคม 58
20:43:03 กรมการปกครองฝึกอบรมปลัดอำเภอและแกนนำอาสาสมัครต้นแบบ ปชต.... <view>
16:32:59 มูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบทุนสนับสนุน... <view>
22 ธันวาคม 58
14:28:20 ต้อนรับคณะผู้แทนจากเขตปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองปันนา... <view>
18 ธันวาคม 58
15:40:49 งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดเชียงราย ... <view>
14:47:00 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน เปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไต... <view>
09:39:48 ผู้นำอาเซียนประกาศจัดตั้งประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ใ... <view>
15 ธันวาคม 58
14:59:46 จ.ลำพูน เตรียมเปิดเมืองต้องห้าม...พลาด ลำปางพลัสลำพูน วันที่ 20 ธันวาคมนี้... <view>
9 ธันวาคม 58
13:51:29 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน เปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไต... <view>
8 ธันวาคม 58
15:13:40 เยาวชน ในจังหวัด ลำพูนร่วม โครงการ รณรงค์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น... <view>
5 ธันวาคม 58
15:14:41 จังหวัดลำพูนมอบโล่ประกาศเกียรติคุณพ่อตัวอย่างจังหวัดลำพูน ประจำปี 2558... <view>
15:12:47 จังหวัดแพร่อัญเชิญพระแสงราชศัสตราประจำจังหวัดแพร่ในพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด... <view>
14:55:48 จังหวัดเชียงรายมอบเกียรติบัตรพ่อดีเด่นในวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2558... <view>
2 ธันวาคม 58
19:35:19 กกต. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ ส... <view>
14:38:51 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย เปิดนิทรรศการเคลื่อนที่ท้องถิ่นสยามในเ... <view>
26 พฤศจิกายน 58
16:24:18 ประชาชนชาว จ.ลำพูน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ที่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไ... <view>
10:34:52 ครม.เห็นชอบการเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ... <view>
23 พฤศจิกายน 58
16:18:02 จังหวัดเชียงใหม่ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันต่อต้านการคอร์รัปชั่นสากล... <view>
22 พฤศจิกายน 58
12:17:16 สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยยื่นข้อเสนอต่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญให้บัญญัติส... <view>
18 พฤศจิกายน 58
14:39:49 ประเทศจีน ดำเนินนโยบายสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก... <view>
13:25:46 ครม.เห็นชอบต่อการขยายระยะเวลาของแผนปฏิบัติการอย่างรอบด้านเพื่อส่งเสริมความร่วมมื... <view>
10 พฤศจิกายน 58
15:01:52 จ.น่าน สัมมนา การจัดการวัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง กรณีศึกษา ไทย-ลาว... <view>
6 พฤศจิกายน 58
15:41:31 สำนักงาน กกต. ประจำจังหวัดลำพูน เปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง... <view>
10:09:25 จ.ลำพูน เร่งจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งให้ครบ 51 ตำบล ใน... <view>
5 พฤศจิกายน 58
16:59:43 กกต.ลำพูน เชิญชวนประชาชน ผู้สนใจ ร่วม กิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตย ที่ ศูนย์ส่งเส... <view>
11:58:49 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทาน ป... <view>
10:24:30 ครม.เห็นชอบและอนุมัติความตกลงให้ความช่วยเหลือด้านการเงินโครงการกลไกการหารือระดับ... <view>
30 ตุลาคม 58
10:20:20 สำนักงาน กกต. ประจำจังหวัดลำพูน กำหนดเปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือ... <view>
27 ตุลาคม 58
16:07:46 ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับเลขาธิการสหประชาชาติและประธานสมัชชา สหประ... <view>
09:36:56 กระทรวงการต่างประเทศจัดการประชุมชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย-ลาวครั... <view>
26 ตุลาคม 58
14:49:38 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี ไทย - ลา... <view>
14:29:56 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง ประธานชุมชนบ้านต้า และ บ้านแพะดอน... <view>
23 ตุลาคม 58
21:37:55 จังหวัดเชียงรายจัดงานสมโภช ๗๗๗ ปี ชาตกาลพญามังรายมหาราช ... <view>
21 ตุลาคม 58
11:10:05 เทศบาลเมืองลำพูนเชิญชวนผู้สูงอายุและผู้พิการ ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบ... <view>
20 ตุลาคม 58
10:22:32 จังหวัดน่านเชิญชวนร่วมงานประเพณีแข่งเรือนัดปิดสนาม "ชิงถ้วยพระราชทานฯ"... <view>
05:43:32 ผวจ.ลำปาง ให้การต้อนรับ กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในโอก... <view>
19 ตุลาคม 58
20:46:44 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงวัฒนธร... <view>
13 ตุลาคม 58
15:21:20 ตำตรวจพิสูจน์หลักฐาน เข้าตรวจสอบ หาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ พิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง ... <view>
12 ตุลาคม 58
22:11:53 ประธานคณะกรรมาธิการการเมือง ลงพื้นที่ลำพูนรับฟังความคิดเห็นประเกี่ยวเกี่ยวกับร่า... <view>